Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka VIROSIL
Etken Madde Kodu SGKES3-ASIKLOVIR
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AB01
ATC Açıklaması Asiklovir
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A08429
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 71,21 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 63,54 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 30,4 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E007C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Asiklovir’in doz aşımı semptomları (20g’ın üzerinde ortaya çıkmıştır.); solgunluk, konfüzyon, serum kreatinin yükselmesi; böbrek yetmezliği, nöbet ve komadır.) Akut böbrek yetmezliği ve anüri durumunda böbrek fonksiyonları düzelinceye kadar hastaya hemodiyaliz uygulanabilir.

Endikasyonlar

VİROSİL 800 mg tablet ; Varicella zoster virüs (VZV)’ün neden olduğu ;

  • Herpes zoster (zona) ve
  • Varicella (su çiçeği) enfeksiyonlarının akut tedavisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Asiklovir, Herpes simpleks virüs tip 1 (HSV-1) ve tip 2 (HSV-2), Varicella zoster virüs (VZV)’e karşı in vitro ve in vivo inhibitör aktiviