Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka VICTRELIS
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 336
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AE12
ATC Açıklaması Boceprevir
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 6832,92 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5945,46 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
7 blister içeren 84 sert kapsüllük tek karton kutu ve ayrıca 336 sert kapsül içeren 4 katlanır karton kutu.
Soyulabilir aclar/PVC/aluminyum blisterler 12 kapsül içerirler.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

VICTRELIS, peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile kombinasyon tedavisi bazı hastaların araç ve makine kullanımına etki edebilir. Baş dönmesi, yorgunluk, senkop, kan basıncı değişimleri ve bulanık görmenin rapor edildiği konularında, hastaların bilgilendirilmesi gerekmektedir (bkz. İstenmeyen etkiler).

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

VICTRELIS’i (peginterferon alfa ve ribavirin kombinasyonu ile birlikte) aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • Boceprevir ya da içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Hamileyseniz,
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa (hepatit C dışında).
 • Otoimmün hepatitiniz varsa,
 • bepridil, pimozid, oral midazolam, oral triazolam, 'ergot’ tipi ilaçlar (dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin veya metilergonovin), lumefantrin, halofantrin veya tirozin kinaz inhibitörleri alıyorsanız.

Bu uyarılar sizin için geçerliyse VICTRELIS kullanmayınız. Eğer emin değilseniz VICTRELIS tedavisi almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önemli hatırlatma: VICTRELIS tedavisine başlamadan önce peginterferon alfa ve ribavirin adlı ilaçların da kullanma talimatlarındaki bu bölümü okuyunuz.

VICTRELIS’i (peginterferon alfa ve ribavirin kombinasyonu ile birlikte) aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;

 • Daha önce kansızlık(anemi) gibi kan değerleriniz ile ilgili bir problem yaşadıysanız. (vücudunuza oksijen taşıyan sağlıklı kırmızı kan hücrelerinizin sayısı yetersiz ise)
 • daha önce nötropeni (beyaz kan hücrelerin belirli bir tipinin eksikliği) gibi bir kan problemi yaşadıysanız. Nötropeni vücudun enfeksiyonlarla savaşıp ortadan kaldırma becerisini etkiler.
 • Hepatit C enfeksiyonunun yanısıra başka bir karaciğer probleminiz varsa.
 • Daha önceki tedaviniz başarısız olduysa ve size tedaviye hiç yanıt vermediğiniz söylendiyse.
 • HIV (insan immün yetmezlik virüsü) ya da bağışıklık (immün) sisteminiz ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa.
 • Size bir organ nakli yapıldıysa.
 • Hepatit C enfeksiyonunuz virüs tipinin VICTRELIS ile tedavi edilen tipin (genotip 1) dışındaki bir genotipten kaynaklanıyorsa.
 • Geçmişte bir HCV proteaz inhibitörüyle tedavisi başarısız olmuş bir hasta iseniz.
 • Sizde veya ailenizdeki herhangi bir kişide kalp atışı düzensizliği varsa (özellikle "QT uzaması" adı verilen bir durum varsa).
 • Kan potasyum düzeyiniz düşük ise (hipokalemi).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse veya emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

VICTRELIS’in yiyecek ve içecekle kullanılması
VICTRELIS yiyeceklerle birlikte kullanılmalıdır. VICTRELIS yemek tipine ve yemek zamanına bağlı olmaksızın alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VICTRELIS ile birlikte ribavirin kullanılması nedeniyle tedavi döneminde ve tedavinin tamamlanmasından sonra 6 ay süreyle gebelik önlenmelidir. Tedavi alan hastalar ve partnerleri VICTRELIS ile birlikte ribavirin ve peginterferon alfa kullanırken etkili iki doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuza fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Boceprevirin anne sütüne geçme olasılığı vardır. Emzirmekteyseniz, doktorunuz emzirme döneminde VICTRELIS'i bırakmanızı veya emzirmeyi bırakmanızı tavsiye edecektir.

Araç ve makine kullanımı
VICTRELIS araç ya da makine kullanmanızı etkilemez. Ancak, VICTRELIS, peginterferon alfa ve ribavirin ile kombine tedavisi sırasında yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik, görme güçlüğü, kan basıncı değişiklikleri ya da zihin karışıklığı yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir durum olursa araç ya da makine kullanmayın.

VICTRELIS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
VICTRELIS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ürün her kapsülde sodyum lauril sülfat ve kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdakiler ile birlikte bu ilacı almayınız.

 • bepridil – (kalp problemleri için kullanılır)
 • pimozid – (zihinsel sağlık problemleri için kullanılır)
 • oral midazolam veya oral triazolam– (ağızdan alınan yatıştırıcı ilaçlar) (sedatif)
 • dihidro-ergotamin mesilat, ergonovin, ergotamin ya da metilergonovin gibi 'ergot' tipi ilaçlar – (migren ve gerilim tipi baş ağrısı için kullanılır)
 • lumefantrin ve halofantrin- (sıtma tedavisinde kullanılır)
 • tirozin kinaz inhibitörleri- (kanser tedavisinde kullanıır)

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise VICTRELIS almayınız. Emin değilseniz VICTRELIS almadan önce doktorunuz ya da eczacınızla konuşun.

 • Aynı zamanda aşağıdakilerden birini almakta iseniz doktorunuz ya da eczacınıza bildirin:
 • doğum kontrol ilaçları (drospirenon içerenler).
 • karaciğer enzim sistemini (CYP3A4) hızlandırıcı ilaçlar (rifampisin (verem tedavisinde kullanılan ilaç), karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi)
 • anormal kalp atışı gibi belirli kalp hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılan (antiaritmik) ilaçlar – amiodaron, kinidin
 • bazı enfeksiyonların tedavisine yönelik (antimikrobiyal) ilaç- pentamidin
 • bazı yatıştırıcı ilaçlar (nöroleptikler)
 • mantar enfeksiyonlarının tedavisine yönelik (antifungal) ilaçlar –ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol
 • AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (nükleozid olmayan ters transkriptaz inhibitörü)
 • efavirenz
 • AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (HIV proteaz inhibitörü) - ritonavir
 • AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (integraz inhibitörü)- raltegravir
 • damar içi uyku ile ilgili sorunların ve/veya endişe halinin tedavisine yönelik ilaçlar (intravenöz sedatifler)- benzodiazepinler (örn., alprazolam, midazolam, triazolam)
 • bağışıklığı baskılayan ilaçlar –takrolimus, siklosporin
 • kan, kollesterol düşürücü ilaçlar (statinler) - simvastatin veya atorvastatin
 • narkotik bağımlılığını tedavi için kullanılan ilaç (metadon)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi VICTRELIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Tüm ilaçlar gibi, herkes de görülmese bile VICTRELIS’in de yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa hemen VICTRELIS kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada güçlük
 • Hırıltılı solunum
 • Kurdeşen (ürtiker) – bunlar alerjik bir reaksiyonun belirtileridir.
Diğer yan etkiler şunları kapsamaktadır:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın

 • baş ağrısı,
 • titreme,
 • ateş,
 • hasta hissi (bulantı),
 • gribal semptomlar,
 • baş dönmesi hissi,
 • uyuyamama,
 • iştah azalması,
 • kilo kaybı,
 • nefes darlığı,
 • öksürük,
 • ağız kuruluğu,
 • tat kaybı,
 • cilt kuruluğu,
 • kaşıntı,
 • döküntü,
 • saç dökülmesi ya da incelmesi,
 • olağan dışı güçsüzlük,
 • eklemlerde ağrı,
 • şişlik,
 • egzersizden kaynaklanmayan kas ağrısı,
 • ishal,
 • kendini hasta hissetme (kusma),
 • endişe hissi,
 • derin üzüntü ya da değersizlik hissi (depresyon),
 • gergin sinirli ve huzursuz hissetme,
 • kırmızı kan hücreleri sayısında düşüş – belirtiler yorgun hissetme, baş ağrıları, egzersiz sırasında nefes darlığı,
 • düşük beyaz kan hücresi sayısı – belirtiler – ateş, şiddetli titreme/üşüme, boğaz ağrısı ya da ağız ülserleri dahil normalde daha sık enfeksiyona yakalanmayı içerebilir
Yaygın
 • titreme,
 • bayılma,
 • güçlükle nefes alma,
 • düşük enerji,
 • susuzluk hissi,
 • uykuya dalma güçlüğü,
 • zonklama tarzı baş ağrısı;
 • genel olarak iyi hissetmeme,
 • dönüyormuş gibi hissetme,
 • göz kuruluğu,
 • kulak çınlaması,
 • görmenizde değişiklikler,
 • ağız ağrısı,
 • diş ağrısı,
 • yutma sırasında ağrı,
 • burun kanaması,
 • burun tıkanıklığı,
 • maddelerin kokusunda değişimler,
 • ağızda kuruluk ve kabukları kalkan yaralar;
 • ağız kuruluğu ve cilt kuruluğu ile birlikte çok susamış hissi,
 • tiroid bezinin, boynun ya da ses tellerinin şişmesi,
 • ağızda yara ya da şişme,
 • dilde yanma hissi,
 • burunda, yanaklarda ve gözlerin arkasında basınç ya da doluluk hissi –bazen zonklama tipi ağrıyla birlikte ağrı, ateş veya burun tıkanıklığı,
 • uçuk,
 • derinin karıncalanması ya da uyuşması,
 • hissetme ya da dokunma algısında azalma,
 • deri döküntüsü,
 • plaklı deri döküntüsü,
 • ciltte kırmızılık; bazen iltihap dolu baloncukları ( blister ) olan kırmızı kabarık deri döküntüsü, ateşli, hassas ve kırmızı deri, bazen ateş ve üşüme ile birlikte; kırmızı derinin kalın kabuklarının olduğu deri hastalığı – sıklıkla gümüşi pulları olan
 • kas spazmı,
 • yorgunluk hissi,
 • kas güçsüzlüğü,
 • soğuk hissi,
 • sırt ağrısı,
 • boyun ağrısı,
 • kol ya da bacaklarda ağrı,
 • karında ve karın ya da sırtın sağ üst tarafında ağrı,
 • midede yanma hissi,
 • mide ekşimesi,
 • şişkinlik,
 • geğirme,
 • gaz ,
 • basur (hemoroid),
 • dışkılama güçlüğü
 • idrarını yapmak üzere normalden daha sık tuvalete gitme,
 • cinsel istekte azalma; erekte olmakta ya da ereksiyonu sürdürmede güçlük,
 • duygudurum değişiklikleri, aşırı heyecanlı (ajite) olma hissi,
 • hafıza kaybı,
 • konsantrasyon bozukluğu,
 • güçlükle nefes alma,
 • göğüste rahatsızlık,
 • göğüs ağrısı,
 • güç nefes alma ya da hırıltı ile göğüste ağırlık hissi
 • hızlı veya düzensiz kalp atımı,
 • yüksek ya da düşük tansiyon,
 • kan pulcukları ( trombositler) sayısında düşüş - belirtiler arasında kanama ya da normalden daha kolay morarma yer alabilir
Yaygın olmayan
 • bayılma,
 • sersemlik,
 • eklem iltihabı,
 • kanama eğilimi,
 • boyun ya da koltuk altı ya da kasıkta şişmiş bezler,
 • yoğun yanma ya da batma ağrısı,
 • ışığa, sese ve hissetmeye ya da besinlerin tadına karşı hassasiyet,
 • pembe göz,
 • göz ağrısı,
 • sağırlık,
 • işitme güçlüğü,
 • göz kapağı çevresinde şişlik,
 • artmış gözyaşı,
 • kulak ya da gözden akıntı,
 • göz çevresinde anormal his,
 • göz beyazında kırmızı leke,
 • ses kısıklığı,
 • boğaz ya da dudak kuruluğu,
 • diş etlerinde ağrı ya da kanama; diş hassasiyeti ya da diş ağrısı,
 • dilde şişme, renk değişikliği veya yara,
 • dilde baloncuk oluşumu,
 • yutarken şiddetli ağrı,
 • akciğerlere yakın göğüs ağrısı,
 • derin nefes alındığında kötüleşen göğüs ağrısı,
 • kontrol edilemeyen tükürük salgısı,
 • gözlerin beyaz kısmında sararma,
 • ürtiker,
 • terleme artışı,
 • açık yara,
 • sıcağa tahammülsüzlük,
 • belirgin yüz kızarıklığı,
 • soluk benizlilik,
 • deride sarılık,
 • güneş ışığı nedeniyle döküntü,
 • normal olarak iyileşmeyen yaralar,
 • ağrı hissi,
 • uyuşma; karıncalanma ya da iğnelenme,
 • bir damarda kan pıhtısı,
 • kol ya da bacakta soğukluk hissi,
 • alt karın ağrısı,
 • pankreas bezinin iltihabı (pankreatit),
 • idrar sırasında ağrı; idrar yaparken yanma hissi ya da güçlükle idrar yapma; geceleri birkaç kez idrar için uyanma,
 • anüste kaşıntı,
 • dışkılayamama ya da rengi değişmiş dışkı,
 • daha sık barsak hareketleri,
 • basur (hemoroid) ya da makat (anüs) kanaması,
 • atlanan adet dönemi,
 • ağır ya da uzamış adet dönemi,
 • rahim kanaması,
 • öfke,
 • düşmanca tutum ya da davranış,
 • tehditkar davranış,
 • madde istismarı,
 • anormal davranış,
 • zihin karışıklığı hissi,
 • intihar düşüncesi,
 • ani yoğun korku ya da endişe,
 • eziyet görüyor hissi,
 • problem çözmede güçlük,
 • kemiklerde ağrı,
 • lokal ya da yaygın ağrı,
 • akciğer iltihabı (zatüre),
 • anormal ya da hızlı kalp atımı,
 • kalpteki düşük kan akışından kaynaklanan kalp hastalığı,
 • kanda yüksek potasyum seviyesi,
Seyrek
 • solunum ve yutma güçlüğü,
 • tiroid tümörü,
 • kan enfeksiyonu,
 • vücut organlarında şişme ya da yumrular,
 • kas felcinin artmasına neden olan hastalıklar,
 • beyin hastalığı – belirtiler baş ağrısı ve ateş, vücut felci, ense sertliği ya da ışığa karşı duyarlılık olabilir.
 • kulak kaşıntısı,
 • az ya da bulanık görme,
 • derinin kızarması,
 • bakteriyel deri enfeksiyonu,
 • besinlerin sindirilmesinde problem,
 • kan kusma,
 • ishal,
 • kramplar ya da şiddetli mide (karın) ağrısı,
 • erkek üreme hücreleri (sperm) seviyelerinde düşüş,
 • duygu durum değişiklikleri,
 • kötüye ilaç kullanımı problemleri,
 • yaşamınızın parçalara ayrıldığı hissi,
 • gerçek olmayan şeyler görme,
 • hissetme ya da duyma (halüsinasyonlar),
 • kendini öldürme düşüncesi (intihar),
 • kendini öldürme denemesi,
 • çok mutlu hissetme (mani) ve daha sonra derin mutsuzluk hissetme ya da kendini değersiz hissetme,
 • düz yatarken nefes darlığı çekme,
 • ciddi akciğer enfeksiyonu,
 • nefes alırken kötüleşen keskin göğüs ağrısı,
 • göğüs kemiği arkasında boyun ve omuzlara yayılan ağrı,
 • kalp krizi,
 • solunumun durması,
 • bacak ya da kolda kan pıhtısı,
 • baş dönmesi,
 • unutkanlık gibi belirtileri olan beyinde kan akışı azalması.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
VICTRELIS’i daima tam olarak doktorunuzun söylediği gibi alın. Emin değilseniz doktorunuz ya da eczacınızdan durumu kontrol etmelisiniz.
VICTRELIS’in genel dozu günde üç kerede alınan 4 kapsüldür (toplam 12 kapsül).
İlacın gıdalarla birlikte alınmaması tedavinizin başarı olasılığını ciddi şekilde azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu: 

 • Bantı arkaya doğru sıyırarak kapsülü alın – kapsülü blisterden itmeyin çünkü itme hareketi kapsülü kırabilir.
 • Bu ilacı ağızdan alın.
 • Bu ilaç sabah, öğlen ve akşam yemeklerle veya hafif atıştırmalıklarla birlikte alınmalıdır.

Testler
Doktorunuz sizden düzenli olarak kan testleri yaptırmanızı isteyecektir. Bu kan testleri aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılmaktadır:

 • Doktorunuzun tedavinin sizde işe yarayıp yaramadığını anlaması için,
 • Doktorunuzun VICTRELIS ile ne kadar tedavi edileceğinize dair karar vermesine yardımcı olmak için.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
18 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamaktadır.

Yaşlılarda kullanım:
VICTRELIS’in klinik çalışmalarındaki 65 yaş ve üzeri hasta sayısı, yanıtın daha genç hastalardan farklı olup olmadığını belirlemek için yetersizdir. Diğer klinik deneyimler, yaşlı ve genç hastalar arasındaki ilaca yanıt farklı değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği
Herhangi bir seviyede böbrek yetmezliği olan hastalarda VICTRELIS doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği
Hafif, orta ya da şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda VICTRELIS doz ayarlaması gerekmemektedir. Peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde VICTRELIS, Child-Pugh skoru > 6 olan (sınıf B ve C) sirozlu ( karında yada bacaklarınızda sıvı toplanması ve yemek borusunda olan kanamalar gibi karaciğer hastalığı belirtileri olan) hastalarda kullanılmamalıdır.

Eş zamanlı HIV enfeksiyonu
VICTRELIS’in güvenilirlik ve etkinliği İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ve HCV ile enfekte olmuş hastalarda tespit edilmemiştir.

Eş zamanlı HBV enfeksiyonu
VICTRELIS’in güvenilirlik ve etkinliği hepatit B Virüsü (HBV) ve HCV ile enfekte olmuş hastalarda çalışılmamıştır.

Organ nakli yapılanlar
VICTRELIS’in güvenilirlik ve etkinliği karaciğer ya da diğer organ nakli yapılmış hastalarda çalışılmamıştır.

Eğer VICTRELIS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VICTRELIS kullandıysanız
Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla VICTRELIS alırsanız, doğruca en yakın hastanenin acil bölümüne gidiniz.

VICTRELIS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer VICTRELIS almayı unutursanız

 • Eğer bir dozu unutursanız ve bir sonraki dozunuzu almanıza 2 saatten daha fazla süre varsa unuttuğunuz dozu yemekle birlikte alın. Daha sonra kapsüllerinizi normalde olduğu gibi almaya devam edin.
 • Ancak, bir sonraki dozunuzu alma zamanınıza 2 saatten daha az zaman kalmışsa unuttuğunuz dozu atlayın.

Eğer ne yapmanız gerektiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzla konuşun.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

VICTRELIS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuz söylemediği takdirde VICTRELIS almayı bırakmayın.

Bu ürünün nasıl kullanılacağına dair daha fazla sorunuz varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorun.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

VICTRELIS 200 mg sert kapsül boceprevir adı verilen bir ilaç ihtiva eder.

Her bir kapsülün kırmızı mürekkeple "MSD" logosu basılı sarımsı kahverengi başlığı ve kırmızı mürekkeple "314" basılı kirli beyaz opak gövdesi vardır.

7 blister içeren 84 sert kapsüllük tek karton kutu ve 336 sert kapsül içeren 4 katlanabilir karton kutuyu içeren tek karton kutu olarak iki şekilde ambalajlanmaktadır. Soyulabilir blisterler 12 kapsül içerirler.

VICTRELIS tek başına kullanılmamalıdır. VICTRELIS daima peginterferon alfa ve ribavirin (kronik hepatit C tedavisinde kulanılır) adı verilen ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.

VICTRELIS 18 yaş ve üzeri yetişkin hastalarda peginterferon alfa ve ribavirin adı verilen ilaçlarla birlikte hepatit C virüsü ile oluşan kronik hepatit C virüs enfeksiyonun (HCV enfeksiyonu da denir) tedavisinde kullanılır. VICTRELIS vücuttaki hepatit C virüsünün miktarını azaltır.

VICTRELIS, HCV enfeksiyonu tedavisinde daha önce tedavi almamış ya da geçmişte ‘interferon’ ve ‘pegile interferon’ adı verilen ilaçların kullanılmış olduğu yetişkinlerde kullanılabilir.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
VICTRELIS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
VICTRELIS'i buzdolabında (2°C - 8°C) saklayınız
VICTRELIS 30°C’nin altında 3 aya kadar saklanabilir.
Orijinal kutusunda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra VICTRELIS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VICTRELIS’i kullanmayınız.
İlaçlar atık su ya da evsel atık çöplerine atılmamalıdırlar. Eczacınıza ihtiyacınız olmayan ilaçları nasıl imha edeceğinizi sorun. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Özel bir gereklilik bulunmamaktadır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
VICTRELIS 200 mg sert kapsül
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

VICTRELIS güçlü bir CYP3A4/5 inhibitörüdür. Primer olarak CYP3A4/5 ile metabolize olan ilaçlar, VICTRELIS ile birlikte uygulandıklarında bu ilaçlara maruziyet artabilir, bu da terapötik ve advers etkilerini arttırabilir veya uzatabilir. (bakınız Tablo 2). VICTRELIS CYP450'nin diğer enzimlerini inhibe etmez veya indüklemez.

Boceprevirin in vitro koşullarda P-gp ve meme kanseri dirençli proteinin (BCRP) bir sübstratı olduğu gösterilmiştir. Bu taşıyıcıların inhibitörlerinin boceprevirin konsantrasyonlarını yükseltme potansiyeli vardır; bu etkileşimlerin klinik sonuçları bilinmemektedir.

VICTRELIS kısmi olarak CYP3A4/5 ile metabolize edilir. VICTRELIS’in CYP3A4/5’i indükleyen ya da inhibe eden ilaçlarla birlikte uygulanması VICTRELIS’e maruziyeti arttırabilir ya da düşürebilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). VICTRELIS'in peginterferon alfa ve ribavirin ile kombine olarak, atılımı CYP3A4/5’e yüksek oranda bağımlı olan ilaçlarla (midazolam ve triazolam, bepridil, pimozid, lumefantrin, halofantrin ve tirozin kinaz inhibitörleri ve dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovinemin gibi ergot türevleri) artmış plazma konsantrasyonları ciddi ve/veya yaşamı tehdit edici olaylarla ilişkili olan, oral yolla uygulanan ilaçlarla birlikte eş zamanlı uygulandığında kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).

Boceprevir esas olarak aldoketo redüktaz (AKR) ile metabolize edilir. AKR inhibitörleri olan diflunisal ve ibuprofen ile yürütülen ilaç etkileşim çalışmalarında, boceprevire maruz kalım klinik yönden anlamlı derecede artmamıştır. Victrelis AKR inhibitörleriyle birlikte uygulanabilir.

Victrelis'in rifampisin veya antikonvülsanlar (örn. fenitoin, fenobarbital veya karbamazepin) ile eş zamanlı uygulanması boceprevirin plazmadaki maruz kalımını önemli ölçüde azaltabilir. Hiçbir veri bulunmadığından, boceprevirin bu ilaçlarla kombinasyonu önerilmez. (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Amiodaron, kinidin, metadon, pentamidin ve bazı nöroleptikler gibi QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla birlikte uygulamada dikkatli olunmalıdır.

Tablo 2.
Farmakokinetik etkileşim verileri

 

Terapötik alanlarına göre tıbbi ürünler

Etkileşim*

(ileri sürülen etki mekanizması, biliniyor ise)

Eş zamanlı uygulama için öneriler

ANTİ-ENFEKTİFLER

Antifungaller

Ketokonazol

(ketokonazol 400 mg günde iki kez +

VICTRELIS 400 mg tek doz)

İtrakonazol, Posakonazol, Vorikonazol

boceprevir AUC ↑ % 131

boceprevir  Cmax ↑ %41

boceprevir  Cmin N/A

Çalışılmamıştır.

VICTRELIS ile ketokonazol veya azol sınıfı antifungaller (itrakonazol, posakonazol  vorikonazol) kombine kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Antiretroviral

Nükleozid Ters Transkriptaz İnhibitörü (NRTI)

Tenofovir

(tenofovir 300 mg/gün + VICTRELIS

800 mg günde üç kez)

boceprevir AUC %8**

boceprevir  Cmax ↔%5

boceprevir  Cmin %8

tenofovir AUC %5

tenofovir  Cmax ↑ %32

VICTRELIS ya da tenofovir için doz ayarlaması gerekmemektedir.

Nükleozid Olmayan Ters Transkriptaz İnhibitörleri (NNRTI)

Efavirenz

(efavirenz 600 mg/gün + VICTRELIS

800 mg günde üç kez)

boceprevir AUC %19**

boceprevir  Cmax ↔%8

boceprevir  Cmin ↓ %44

efavirenz AUC ↔%20

efavirenz Cmax %11

VICTRELISin  plazma konsantrasyonları efavirenz ile birlikte uygulandığında düşer. VICTRELIS konsantrasyonlarında gözlenen bu düşüşün klinik sonucu direkt olarak değerlendirilmemiştir

HIV Proteaz İnhibitörü (PI)

Ritonavir

(ritonavir 100 mg/gün + VICTRELIS

400 mg günde üç kez)

boceprevir AUC %19

boceprevir Cmax ↓ %27

boceprevir  Cmin %4

Proteaz inhibitörleriyle birlikte güçlendirici olarak ritonavir kullanımına dair veri yoktur. Teorik olarak, VICTRELIS ile Pİ'ler/ritonavir kombinasyonunun klinik yönden anlamlı etkileşimlere yol açması beklenmez. Ancak ilave veriler elde edilene kadar, VICTRELIS ile birlikte HIV proteaz inhibitörleri/ritonavir uygulanırken özellikle dikkatli olunmalıdır.

Atazanavir/Ritonavir

(atazanavir 300 mg/gün + ritonavir 100 mg/gün + VICTRELIS 800 mg günde üç kez)

boceprevir AUC ↔ %5

boceprevir Cmax ↔ %7

boceprevir Cmin ↔ %18

atazanavir AUC ↓ %35

atazanavir Cmax ↓ %25

atazanavir Cmin ↓ %49

ritonavir AUC ↓ %36

ritonavir Cmax ↓ %27

ritonavir Cmin ↓ %45

Atazanavir/ritonavir ile VICTRELIS'in birlikte uygulanması tavsiye edilmez.


Darunavir/Ritonavir

(günde iki kez darunavir 600 mg + günde iki kez ritonavir 100 mg + VICTRELIS 800 mg günde üç kez)

 

boceprevir AUC ↓ %32

boceprevir Cmax ↓ %25

boceprevir Cmin ↓ %35

darunavir AUC ↓ %44

darunavir Cmax ↓ %36

darunavir Cmin ↓ %59

ritonavir AUC ↓ %27

ritonavir Cmax ↔ %13

ritonavir Cmin ↓ %45

Darunavir/ritonavir ile VICTRELIS'in birlikte uygulanması tavsiye edilmez.

Lopinavir/Ritonavir

(günde iki kez lopinavir 400 mg + günde iki kez ritonavir 100 mg + VICTRELIS 800 mg günde üç kez)

 

boceprevir AUC ↓ %45

boceprevir Cmax ↓ %50

boceprevir Cmin ↓ %57

lopinavir AUC ↓ %34

lopinavir Cmax ↓ %30

lopinavir Cmin ↓ %43

ritonavir AUC ↓ %22

ritonavir Cmax ↔ %12

ritonavir Cmin ↓ %42

Lopinavir/ritonavir ile VICTRELIS'in birlikte uygulanması tavsiye edilmez.

İntegraz inhibitörü

Raltegravir

Çalışılmamıştır

Teorik olarak, VICTRELIS ile raltegravir kombinasyonunun klinik yönden anlamlı etkileşimlere yol açması beklenmez.

Boceprevir sadece ritonavir ile birlikte uygulandığında, boceprevir konsantrasyonları azalır.  

ORAL KONTRASEPTIFLER

Drospirenon/Etinil östradiol:

(drospirenon

3 mg/gün + etinil östradiol

0.02 mg/gün + VICTRELIS 800 mg

günde üç kez)

drospirenon AUC ↑ %99 drospirenon Cmax ↑ %57

etinil östradiol AUC ↓ %24 etinil östradiol Cmax

(drospirenon - CYP3A4/5 inhibisyonu)

Hiperkalemiye zemin hazırlayan durumları olup drospirenon-içeren ilaçlar alan hastalar ya da potasyum tutucu diüretikler almakta olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

Bu hastalarda alternatif kontraseptifler düşünülmelidir

SEDATİFLER

Midazolam (oral uygulama)

(4 mg tekli oral doz + VICTRELIS

800 mg günde üç kez)

Triazolam

(oral uygulama)

midazolam AUC ↑ %430 midazolam Cmax ↑ % 177

(CYP3A4/5 inhibisyon)

Etkileşim çalışılmamıştır

(CYP3A4/5 inhibisyonu)

Oral midazolam ile oral triazolamın VICTRELIS ile eş zamanlı uygulanması kontraendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).


Alprazolam, midazolam, triazolam

(intravenöz uygulama)

Etkileşim çalışılmamıştır

(CYP3A4/5 inhibisyonu)

VICTRELIS intravenöz benzodiazepinlerle (alprazolam, midazolam, triazolam) ile birlikte eş zamanlı uygulandığında solunum depresyonu ve/veya uzamış sedasyon için yakından izleme yapılmalıdır. Benzodiazepin dozunda ayarlama düşünülmelidir.

İmmün supresifler

Çalışılmamıştır

Terapötik penceresi dar olan CYP3A4/5 sübstratları (örn.,

takrolimus, siklosporin) ile birlikte VICTRELIS uygulanırken moniterizasyon önerilir. Bireysel olarak hastalarda

VICTRELIS başlandığında veya durdurulduğunda, klinik yönden etkili kan düzeylerini garantilemek için hastanın aldığı immün supresif ajanın dozunda ilave titrasyon gerekebilir.

Statinler (örn., simvastatin ve atorvastatin)

Çalışılmamıştır

Terapötik penceresi dar olan CYP3A4/5 sübstratları simvastatin veya atorvastatin ile birlikte VICTRELIS uygulanırken tedavinin moniterizasyon önerilir. Bireysel olarak hastalarda

VICTRELIS başlandığında veya durdurulduğunda, klinik yönden etkili kan düzeylerini garantilemek için hastanın aldığı statin dozunda ilave titrasyon gerekebilir.

Metadon

Çalışılmamıştır

Terapötik penceresi dar olan CYP3A4/5 sübstratları ile birlikte VICTRELIS uygulanırken tedavinin moniterizasyon önerilir. Bireysel olarak hastalarda

VICTRELIS başlandığında veya durdurulduğunda, klinik yönden etkili kan düzeylerini garantilemek için hastanın aldığı metadon dozunda ilave titrasyon gerekebilir.

*VICTRELIS’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi (eş zamanlı kullanılan ilaç ile kombinasyon halinde VICTRELIS/ tek başına VICTRELIS’in ortalama oran tahminindeki değişim): ↓ ortalama oran tahmininde > %20'lik bir düşüşe eşittir > ; ↑ ortalama oran tahmininde> %25'lik bir artışa eşittir; etki yok (↔)ortalama oran tahmininde ≤ %20’lik bir düşüşe eşittir ya da ortalama oran tahmininde ≤ % 25'lik bir artışa eşittir.

** 0-8 saat

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Sağlıklı gönüllülerde günlük 3600 mg dozlar istenmeyen herhangi bir semptomatik etkiye neden olmadan 5 gün süreyle alınmıştır.
VICTRELIS doz aşımı için spesifik bir antidot bulunmamaktadır. VICTRELIS doz aşımının tedavisi, yaşamsal bulguların izlenmesi ve hastanın klinik durumunun gözlenmesi dahil genel destekleyici önlemleri içermelidir.

 

Etkin Maddeler
Her bir sert kapsül 200 mg boceprevir içermektedir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Proteaz inhibitörü
ATC kodu: J05AE12

Etki mekanizması
Boceprevir bir HCV NS3 proteaz inhibitörüdür. Boceprevir, HCV ile enfekte olmuş konak hücrelerde, viral replikasyonu inhibe etmek için, NS3 proteaz aktif bölge serinine (Ser139) bir (alfa)-ketoamid fonksiyonel grup üzerinden, kovalent, ancak geri dönüşümlü olarak bağlanır.

Hücre kültüründeki antiviral aktivite
Boceprevirin antiviral aktivitesi, yavaş bağlanan NS3 proteaz inhibitörlerine yönelik bir biyokimyasal tayinde ve genotip 1a ve 1b HCV replikon sisteminde değerlendirilmiştir. 72 saatlik hücre kültüründe farklı genotip 1b replikonlarına karşı boceprevirin IC50 ve IC90değerleri sırasıyla 200-600 nMve 400-900 nM’dir. Tedavi süresiyle ilgili olarak, Replikon RNA kaybı ilk sırada gerçekleşiyor gibi görünmektedir. IC90 düzeyinde 72 saatlik tedaviyle, replikon RNA’da 1-log düşüş meydana gelmiştir. Uzun süreli maruz kalma sonucunda, 15. günde RNA seviyelerinde 2-log azalma meydana gelmiştir. Bir Genotip 1a replikonunda, boceprevirin IC50 ve IC90 değerleri sırasıyla 900 nM ve 1400 nM'dir.

Replikon RNA’da %90 süpresyon sağlayan farklı boceprevir ve interferon alfa-2b kombinasyonlarıyla etkinlik artışı göstermiştir; sinerji ya da antagonizma tespit edilmemiştir.

Direnç
Boceprevir’e direnç, biyokimyasal ve replikon tayinlerinde karakterize edilmiştir. Replikon tayinlerinde, majör direnç-ilişkili amino asit varyantları (RAVlar:V36M, T54A, R155K, A156S ve V170A) nedeniyle boceprevirin potensi azalmıştır (2-16 kat). Direnç-ilişkili aminoasit varyant (A156T) ile etki kaybı (> 50 kat) gözlenmiştir. Dikkat çekici olarak, A156T varyantını taşıyan replikonlar diğer RAVları taşıyan replikonlara göre daha az kalıcıdır. Benzer sonuçlar in vitro NS3 enzim çalışmalarında boceprevir ile elde edilmiş ve V36M, T54A, T54S, V55A, R155K, A156S ve V170A RAV'larıyla potens 2-17 kat, A156T ile 50 kattan fazla azalmıştır. A156T ile ilişkili potens kaybı 50 kattan fazlaydı. İki RAV için dirençte misli artış, RAV'lardan her birinde dirençte misli artışların çarpımına yaklaşık olarak eşittir.

Daha önce tedavi edilmemiş hastaların ve önceki tedavisi başarısız olmuş, dört hafta peginterferon alfa-2b ve ribavirini takiben peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile kombine halde günde üç kez boceprevir S 800 mg alan hastaların iki Faz III çalışmadaki toplu veri analizinde başlangıçtan sonra ( post-baseline) RAV'lar tüm hastaların %15'inde tespit edildi. Analiz edilen numunelerde, boceprevir ile tedavi edilip kalıcı viral yanıt (KVY) elde edilemeyen hastaların %53’ünde başlangıçtan sonra RAV tespit edildi.

Bu hastalarda en sık tespit edilen (hastaların >%25'inde) başlangıç sonrası RAV'lar genotip 1a virüsleriyle enfekte hastalarda V36M (%61) ve R155K (%68) ve genotip 1b virüsleriyle enfekte hastalarda T54A (%42), T54S (%37), A156S (%26) ve V170A (%32) aminoasit substitüsyonlarıydı.

Boceprevir ile tedavi edilen hastalarda, interferona yanıt verme,(tedavinin 4. haftasında viral yükte ≥ 1-log10 düşüş olarak tanımlanır) daha az sayıda RAV'ların saptanmasıyla ilişkili bulunmuştur, yanıt veren hastaların %6’sında RAV'lar bulunmaktadır, buna karşılık tedavinin 4. haftasında viral yükündeki düşüş < 1-log10 olan hastalarda (düşük interferon yanıtı) bu oran %41'dir. Boceprevir ile tedavi edilip KVY'ye ulaşamamış ve başlangıç sonrası numuneleri RAV'lar için analiz edilen hastalarda, interferona yanıt verenlerde daha az sayıda RAV'ların tespit edilmiştir, bu hastaların %31’inde başlangıçtan sonra RAV'lar bulunmasına karşın tedavinin 4. haftasında viral yükte < 1-log10 düşüş olan hastaların %68’inde RAV'lar gözlenmiştir.

Popülasyon dizi analiziyle başlangıçta hastaların %7'sinde RAV'lar saptanmıştır. Genel olarak, peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile boceprevir kombinasyonu alan hastalarda başlangıçta RAV'ların varlığı ile tedavi yanıtı arasında dikkate değer bir ilişki mevcut gibi görünmemektedir.

Ancak, 4 haftalık öncü tedavi döneminde peginterferon alfa-2b/ribavirine zayıf yanıt veren hastalar arasında, başlangıçta V36M, T54A, T54S, V55A veya R155K varyantlarının saptandığı hastalarda boceprevirin etkinliği azalmış gibi görünüyordu. Başlangıçta bu varyantlara sahip olan ve peginterferon alfa-2b/ribavirine azalmış yanıt veren hastalar boceprevir ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %1'ini oluşturuyordu. boceprevir ile kombine peginterferon alfa-2b/ribavirin alan hastalarda başlangıçta RAV'ların varlığı ile tedavi yanıtı arasında dikkate değer bir ilişki mevcut gibi görünmemektedir.

Bu Faz III çalışmalarda KVY'ye ulaşamamış hastalardan devam eden, uzun süreli bir takip çalışması RAV'ların kalıcılığını incelemiştir. Tedaviden sonraki 6-14 aylık dönemde hastaların büyük kısmında (%68-94) RAV'lar popülasyon dizi analiziyle incelendiğinde saptanamayacak kadar azalmıştır.

Etkinlik
Boceprevirin kronik hepatit C (genotip 1) enfeksiyonunun tedavisindeki etkinliği, daha önce tedavi edilmemiş (SPRINT-2) ya da önceki tedavisi başarısız olmuş (RESPOND-2) yaklaşık 1,500 yetişkin hastada, Faz III klinik çalışmalarda değerlendirilmiştir. Her iki çalışmada da boceprevirin, mevcut standart tedaviye (peginterferon alfa ve ribavirin) eklenmesi kalıcı viral yanıt (KVY) oranlarını tek başına standart tedaviye göre anlamlı derecede arttırmıştır. İki öncü çalısmanın verileri arasında köprü kuran geriye dönük analizlerin, bazı hasta alt gruplarında çalışılan rejimden farkli bir pozolojinin tavsiye edilmesine yol açtığı dikkate alınmalıdır.

Daha önce tedavi edilmemiş hastalar
SPRINT-2 (P05216), PR [peginterferon alfa-2b 1.5 µg/kg/hafta subkutan yolla ve ribavirinin vücut ağırlığına dayalı dozu (600-¬1,400 mg/gün oral yolla, günde iki doza bölünmüş)] ile kombine olarak günde üç kez oral boceprevir 800 mg'nin iki tedavi rejimi saptanabilir HCV-RNA düzeylerine sahip, kronik hepatit C (HCV genotip 1) enfeksiyonu olan ve daha önce interferon alfa tedavisi almamış hastalarda tek başına PR ile karşılaştıran randomize, çift kör, plasebo- kontrollü bir çalışmadır. Hastalar iki kohorta (Kohort 1 N=938/Siyah ırk olmayan ve Kohort 2/Siyah ırk N=159) 1:1:1 oranında randomize edildiler ve HCV genotipine (1a ya da 1b) ve HCV-RNA viral yüküne (≤ 400,000 IU/ml’ye karşı > 400,000 IU/ml) göre aşağıdaki üç tedavi kolu dengeli olarak dağıtıldılar.

 • 48 hafta süresince Peginterferon alfa-2b + ribavirin (PR48 hafta). 
 • 4 hafta Peginterferon alfa-2b + ribavirin ardından 24 hafta boyunca günde üç kez boceprevir 800 mg + peginterferon alfa-2b + ribavirin. Hastalar daha sonra tedavinin 8. haftasında yanıta dayalı tedaviye göre (boceprevir-RGT) farklı tedavi rejimlerine devam ettiler. Bu tedavi kolundaki tüm hastalar 24 hafta boceprevir tedavisi aldılar.

            - Tedavinin 8. haftasında saptanamayan HCV-RNA’sı olan (erken yanıt verenler) ve tedavinin 24. haftasına kadar HCV RNA negatif kalan hastalarda tedavi kesildi ve tedavinin 28. haftasına kadar takibe alındılar. 
            - Tedavinin 8. haftasında ya da sonraki herhangi bir tedavi haftasında saptanabilir HCV-RNA’sı olan ancak tedavinin 24. haftasında HCV RNA negatif olan (geç yanıt veren),hastaların tedavisi 28. haftada, körlenmiş bir şekilde plaseboya değiştirildi ve ek olarak 20 hafta boyunca peginterferon alfa-2b + ribavirin tedavisi aldılar, toplam tedavi süresi 48 haftaya tamamlandı.

 • Dört hafta peginterferon alfa-2b + ribavirini takiben 44 hafta boyunca günde üç kez VICTRELIS 800 mg + peginterferon alfa-2b + ribavirin (VICTRELIS-PR 48 hafta).

Tedavinin 24. haftasında saptanabilir HCV-RNA'sı olan tüm hastaların tedavisi kesildi.
Kalıcı viral Yanıt (KVY) takip döneminin 24. haftasında saptanamayan HCV-RNA olarak tanımlandı.

Boceprevirin peginterferon alfa-2b ve ribavirine eklenmesi, herhangi bir çalışma ilacından en az bir doz almış olan randomize hastalarda (Tam Analiz Seti Popülasyonu), kombine kohortta, tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile karşılaştırıldığında KVY oranlarını anlamlı düzeyde (%63 ila %66 boceprevir-içeren kola karşı %38 PR48 kontrol) arttırdı ve erken yanıt verenler için tedavi uzunluğunu 28 haftaya kısalttı. (bakınız Tablo 3).

Boceprevir veya plasebonun en az bir dozunu alan hastaların sekonder analizinde dört haftalık öncü tedavi sonrasında peginterferon alfa-2b ve ribavirine eklenmiş boceprevir ile (Modifiye Edilmiş Tedavi Amaçlı Popülasyon), KVY oranları VICTRELIS içeren kolların kombine kohortunda %67 ila %68 olmasına karşın PR48 kontrolde %40 olduğu gösterilmiştir.

1 Klinik çalışmalarda, plazmadaki HCV-RNA Roche COBAS TaqMan 2.0 tayini ile 9.3 IU/ml’lik saptama limiti ve 25 IU/mL ölçüm limitiyle ölçülmüştür.

Tablo 3.
Daha önce tedavi almayan hastalarda Kalıcı viral Yanıt (KVY)*,
Tedavi Sonu Yanıt (TSY) ve Nüks† Oranları

 

Çalışma Kohortları

VICTRELIS-RGT

VICTRELIS-PR48

PR48

 Tüm hastalar§

n=368

n=366

n=363

KVY‡ %(n/N)
%95GA

63(233/368)(58.4, 68.2)

66 (242/366)
(61.3, 71.0)

38 (137/363)
(32.8, 42.7)

TSY (Saptanamaz HCV-RNA) % (n/N)
%95GA

71 (261/368)(66.3, 75.6)

76 (277/366)
(71.3, 80.1)

53 (191/363)
(47.5, 57.8)

Nüks†  %(n/N)
%95 GA

9 (24/257)
(5.8, 12.9)

9 (24/265)
(5.6, 12.5)

22  (39/176)(16.0, 28.3)

Kohort 2 (Siyah)

n=52

n=55

n=52

KVY‡ %

42

53

23

TSY (Saptanamaz HCV-RNA) %

50

65

29

Nüks† %
(n/N)

12
(3/25)

17
(
6/35)

14
(2/14)

*Herhangi bir çalışma ilacının en az bir dozunu (peginterferon alfa-2b, ribavirin, ya da VICTRELIS) almış tüm randomize hastalardan oluşan Tam Analiz Seti (FAS) (N=1,097). Randomize edilen hastaların ortalama yaşı 49.1 idi. Hastaların ırk dağılımı şöyleydi: %82 Beyaz, %14 Siyah, %2 Asyalı,%1 karışık ırk, %1 Amerikan Yerlisi ya da Alaska Yerlisi. Hastaların cinsiyete göre dağılımı %60 erkek ve %40 kadındı.
†Nüks oranları, tedavi sonunda saptanamayan HCV RNA'sı olup takip döneminin sonunda saptanabilir HCV-RNA’sı olan hastaların oranıydı.( tedavi sonunda (TSY) saptanamayan HCV-RNA'sı olan ve takip süresi sonunda verileri eksik olmayan hastalarda)
‡ KVY: Takip döneminin 24. haftasında ya da sonrasındaki dönemde mevcut olan en son veri. Eğer böyle bir değer bulunmuyorsa takip döneminin 12. haftasındaki değer alınır. Takip döneminin 24. haftasındaki KVY oranları (KVY "kayıp=hatalı" yaklaşımıyla) ile neredeyse aynıydı. Kontrol %37, VICTRELIS-RGT, %62 VICTRELIS-PR48 %65.
§Sirozlu hasta sayısı sınırlıdır (n=40).

İnterferona yanıt (tedavinin 4. haftasında viral yükte ≥ 1-log10 azalma olarak tanımlanır) KVY için belirleyici olmuştur. Tedavinin 4. haftasında interferon yanıtı gösteren hastalarda, boceprevir ile kombine peginterferon alfa-2b ve ribavirin tedavisi ile %79-81 KVY sağlamıştır; standart tedaviyle bu oran %51'dir. Tedavinin 4. haftasında viral yükte < 1-log10 azalma olan hastalarda (zayıf interferon yanıtı), peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile birlikte boceprevir kombinasyonu ile tedavi, standart tedavi alan hastalardaki %4 ile karşılaştırıldığında sırasıyla %28-38 KVY oranlarıyla sonuçlandı.

Tedavi haftası 28'e kadar benzer tedavi alan hastalarda Kalıcı Viral Yanıt (KVY)
Tablo 4 daha önce tedavi edilmemiş erken yanıt veren, geç yanıt veren ve tedavi haftası 28'e kadar benzer tedavi alan hastalarda kalıcı viral yanıt tedavi koluna göre sunmaktadır. VICTRELIS-RGT kolunda %57 (208/368), boceprevir -PR48 kolunda hastaların %56'sında (204/366) Tedavi haftası 8'de tespit edilemeyen HCV-RNAsı olan hasta oranı vardı ve PR kolunda %17 (60/363) olarak bildirilmiştir.


Tablo 4.
Daha önce tedavi edilmemiş hastalarda
Kalıcı viral Yanıt (KVY), Tedavi Sonu Yanıt (TSY) ve Nüks Oranları (erken ve geç yanıt veren hastalar)

 

 

Boceprevir -RGT

Boceprevir -PR48

Farkın nokta tahmini (Boceprevir -RGT eksi boceprevir -PR48) [%95 GA]

Erken Yanıt Verenler (N=323)

KVY % (n/N)

96.3 (156/162) 

96.3 (155/161)

0.0 [-4.1, 4.1]

TSY % (n/N)

100.0 (162/162)

98.8 (159/161)

-

Nüks % (n/N)

3.1 (5/161)

1.3 (2/157)

-

Geç Yanıt Verenler (N=141)

TSY % (n/N)

66.2 (45/68)  

75.3 (55/73)

-9.2 [-24.4, 6.3]

EOT % (n/N)

76.5 (52/68)

 90.4 (66/73)

-

Nüks % (n/N)

13.5 (7/52)

 14.1 (9/64)

-

Verilerin sınırlamaları göz önüne alınarak, konservatif bir önlem olarak, daha önce tedavi almamış-geç yanıt veren hastalarda, test edilen 28 haftalık üçlü tedavi süresi yerine üçlü tedavi süresinin 32 haftaya uzatılarak toplam 48 hafta olması tavsiye edilmektedir.

Önceki tedavisinde başarısız olunan hastalar
RESPOND-2 (P05101), kronik hepatit C genotip 1 enfeksiyonlu (HCV), HCV-RNA pozitif olan ve peginterferon alfa+ribavirin ile önceki tedavilerinde başarısız olmuş ve interferona yanıt verdiği görülen (daha önce 12. hafta itibariyle HCV-RNA viral yükü ≥2 log10 düşmüş ya da önceki tedavi sonunda saptanamaz HCV-RNA’sı olan sonrasında HCV RNA pozitif olan) yetişkin hastalarda PR [subkutan yolla peginterferon alfa-2b 1.5 µg/kg/hafta ve oral olarak günde iki kez bölünmüş vücut ağırlığına dayalı ribavirin (600 - 1,400 mg BID)] ile kombinasyon halinde günde üç kez oral 800 mg boceprevirin iki tedavi rejiminin tek başına PR ile karşılaştırıldığı randomize, paralel gruplu, çift kör bir çalışmadır. yanıtsız hastalar (daha önceki tedavide 12. hafta itibariyle HCV-RNA viral yükünde <2 log10 azalma şeklinde tanımlanmıştır) dışlanmıştır. Hastalar 1:2:2 oranında randomize edilmiştir. Önceki tedavi yanıtına (nükslü hastalar vs.yanıtsızlar ) ve HCV alt tipine (1a vs. 1b) göre aşağıdaki tedavi kollarından birine eşit olarak dağıtılmıştır.

 • 48 hafta boyunca Peginterferon alfa-2b + ribavirin (PR48).
 • 4 hafta Peginterferon alfa-2b + ribavirini takiben 32 hafta boyunca günde üç kez VICTRELIS 800 mg + peginterferon alfa-2b + ribavirin. Hastalar bundan sonra tedavinin 8. haftasındaki yanıta dayalı tedaviye göre (boceprevir-RGT) farklı tedavi rejimlerine devam ettiler. Bu tedavi kolundaki tüm hastalar 32 haftalık boceprevir tedavisi aldılar.

          - Tedavinin 8. ve 12. haftalarında saptanamaz HCV-RNA’sı olan hastalar (erken yanıt verenler) tedaviyi 36. haftada tamamladılar. 
          - Tedavinin 8. haftasında saptanabilir ancak sonrasında 12. haftada saptanamaz HCV-RNA’sı olan hastaların (geç yanıt verenler) tedavisi 36. haftada körlenmiş koşullarda plaseboya değiştirildi ve toplam tedavi süresi 48 hafta olacak şekilde peginterferon alfa-2b+ribavirin ile tedaviye 12 hafta daha devam etti.

 • Dört haftalık peginterferon alfa-2b + ribavirini takiben 44 hafta boyunca günde üç kez boceprevir 800 mg + peginterferon alfa-2b + ribavirin (boceprevir-PR48).

Tedavinin 12. haftasında saptanabilir HCV-RNA'sı olan tüm hastaların tedavisi kesildi.
Kalıcı viral yanıt (KVY) takip döneminin 24. haftasında saptanamayan1 HCV-RNA olarak tanımlandı.

Herhangi bir çalışma ilacından (Tam Analiz Seti Popülasyonu) en az bir doz almış randomize hastalarda boceprevirin peginterferon alfa-2b ve ribavirine eklenmesi, tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile karşılaştırıldığında KVY oranlarını anlamlı düzeyde arttırdı (boceprevir içeren kollardaki %59 ila %66’ya karşın PR48 kontrolde %21) ve erken yanıt verenlerin çoğu için tedavi süresini 36 haftaya düşürdü (bakınız Tablo 6). Peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile dört haftalık öncü tedavi sonrasında en az bir doz boceprevir ya da plasebo ile birlikte peginterferon alfa-2b ve ribavirin alan hastaların sekonder analizi (modifiye edilmiş tedavi amaçlı Populasyon-m-ITT) KVY oranlarının boceprevir içeren kollarda %61 ila %67 olmasına karşın PR48 kontrolde %22 olduğunu göstermiştir.

İster önceki tedaviye yanıtın sınıflamasına isterse de tedavinin 4. haftasındaki HCV-RNA düşüşüne dayanarak tanımlanmış olsun, KVY'ye 'ye ulaşma hastanın peginterferon alfa-2b ve ribavirin tedavisine yanıtı ile ilişkili bulunmuştur (bakınız Tablo 5). Tedavinin 4. haftasındaki yanıt, bir önceki tedavi yanıtıyla karşılaştırıldığında KVY’nin güçlü bir belirleyicisidir ve hastanın tedavi sırasındaki interferona yanıtın belirlenmesine olanak tanımıştır.

1 Klinik çalışmalarda, plazmadaki HCV-RNA Roche COBAS TaqMan 2.0 tayini ile 9.3 IU/ml’lik saptama limiti ve 25 IU/mL ölçüm limitiyle ölçülmüştür.

Tablo 5.
Bir önceki tedavilerinde başarısız olmuş hastalardaKalıcı viral Yanıt (KVY) *,
Tedavi Sonu Yanıt (TSY), ve Nüks** Oranları

 

 

Boceprevir
RGT (N=162)

Boceprevir
PR48 (N=161)

PR48
(N=80)

Tüm Hastalar§

KVY‡‡  % (n/N)%95 GA

59 (95/162)(51.5, 66.2)

66 (107/161)(59.2, 73.8)

21 (17/80)
(12.3, 30.2)

TSY %, (n/N)
%95 GA

70 (114/162)(63.3, 77.4)

77 (124/161)(70.5, 83.5)

31 (25/80)(21.1, 41.4)

Relaps** %,(n/N)  %95 GA

15 (17/111)(8.6, 22.0)

12 (14/121)(5.9, 17.3)

32 (8/25)(17.3, 50.3)

Önceki Tedavi Yanıtı

Önceden Yanıtsız ***

KVY‡‡  % (n/N)
%95 GA

40 (23/57)

52 (30/58)

7 (2/29)

TSY %, (n/N)
%95 GA

54 (31/57)

60 (35/58)

10 (3/29)

Relaps** %,(n/N)  %95 GA

18 (5/28)

14 (5/35)

33 (1/3)

Önceden Nüks Yaşayanlar†

KVY‡‡  % (n/N)
%95 GA

69 (72/105)

75 (77/103)

29 (15/51)

TSY %, (n/N)
%95 GA

79 (83/105)

86 (89/103)

43 (22/51)

Relaps** %,(n/N)  %95 GA

14 (12/83)

10 (9/86)

32 (7/22)

 

 

 

Öncü tedavi Yanıt (Viral Yükte Azalma)

<1-log10 azalma

KVY‡‡  % (n/N)
%95 GA

33 (15/46)

34 (15/44)

 0 (0/12)

TSY %, (n/N)
%95 GA

41 (19/46)

48 (21/44)

0 (0/12)

Relaps** %,(n/N) %95 GA

12 (2/17)

25 (5/20)

0 (0/0)

≥1-log10 azalma

KVY‡‡  % (n/N)
%95 GA

73 (80/110)

79 (90/114)

25 (17/67)

TSY %, (n/N)
%95 GA

86 (95/110)

89 (101/114)

37 (25/67)

Relaps** %,(n/N)  %95 GA

16 (15/94)

9 (9/99)

32 (8/25)

 

*Herhangi bir çalışma ilacının en az bir dozunu (peginterferon alfa-2b, ribavirin, ya da boceprevir) almış tüm randomize hastalardan oluşan Tam Analiz Seti (FAS) (N=403). Randomize edilen hastaların ortalama yaşı 52.7 idi. Hastaların ırk dağılımı şöyleydi: %85 Beyaz, %12 Siyah, %1 Asyalı, <%1 karışık ırklardan, <%1 ya Hawai ya da Diğer Pasifik Adaları Yerlisi. Hastaların cinsiyete göre dağılımı %67 erkek ve %33 kadındı.

** Nüks oranları, tedavi sonu HCV RNA negatif olup takip dönemi sonunda saptanabilir HCV-RNA’sı olan hastaların oranıydı.
(Tedavi sonu HCV-RNA negatif olan ve takip dönemi sonunda verileri eksik olmayan hastalar arasında)
***Daha önce yanıtsız hastalar = peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile önceki tedavilerinin en az 12 haftasından sonra KVY’ye erişemeyen ancak 12. haftada HCV-RNA’da ≥ 2 log10 azalma gösteren hastalar.
†Daha önce nüks olan hastalar = En az 12 hafta Peginterferon alfa & Ribavirin ile tedavi edilmiş, tedavi sonunda HCV-RNA'sı saptanamaz seviyede olup KVY'ye ulaşamamış hastalar.
‡ On bir hastanın 4. hafta değerlendirmeleri (HCV-RNA) eksiktir ve öncü tedavi sonuçlarına dahil edilmemiştir.
‡‡ Kalıcı Viral Yanıt:Takip döneminin 24. haftasında ya da sonrasındaki dönemde mevcut olan en son veri. Eğer böyle bir değer bulunmuyorsa takip döneminin 12. haftasındaki değer alınır. Takip döneminin 24. haftasındaki KVY oranları (KVY "kayıp=hatalı" yaklaşımıyla) 17/80 [%21.3] PR48, 94/162 [58.0] Boceprevir-RGT, 106/161 [%65.8] Boceprevir-PR48.
§Sirozlu hasta sayısı sınırlıdır (n=40).

Tedavi haftası 36'ya kadar benzer tedavi alan hastalarda Kalıcı Viral Yanıt (KVY)
Tablo 6 daha önceki tedavisi başarısız olmuş erken yanıt veren, geç yanıt veren ve tedavi haftası 36'ya kadar benzer tedavi alan hastalarda kalıcı viral yanıt tedavi koluna göre sunmaktadır.

Tablo 6.
Önceki tedavisi başarısız olmuş hastalarda Kalıcı Viral Yanıt (KVY), Tedavi Bitimi (TSY) ve Nüks (erken ve geç yanıt veren hastalar)

 

Boceprevir-RGT

Boceprevir-PR48

Farkın nokta tahmini (Boceprevir-RGT eksi boceprevir -PR48) [%95 GA]

Erken Yanıt Verenler (N=144)

KVY % (n/N)

88.7 (63/71)

97.3 (71/73)

-8.5 [-16.8, -0.3]

TSY % (n/N)

98.6 (70/71)

98.6 (72/73)

-

Nüks % (n/N)

10.1 (7/69)

0 (0/71)

Geç Yanıt Verenler (N=75)

KVY % (n/N)

80.0 (28/35)

72.5 (29/40)

7.5 [-11.7,26.7]

TSY % (n/N)

97.1 (34/35)

92.5 (37/40)

-

Nüks % (n/N)

17.6 (6/34)

19.4 (7/36)

-

 

Verilerin sınırlamaları göz önüne alınarak, konservatif bir önlem olarak, erken yanıt veren hastalarda, test edilen 36 haftalık toplam tedavi süresi yerine (test edilen RGT) 36. haftada üçlü tedavi bittikten sonra 12 haftalık peginterferon ribavirin güçlendirme fazıyla birlikte toplam tedavi süresinin 48 haftaya uzatılması tavsiye edilmektedir.

Tedavi deneyimi olan hastalarda peginterferon alfa–2a ile yürütülen bir çalışma P05101 çalışması ile uyumlu sonuçlar vermiştir (bkz.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Boceprevirin Faz 3 çalışmalarında IL28B'nin araştırma amaçlı farmakogenomik analizi:
İnterferon-lambda-3'ü (IL28B rs12979860, C'den T'ye değişim) kodlayan genin yanındaki bir genetik varyant peginterferon alfa–2b/ribavirine yanıtı güçlü şekilde öngörmektedir. IL28B rs12979860, SPRINT-2 (daha önce tedavi edilmeyenler) çalışmasına katılan 1048 hastadan 653'ünde (%62) ve RESPOND-2 (önceki tedavi başarısızlığı) çalışmasına katılan 394 hastadan 259'unda (%66) genotiplenmiştir [klinik çalışmalar hakkında bilgi için bkz. Farmakodinamik özellikler]. Hasta sayısının azlığı ve alt çalışma popülasyonu ile genel çalışma popülasyonu arasındaki potansiyel farklar nedeniyle bu geriye dönük alt grup analizinin sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır.

C/C hastalarda ikili tedavinin üzerine boceprevir alınmasının sağladığı ilave değerin derecesi, sadece ikili tedaviyle KVY'ye ulaşma olasılığına bağlı olacaktır. Daha önce tedavi almamış, üçlü tedavi alan C/C hastaların %89'unda Tedavinin 8. haftasında tespit edilemez HCV-RNA mevcuttu ve daha kısa süreli tedavi için uygundular; bu oran, daha önce tedavi edilmemiş non-C/C hastalarda %52'ydi.

Tablo 7
IL28B rs12979860 genotipine göre Kalıcı Viral Yanıt (KVY) oranları

Klinik Çalışma IL28B rs12979860 PR48* VICTRELIS-RGT* VICTRELIS-PR48*
Genotipi KVY, % (n/N) KVY, % (n/N) KVY, % (n/N)
       
SPRINT-2 C/C  78 (50/64)  82 (63/77)  80 (44/55)
(daha önce tedavi edilmemiş hastalar) C/T  28 (33/116)  65 (67/103)  71 (82/115)
  T/T  27 (10/37)  55 (23/42)  59 (26/44)
RESPOND-2 C/C  46 (6/13)  79 (22/28)  77 (17/22)
(önceki tedavisi başarısız olmuş hastalar) C/T  17 (5/29)  61 (38/62)  73 (48/66)
T/T  50 (5/10)  55 (6/11)  72 (13/18)
 

*Her bir tedavi kolunda klinik çalışmalar hakkında bilgi için bkz. Farmakodinamik özellikler.

Tedavi dönemindeki erken virolojik yanıt ve/veya IL28B genotipinin, ikili tedavinin üzerine boceprevirden kayda değer fayda görme (daha yüksek KVY oranları veya kısa tedavi süresi) olasılığı bulunmayan hastaları güvenilir şekilde saptayıp saptayamadığı halen araştırılmaktadır.

Pediatrik popülasyon
Avrupa İlaç Ajansı, boceprevirle kronik viral hepatit C’li pediatrik popülasyonun bir ya da daha fazla alt grubunda elde edilen çalışma sonuçlarını sunma zorunluluğunu ertelemiştir (pediatrik kullanımda bilgi için bakınız Pozoloji ve uygulama şekli).

Farmakokinetik Özellikler

Genel Özellikler

Emilim:
Boceprevir oral uygulamayı takiben 2 saatlik medyan Tmax ile absorbe edildi. Kararlı durumda AUC, Cmax ve Cmin dozla orantılı olandan daha az arttı. Bireysel maruziyetlerin büyük ölçüde 800 mg ve 1,200 mg’da örtüşmesi yüksek dozlarda emilimin azalmasını düşündürmektedir. Birikim minimaldir ve farmakokinetik kararlı duruma günde üç kez uygulamanın ardından yaklaşık 1 gün sonra ulaşılır.

Tek başına günde üç kez 800 mg alan sağlıklı gönüllülerde, boceprevir ilaç maruziyeti AUC(T) 6,147 ng.saat/ml, Cmax 1,913 ng/ml, ve Cmin 90 ng/ml ile karakterizeydi . Farmakokinetik sonuçlar sağlıklı gönüllüler ve HCV ile enfekte olmuş hastalarda benzerdi.

Boceprevirin mutlak biyoyararlanımı henüz çalışılmamıştır.

Yiyeceklerin oral emilime etkisi:
VICTRELIS besinlerle birlikte uygulanmalıdır. Yiyecekler, öğünle beraber uygulandığında, günde üç kez 800 mg boceprevir maruziyetini açlık durumuna göre %60’a kadar arttırırlar. Boceprevirin biyoyararlanımı yemeğin tipine (örn. yüksek oranda yağlıya karşın düşük oranda yağlı) ya da yemekten 5 dakika öncesinde, yemek sırasında ya da yemeğin tamamlanmasından hemen sonra alınmasına bağımlı değildir.

Dağılım:
Boceprevirin ortalama görünür dağılım hacmi kararlı durumda (Vd/F) yaklaşık olarak 772 L’dir. Tek doz boceprevir 800 mg’ın ardından insan plazma proteinlere bağlanma oranı yaklaşık %75’dir. Boceprevir, plazmada hızla birbirine dönüşebilen iki diastereomerin yaklaşık eşit karışımı olarak uygulanır. Kararlı durumda iki diastereomerin maruz kalım oranı yaklaşık 2:1'dir ve ağırlıklı diastereomer farmakolojik olarak aktiftir.

Biyotransformasyon:
In vitro çalışmalar boceprevirinin primer olarak aldo-ketoredüktazlar (AKR)-aracılı yolak üzerinden HCV'ye karşı inaktif olan ketonları indirgenmiş metabolitlere metabolize edildiğini göstermektedir. 800-mg tek oral doz 14C-boceprevirin ardından dolaşımda en çok bulunan metabolitler, ortalama maruziyeti boceprevirden 4 kat daha fazla olan ketonları indirgenmiş metabolitlerin diastereomerik bir karışımıdır. Boceprevir daha düşük düzeyde olmakla birlikte, CYP3A4/5 aracılı oksidatif metabolizmaya da tabidir.

Eliminasyon:
Boceprevir, yaklaşık 3.4 saatlik ortalama plazma yarılanma ömrü (t1/2) ile elimine edilir. Boceprevir 161 L/saat’lik ortalama toplam vücut klirensine (CL/F) sahiptir. 800 mg oral tek doz 14C-boceprevir uygulamasını takiben dozun yaklaşık %79 ve %9’u sırasıyla feçes ve idrarla atılır ve radyokarbon dozunun sırasıyla yaklaşık %8 ve %3’ü boceprevir olarak feçes ve idrardan atılır. Veriler boceprevirin primer olarak karaciğerden atıldığını göstermektedir.

Özel hasta grupları:

Karaciğer yetmezliği:
Çeşitli derecelerde stabil kronik karaciğer yetmezliği (hafif, orta ve şiddetli) olan hastalarda yapılan bir çalışmada farmakokinetik parametreler bakımından klinik yönden anlamlı farklar bulunmadı ve herhangi bir doz ayarlaması önerilmedi. Peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde boceprevir, Child-Pugh skoru > 6 (sınıf B ve C) olan sirozlu hastalarda kontrendikedir. (bkz. Kontrendikasyonlar).

Böbrek yetmezliği:
Son evre böbrek hastalığı (ESRD) olan hastalar ve sağlıklı gönüllüler arasında farmakokinetik parametreler bakımından klinik yönden anlamlı farklar gözlenmemiştir. Bu hastalarda ve herhangi bir derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Cinsiyet:
Yetişkin hastalarda cinsiyetle ilişkili hiçbir farmakokinetik farklılık gözlenmemiştir.

Irk:
VICTRELIS’in popülasyon farmakokinetik analizi, ırkın maruziyet üzerine görünen bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir

Yaş:
VICTRELIS’in popülasyon farmakokinetik analizi yaşın maruziyet üzerine görünen bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir.

 

Farmasötik Form
Sert kapsül.
Her bir kapsülün sarımsı kahverengi, kırmızı mürekkeple "MSD" logosu basılı opak başlığı ve kırmızı mürekkeple "314" basılı kirli beyaz, opak gövdesi vardır.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi X'dir.

Ribavirin ve peginterferon alfa ile kombinasyon halinde VICTRELIS, gebe kadınlarda kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar). Ek bilgi için ribavirin ve peginterferon alfa Kısa Ürün Bilgisine bakınız.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Gebe kalma potansiyeline sahip kadınlar veya böyle bir potansiyele sahip bir eşi olan erkek hastalar yalnızca etkin bir doğum kontrol yöntemi kullandıkları sürece tedavi edilmelidirler.

Gebelik dönemi
VICTRELIS’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin hiçbir veri yoktur. Sıçan ve tavşanlarda fetal gelişim üzerine herhangi bir etki gözlenmemiştir. (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Laktasyon dönemi
Boceprevir ve metabolitleri sıçanlarda anne sütüne geçer (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Boceprevirin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Yeni doğan/bebekler üzerindeki risk gözardı edilemez.

Emzirmeyi bırakmak ya da VICTRELIS ile tedaviyi kesmek/kaçınmak konusundaki kararın çocuk için emzirmenin yararı ile kadın için tedavinin yararı hesaba katılarak verilmesi gerekmektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite
VICTRELIS’in insanlarda fertilite üzerindeki etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Sıçanlarda fertilite ve Sertoli hücreleri üzerinde etkiler gözlenmiş, ancak farelerde ve maymunlarda bu etkiler gözlenmemiştir. Klinik veriler (meni analizleri ve inhibin B düzeyleri [Sertoli hücreleri tarafından üretilen ve testis fonksiyonunun ikame markeri olarak kullanılan bir glikoprotein]), testis fonksiyonunda değişikliğe dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır.

Hayvanlardaki mevcut farmakodinamik/toksikolojik veriler boceprevir/metabolitlerinin fertilite üzerine olan ve geri-dönebilen etkisini göstermektedir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

 

Geçimsizlikler
Uygulanabilir değil
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 21.09.2012
Ruhsat yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

 

VICTRELISin peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile kombinasyonu için yaklaşık 1,500 hastadan alınan güvenilirlik profili daha önce tedavi almamış hastalarda yapılan iki klinik çalışma ve önceki tedavisi başarısız olmuş hastalarda yapılan bir klinik çalışmadan toplanmış güvenilirlik verilerine dayanmaktadır (bkz. Farmakodinamik özellikler).

 

En sık rapor edilen advers reaksiyonlar yorgunluk, anemi (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri), bulantı, baş ağrısı ve tat duyumunda bozukluktur.

Doz azaltımının en yaygın nedeni, tek başına peginterferon alfa 2-b ve ribavirin alan hastalara kıyasla peginterferon alfa 2-b ve ribavirin ile VICTRELIS kombinasyonu alan hastalarda daha sık görülen anemidir.

Advers reaksiyonlar Sistem Organ Sınıfına göre aşağıda listelenmektedir. Her bir sistem organ sınıfı içerisindeki advers reaksiyonlar sıklık başlığı altında şu kategorilerde listelenmektedir: Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10,000 ila < 1/1,000).

Klinik çalışmalar sırasında VICTRELIS'in peginterferon alfa -2b ve ribavirin kombinasyonu ile rapor edilmiş advers reaksiyonlar;

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın:

Bronşit*, selülit*, herpes simpleks, influenza, oral fungal enfeksiyon, sinüzit

Yaygın olmayan:

Gastroenterit*, pnömoni*, stafilokok enfeksiyonu*, kandidiyazis, kulak enfeksiyonu, fungal deri enfeksiyonu, nazofarenjit, onikomikoz, farenjit,  solunum yolu enfeksiyonu, rinit, deri enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu

Seyrek

Epiglotit*, otitis media, sepsis

Benign, malign ve tanımlanmamış neoplazmlar (kist ve polipler dahil)

Seyrek

Tiroid neoplazmı (nodüller)

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Çok yaygın:

Anemi*, nötropeni*

Yaygın:

Lökopeni*, trombositopeni*

Yaygın olmayan :

Hemorajik diyatez, lenfadenopati, lenfopeni

Seyrek

Hemoliz

İmmün sistem bozuklukları

Seyrek

Sarkoidoz*, akut olmayan porfiri

Endokrin hastalıkları

Yaygın:

Guatr, hipotiroidi

Yaygın olmayan:

Hipertiroidi

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Çok Yaygın:

İştah azalması*

Yaygın:

Dehidrasyon*, hiperglisemi*, hipertrigliseridemi, hiperürisemi

Yaygın olmayan:

İştah bozukluğu, diyabet, gut, hiperkalsemi, hipokalemi*

Psikiyatrik hastalıklar

Çok yaygın:

Anksiyete*, depresyon*, uykusuzluk, iritabilite

Yaygın:

Duygulanımda labilite, ajitasyon, libido bozukluğu, duygu durum değişikliği, uyku bozukluğu

Yaygın olmayan:

Anormal davranış, agresyon*, öfke, apati, konfüzyon, homisidal idasyon ( cinayet düşüncesi)*, mental durum değişiklikleri, panik atak*, paranoya*, huzursuzluk, madde kullanımı*, intihar düşüncesi*, agresyon*

Seyrek:

Bipolar bozukluk*, tamamlanmış intihar*, işitsel halüsinasyon, görsel halüsinasyon, psikiyatrik dekompensasyon, intihar girişimi*

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın:

Baş dönmesi*, baş ağrısı*

Yaygın:

Amnezi, dikkat dağınıklığı, hipostezi*, bellek bozuklukları, migren, parestezi*, parosmi, senkop*, tremor, vertigo

Yaygın olmayan:

Kognitif bozukluk, hiperestazi, letarji, bilinç kaybı, mental bozukluk, nöralji, periferik nöropati*, presenkop

Seyrek :

Serebral iskemi*, ensefelopati

Göz hastalıkları

Yaygın:

Göz kuruluğu, retinal eksüda, bulanık görme, görme bozukluğu

Yaygın olmayan:

Gözde anormal his, konjüktival kanama, konjüktivit, göz ağrısı, göz kaşıntısı, göz şişmesi, göz ödemi, gözyaşı artışı, oküler hiperemi, fotofobi, retinal iskemi*, retinopati*

Seyrek :

Papilla ödemi,

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın:

Tinnitus

Yaygın olmayan:

Sağırlık*, kulak rahatsızlığı, işitme bozukluğu

Kalp hastalıkları

Yaygın:

Palpitasyon

Yaygın olmayan:

Aritmi, kardiyovasküler hastalık, taşikardi*

Seyrek:

Akut miyokard enfarktüsü*, atriyal fibrilasyon*, koroner arter hastalığı*, perikardiyal efüzyon, perikardit*

Damar hastalıkları

Yaygın:

Hipertansiyon, hipotansiyon*

Yaygın olmayan:

Derin ven trombozu*, sıcak basması, solukluk, periferik soğukluk

Seyrek :

Venöz tromboz

Solunum, toraks ve mediasten bozuklukları

Çok yaygın:

Öksürük*,dispne*

Yaygın:

Epistaksis, nasal konjesyon, orofarenkste ağrı, solunum yolu konjesyonu, sinüs konjesyon, hırıltılı solunum

Yaygın olmayan:

Boğaz kuruluğu, disfoni, üst hava yolu sekresyonunda artış, orofarenkste blister oluşumu, plevra iltihabına bağlı ağrı*, pulmoner emboli*

Seyrek :

Ortopne, plevral fibroz*, solunum yetmezliği

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Diyare*, ağız kuruluğu, disgozi, bulantı*, kusma*

Yaygın:

Abdominal rahatsızlık, abdominal distansiyon, abdominal ağrı*, üst karın ağrısı*, anorektal rahatsızlık, aftöz stomatit, dudakların iltihabı, kabızlık*, dispepsi, flatulens, gastroözefagal reflü hastalığı*, glossodini, hemoroid*, ağız ülseri, oral ağrı, stomatit, diş bozuklukları

Yaygın olmayan:

Alt abdominal ağrı*, anal kaşıntı, kolit, disfaji, feçeste renk değişikliği, sık barsak hareketleri, gastrit*, diş eti kanaması, diş eti ağrısı, diş eti iltihabı, glossit, dudak kuruluğu, odinofaji, pankreatit*, proktalji, rektal kanama, aşırı tükürük sekresyonu, diş hassasiyeti, dilde renk değişikliği, dil ülserasyonu, diş bozuklukları

Seyrek :

Pankreas yetmezliği

Hepatobiliyer bozukluk

 

Yaygın olmayan:

Hiperbilirubinemi

Seyrek :

Kolesistit*

Deri ve deri altı doku hastalıkları

 

Çok yaygın:

Alopesi, cilt kuruluğu, kaşıntı, döküntü

Yaygın :

Dermatit, egzema, eritem, hiperhidroz, gece terlemesi, periferik ödem, psöriyazis, eritamatöz döküntü, maküler döküntü, makülo-papüler döküntü, papular döküntü, kaşıntılı  döküntü, deri lezyonu

Yaygın olmayan:

Işığa duyarlılık reaksiyonu, deri ülseri, ürtiker

Kas- iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

 

Çok yaygın:

Artalji, miyalji

Yaygın:

Sırt ağrısı*, kas spazmları, kas zayıflığı, boyun ağrısı, ekstremitede ağrı*

Yaygın olmayan:

Artrit, kemik ağrısı, eklemlerde şişlik, kas iskelet göğüs ağrısı*, kas iskelet ağrısı

Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

 

Yaygın:

Pollakiüri

Yaygın olmayan:

Dizüri, noktüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

 

Yaygın:

Erektil disfonksiyon

Yaygın olmayan:

Amenore, menoraji, metroraji

Seyrek:

Aspermi

Genel bozuklukları ve uygulama yeri ile ilgili sorunlar

 

Çok yaygın:

Asteni*, üşüme, yorgunluk*, influenza benzeri hastalık, preksi*

Yaygın:

Göğüs rahatsızlığı*, göğüs ağrısı*, vücut ısısı değişikliği hissi, kırıklık*, mukozalarda kuruluk, ağrı

Yaygın olmayan:

Anormal hissetme, iyileşme bozukluğu, kalp kaynaklı olmayan göğüs ağrısı

Araştırmalar

 

Çok yaygın:

Kilo kaybı

Yaygın olmayan:

Kardiyak üfürüm, kalp atım hızı artışı

* Klinik araştırma hastalarında araştırıcı tarafından ciddi olarak değerlendirilebilen advers reaksiyonları kapsamaktadır.
† VICTRELIS peginterferon alfa ve ribavirin ile birlikte reçetelendiğinden, lütfen peginterferon alfa ve ribavirin Kısa Ürün Bilgisilerine bakınız.
‡ VICTRELIS oral olarak uygulandığından enjeksiyon yeri reaksiyonları dahil edilmemiştir.

Seçilmiş advers reaksiyonların tarifi

Anemi (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)
Anemi,VICTRELIS ile peginterferon alfa-2b ve ribavirin kombinasyonuyla tedavi edilen hastaların %49’una karşılık tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile tedavi edilen hastaların %29’unda görülmüştür. VICTRELIS hemoglobin konsantrasyonunda yaklaşık 1 g/dl ek bir düşüş ile ilişkilendirilmiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Hemoglobin değerlerinde başlangıçtan itibaren ortalama azalmalar, önceden tedavi almış hastalarda, daha önce hiç tedavi almamış hastalarla karşılaştırıldığında daha fazladır. Anemi/hemolitik anemi nedeniyle doz modifikasyonları VICTRELIS ile peginterferon alfa-2b ve ribavirin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda (%26) tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile tedavi edilen hastalara (%13) göre iki kat daha sık gerçekleşmiştir. Klinik çalışmalarda anemi tedavisi için eritropoietin alan hastaların oranı Victrelis-içeren kollarda %43 (667 /1,548) iken, tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile tedavi edilen hastalarda %24 olarak bildirilmiştir (131/547). Anemik hastaların büyük kısmı hemoglobin düzeyleri ≤10 g/dl (veya 6.2 mmol/l) olduğunda eritropoietin almıştır. Anemi yönetimi için transfüzyon alan hastaların oranı VICTRELIS-içeren kollarda %3 olmasına karşın tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin alan koldaki hastalarda < %1’dir.

Nötrofiller
Düşük nötrofil sayısı olan hastaların oranı VICTRELIS içeren kollarda, tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin alan koldaki hastalara oranla daha yüksek olmuştur. Grade 3-4 nötropeni (nötrofil sayısı < 0.75 x 109 /l) gelişen hastaların oranı peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile birlikte VICTRELIS ile tedavi edilen hastalarda (%29) plasebo alan hastalara göre daha yüksekti (%17). Peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile VICTRELIS kombinasyonu alan hastaların %7'sinde ve peginterferon alfa-2b ve ribavirin alan hastaların sadece %4’ünde nötrofil sayısı < 0.5 x 109 /l ‘idi. (Grade 4 nötropeni).

Peginterferon alfa-2a ile kombine kullanım için bölüm "Özel kullanım uyarıları ve önlemleri"deki spesifik bölüme bakınız.

Trombositler
Trombosit sayısı Victrelis-içeren kollardaki hastalarda (%3) tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirin alan koldaki hastalara kıyasla azalmıştır (%1). Her iki tedavi kolunda, sirozlu hastaların Grade 3-4 trombositopeni yaşama riski sirozu olmayan hastalara göre daha yüksektir.

Diğer laboratuvar bulguları
Victrelis'in peginterferon alfa-2b ve ribavirine eklenmesiyle tek başına peginterferon alfa-2b ve ribavirine kıyasla yüksek ürik asit, trigliseridler ve total kolesterol insidans artmıştır.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde: 
Her bir sert kapsül 200 mg boceprevir içermektedir.
Yardımcı maddeler:  
Laktoz monohidrat

56 mg

Sodyum lauril sülfat

 12 mg

Kroskarmelloz sodyum  24 mg
Diğer yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Köpeklerde yapılan bir in vitro Purkinje lifi çalışmasında boceprevir aksiyon potansiyeli süresini frekansla ters orantılı şekilde uzatmıştır; bunun klinik anlamı henüz bilinmemektedir.

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında boceprevir sıçanlarda, tavsiye edilen terapötik insan dozunda insanlardaki maruz kalımdan daha düşük sistemik maruz kalımlarda testis dejenerasyonu göstermiştir. Bu bulgu farelerde veya maymunlarda gözlenmemiştir.

VICTRELIS bakteriyel mutajenisite, insan periferik kan lenfositi ve fare mikronukleus tayinlerini içeren bir dizi in vitro veya in vivo tayinde mutajenik ya da genotoksik değildi.

İki yıllık karsinojenite çalışmalarında önerilen tedavi dozunda insanlardakinden 5.7 kat daha yüksek sistemik maruz kalımlarda farelerde karsinojenite gözlenmedi ancak hepatoselüler adenomların insidansında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış oldu. Sıçanlarda herhangi bir karsinom veya adenom gözlenmedi. Hepatoselüler tümörlerin enzim indüksiyonuna bağlı olduğu ve dolayısıyla insanlar için önemli olmadığı düşünülmektedir.

Boceprevir/ilaç kaynaklı materyalin emziren sıçanların sütüne geçtiği gösterilmiştir. İnsanlarda anne sütü alan bebeklerde boceprevire maruziyetin dozun %1’inden az olduğu tahmin edilmektedir.

Önerilen tedavi dozunda, insanlardaki maruz kalımdan 1.2 kat yüksek maruz kalımlarda, dişi sıçanlarda boceprevirin geri dönüşümlü indüklediği erken embriyonik gelişim ve fertilite üzerinden etkiler gözlendi. Erkek sıçanlarda da, muhtemelen testis dejenerasyonunun bir sonucu olarak fertilitede azalma gözlenmiş ancak farelerde ve maymunlarda testis dejenerasyonu gözlenmemiştir. Boceprevirin anne açısından toksik doz düzeylerinde hem sıçanlarda hem de tavşanlarda embriyonik veya teratojenik potansiyelden yoksun olduğu gösterilmiştir.

Genç sıçanlarda elde edilen veriler, muhtemelen bazı metabolizma yollarının olgunlaşmamış olması nedeniyle boceprevirin farmakokinetik profilinin erişkin sıçanlardakinden farklı olabileceğini ortaya koymaktadır. Klinik pediyatrik maruz kalım verileri mevcut değildir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

 

 

Kontrendikasyonlar

Peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde VICTRELIS, şu durumlarda kontrendikedir:
Etkin madde ya da içerdiği yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalar

 • Otoimmün hepatiti olan hastalar.
 • Atılımı için CYP3A4/5’e yüksek derecede bağlı olan ve oral olarak uygulanan midazolam ve triazolam, bepridil, pimozid, lumefantrin, halofantrin, tirozin kinaz inhibitörleri ve ergot türevleri ( dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin ) gibi yüksek plazma konsantrasyonlarının ciddi ve/veya yaşamı tehdit edici olaylarla ilişkili olduğu ilaçlarla eş zamanlı uygulama (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
 • Hamile olan kadınlar (bkz. Gebelik ve laktasyon).

Ek bilgi için peginterferon alfa ve ribavirin kısa ürün bilgisine bakınız.

Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
VICTRELIS 200 mg sert kapsül
Onay Tarihi

21/09/2012

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Anemi
Peginterferon alfa/ribavirin tedavisi ile birlikte tedavinin 4. haftasında aneminin başladığı rapor edilmiştir. VICTRELIS’in peginterferon alfa ve ribavirine eklenmesi serum hemoglobin konsantrasyonlarında tedavinin 8. haftasında kontrol koluna göre kıyasla yaklaşık 1 g/dl ek düşüş ile ilişkilendirilmiştir (bkz. İstenmeyen etkiler). Tedavi öncesinde ve tedavinin 4. haftasında, tedavinin 8. haftasında ve bundan sonra klinik olarak uygun olduğu zamanlarda tam kan sayımları alınmalıdır. Eğer hemoglobin < 10 g/dl (veya <6.2 mmol/l) ise anemiye yönelik tedavi gerekebilir (bkz. İstenmeyen etkiler).

Ribavirin dozunun azaltılması ve/veya geçici bir süre ara verilmesi veya kesilmesi ile ilgili talimatlar için ribavirin Kısa Ürün Bilgisine bakınız.

Nötropeni
Peginterferon alfa-2b'ye ve ribavirine Victrelis eklenmesi, sadece peginterferon alfa-2b ve ribavirine kıyasla daha yüksek nötropeni ve Derece 3-4 nötropeni insidanslarına yol açmıştır (bkz.İstenmeyen etkiler).

Victrelis içeren kollarda şiddetli veya yaşamı tehdit eden enfeksiyonların sıklığı kontrol koluna göre daha yüksek olma eğilimi gösterir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce ve ardından düzenli olarak nötrofil sayımları değerlendirilmelidir. Enfeksiyonların derhal değerlendirilip tedavi edilmesi önerilir.

Peginterferon alfa-2b'ye kıyasla peginterferon alfa-2a ile kombine kullanım
Peginterferon alfa-2b ve ribavirin ile Victrelis kombinasyonuyla karşılaştırıldığında, peginterferon alfa-2a ve ribavirin ile Victrelis kombinasyonu daha yüksek nötropeni oranı (derece 4 nötropeni dahil) ve daha yüksek enfeksiyon oranıyla ilişkilendirilmiştir.

Peginterferon alfa Kısa Ürün Bilgisine bakınız.

Drospirenon-içeren ilaçlar
Hiperkalemiye zemin hazırlayan durumları olup drospirenon-içeren ilaçlar alan hastalar ya da potasyum tutucu diüretikler alan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Alternatif kontraseptifler düşünülmelidir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)

Önceki tedaviye tam yanıtsız hastalarda kullanım
Tedavinin 4. haftasında, tedavi dönemindeki virolojik cevaplarına dayanarak seçilen önceki tedaviye tam yanıtsız hastaların geriye dönük bir analizine (peginterferon alfa/ribavirin başlangıç dönemi kullanılarak) göre bu tip hastalar ikili tedaviye Victrelis eklenmesinden bazı yararlar görebilirler. Ancak bu yarar geriye dönük yapılan analizlerle güvenilir şekilde saptanamaz. Ayrıca, önceki tedaviye tam yanıtsız hastaların optimal tedavisi henüz belirlenmemiştir ve gelecekte antiviral kombinasyonu gerektirebilir.

HCV proteaz monoterapisi
Klinik çalışma sonuçlarına dayanarak VICTRELIS anti-HCV tedavileri ile kombine olarak kullanılmadığı takdirde dirençli suşların oluşumunda yüksek olasılıkla artışa neden olacağından, tek başına kullanılmamalıdır. (bkz. Farmakodinamik özellikler).

VICTRELIS tedavisinin, VICTRELIS ile yeniden tedavi de dahil olmak üzere ardışık uygulanan HCV proteaz inhibitörlerinin aktivitesi üzerinde nasıl bir etkisi olduğu bilinmemektedir.

Nadir kalıtımsal bozuklukları olan hastalarda kullanım
VICTRELIS laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Eş zamanlı HIV enfeksiyonu olan hastalarda kullanım
Kronik hepatit C genotip 1 enfeksiyonunun tedavisinde tek başına ya da peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde Victrelis'in güvenilirlik ve etkinliği İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ve HCV ile eş zamanlı enfekte olmuş hastalarda tespit edilmemiştir. Sağlıklı kişilerde antiretroviral ajanlarla ilaç etkileşimleri hakkında veriler için Diğer Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Formları Tablo 2'ye bakınız.

Eş zamanlı HBV enfeksiyonu olan hastalarda kullanım
Kronik hepatit C genotip 1 enfeksiyonunun tedavisinde tek başına ya da peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde Victrelis'in güvenlilik ve etkililiği hem hepatit B Virüsü (HBV) hem de HCV ile enfekte olmuş hastalarda çalışılmamıştır.

Organ nakli yapılan hastalarda kullanım
Kronik hepatit C genotip 1 enfeksiyonunun tedavisinde tek başına ya da peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde Victrelis'in güvenlilik ve etkililiği karaciğer ya da diğer organ nakli yapılmış hastalarda çalışılmamıştır.

Genotip 1 dışında HCV genotiplerine sahip hastalarda kullanım
Genotip 1 dışındaki kronik hepatit C genotiplerinin tedavisinde tek başına ya da peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde Victrelis'in güvenlilik ve etkililiği çalışılmamıştır.

Daha önce bir HCV proteaz inhibitörüyle tedavisi başarısız olmuş hastalarda kullanım
Kronik hepatit C genotip 1 enfeksiyonunun tedavisinde tek başına ya da peginterferon alfa ve ribavirin ile kombinasyon halinde Victrelis'in güvenlilik ve etkililiği daha önce Victrelis veya diğer HCV proteaz inhibitörleriyle tedavinin başarısız olduğu hastalarda çalışılmamıştır.

Güçlü CYP3A4 indükleyicileri
Victrelis ile birlikte güçlü CYP3A4 indükleyicilerinin (rifampisin, karbamazepin, fenobarbital, fenitoin) kullanımı önerilmez (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Proaritmik etkiler
Mevcut veriler (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri) QT aralığında uzama riski (uzun konjenital QT, hipokalemi) taşıyan hastalarda dikkatli kullanıma işaret etmektedir.

Yardımcı maddeler:
Bu tıbbi ürün her kapsülde 12,00 mg sodyum lauril sülfat ve 24,00 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

VICTRELIS tedavisi kronik hepatit C tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve takip edilmelidir.
VICTRELIS peginterferon alfa ve ribavirin ile birlikte uygulanmalıdır. VICTRELIS ile tedaviye başlamadan önce peginterferon alfa ve ribavirinin Kısa Ürün Bilgisi incelenmelidir.

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi
Tavsiye edilen VICTRELIS dozu, besinlerle (bir öğün veya hafif ara öğün) birlikte günde üç kez oral olarak uygulanan 800 mg’dır. VICTRELIS'in maksimum günlük dozu 2400 mg'dır. Besinlerle birlikte alınmaması, optimalin altında maruz kalım nedeniyle etkinlikte net bir kayıpla ilişkilidir.

Daha önce tedavi görmemiş ya da önceki tedavisi başarısız olmuş sirozu olmayan hastalar
Bazı alt gruplar için aşağıda verilen dozaj tavsiyeleri Faz 3 çalışmalarda incelenen dozajdan farklıdır (bkz. Farmakodinamik özellikler).

Tablo 1.

Daha önce tedavi görmemiş hastalarda ya da önceki interferon ve ribavirin tedavisi başarısız olmuş sirozu olmayan hastalarda, Yanıta Dayalı Tedavi (RGT) kılavuzuna göre tedavi süresi 
 

 

Daha Önce Tedavi Edilmemiş Hastalar

DEĞERLENDİRME*
(HCV-RNA Sonuçları†)

 AKSİYON

Tedavinin 8. haftasında

Tedavinin 24. haftasında

Saptanamaz

Saptanamaz

Tedavi süresi= 28 hafta

1. Dört hafta süreyle peginterferon alfa ve ribavirin uygulayın ve daha sonra

2. Tedavinin 28. haftasına kadar üç ilacın (peginterferon alfa ve ribavirin [PR] + Victrelis) hepsine devam edin ve 28. haftada tedaviyi tamamlayın.

Saptanabilir

Saptanamaz

Tedavi süresi= 48 hafta

1. Dört hafta süreyle peginterferon alfa ve ribavirin uygulayın ve daha sonra

2. Tedavinin 36. haftasına kadar üç ilacın (PR + Victrelis)  hepsine devam edin ve daha sonra

3. Tedavinin 48. haftasına kadar peginterferon alfa ve ribavirin uygulayın ve 48. haftada tedaviyi tamamlayın.

Önceki tedavisi başarısız olmuş hastalar

Saptanamaz

Saptanamaz

Tedavi süresi= 48 hafta

1. Dört hafta süreyle peginterferon alfa ve ribavirin uygulayın ve daha sonra

2. Tedavinin 36. haftasına kadar üç ilacın (PR + Victrelis)  hepsine devam edin ve daha sonra

3. Tedavinin 48. haftasına kadar peginterferon alfa ve ribavirin uygulayın ve 48. haftada tedaviyi tamamlayın.


Saptanabilir

Saptanamaz

*Durdurma kuralı

Tedavinin 12. haftasında hastanın hepatit C virüs ribonükleik asit (HCV-RNA) sonuçları 100 IU/ml'ye eşit veya daha yüksekse üç ilaçlı tedavi kesilmelidir.

Tedavinin 24.haftasında HCV-RNA saptanabilir ise üç ilaçlı tedavi kesilmelidir.

† Klinik çalışmalarda, plazmadaki HCV-RNA Roche COBAS TaqMan 2.0 tayini ile 9.3 IU/ml’lik saptama limiti (LLD) ve 25 IU/mL ölçüm limitiyle (LLQ) ölçülmüştür.

‡Bu rejim sadece daha önceki tedavisi başarısız olmuş ve geç cevap vermiş hastalarda test edilmiştir (bkz.Farmakodinamik özellikler).

Tüm sirozlu hastalar ve önceki tedaviye tam yanıtsız ( null) hastalar:

- Tavsiye edilen tedavi süresi 48 haftadır: 4 hafta ikili tedavi (peginterferon alfa + ribavirin ile)
+ 44 hafta üçlü tedavi (peginterferon alfa + ribavirin + VICTRELIS ile). (Tüm hastalar için Tablo 1'deki durdurma kuralına bakınız).

 

 • İkili tedavinin uygulandığı ilk 4 haftadan sonra üçlü tedavinin süresi 32 haftadan kısa olmamalıdır. VICTRELIS ile advers olayların riskindeki artış nedeniyle (özellikle anemi) eğer hasta tedaviyi tolere edemezse, tedavinin son 12 haftasında üçlü tedavi yerine ikili tedaviye 12 hafta boyunca devam edilmesi düşünülebilir (bkz. İstenmeyen etkiler ve Farmakodinamik özellikler).

Unutulan dozlar
Eğer hasta bir doz almayı unutmuşsa ve bir sonraki dozun alınma zamanına iki saatten daha az zaman kalmışsa, unutulan doz atlanmalıdır.

Eğer hasta bir doz almayı unutmuş ve bir sonraki dozun alınma zamanına iki saat ya da daha fazla zaman varsa, hasta unuttuğu dozu yemekle birlikte almalı ve normal doz takvimini sürdürmelidir.

Doz azaltılması
VICTRELIS dozunun azaltılması önerilmemektedir.

Eğer hastada peginterferon alfa ve/veya ribavirinle potansiyel olarak ilişkili ciddi bir advers reaksiyon varsa peginterferon alfa ve/veya ribavirin dozu azaltılmalıdır. Peginterferon alfa ve/veya ribavirin dozunun nasıl azaltılması ve/veya kesilmesi gerektiği ile ilgili ek bilgi için peginterferon alfa ve ribavirin Kısa Ürün Bilgisine bakınız. VICTRELIS peginterferon alfa ve ribavirin olmadan uygulanmamalıdır.

Uygulama şekli:
Oral olarak yemeklerle (bir öğün veya atıştırmalık) birlikte alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
Herhangi bir seviyede böbrek yetmezliği olan hastalarda VICTRELIS dozunda ayarlama gerekmemektedir (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Karaciğer yetmezliği:
Hafif, orta ya da şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda VICTRELIS dozunda ayarlama gerekmemektedir. VICTRELIS dekompanse sirozlu hastalarda çalışılmamıştır (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Pediatrik popülasyon:
18 yaş altındaki pediatrik hastalarda VICTRELIS'in güvenilirliği, etkinliği gösterilmemiştir. Hiçbir veri mevcut değildir.

Geriatrik popülasyon:
VICTRELIS klinik çalışmalarındaki 65 yaş ve üzeri hasta sayısı, yanıtın daha genç hastalara göre farklı olup olmadığını belirlemek için yetersizdir. Diğer klinik deneyimler yaşlı ve genç hastalar arasındaki yanıt bakımından farkları tespit etmemiştir (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Raf Ömrü
2 yıl
Ruhsat Numarası(Ları)
134/23
Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No 127
Astoria Kuleleri B Blok Kat 8
34394 Esentepe/Şişli İstanbul
Tel:   0212 336 10 00
Faks: 0212 336 1109
Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

Hastaya verilene kadar buzdolabında (2°C - 8°C) saklayınız.
Hasta kullanımı için, ürün buzdolabında etiket üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar saklanabilir. Ürün aynı zamanda oda sıcaklığında (30°C’nin altında) 3 aya kadar da saklanabilir. Bu süre bittikten sonra kalan ilaçlar imha edilmelidir.
Orijinal ambalajında saklayınız.

 

Terapötik Endikasyonlar

VICTRELIS (boceprevir), daha önce tedavi görmemiş ya da önceki tedavisi başarısız olmuş kompanse karaciğer hastalığı olan yetişkin hastalarda (18 yaş ve üzeri) peginterferon alfa ve ribavirin ile birlikte genotip 1, Kronik Hepatit C (KHC) enfeksiyonunun tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri
MSD International GmbH (Singapore)
SİNGAPUR
Yardımcı Maddeler

Sodyum lauril sülfat, mikrokristalin sellüloz, laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, pre-jelatinize nişasta, magnezyum stearat, sarı demir oksid (E172), kırmızı demir oksid (E172), titanyum dioksid (E171), jelatin, şellak

Yardımcı Maddelerin Listesi

 

Kapsül içeriği:

 • Sodyum lauril sülfat
 • Mikrokristalin sellüloz
 • Laktoz monohidrat
 • Kroskarmelloz sodyum
 • Pre-jelatinize nişasta
 • Magnezyum stearat

Kapsül kabuğu

 • Jelatin
 • Titanyum dioksid (E171)
 • Sarı demir oksid (E172)
 • Kırmızı demir oksid (E172)

Kırmızı baskı mürekkebi içeriği:

 • Şellak
 • Kırmızı demir oksid (E172)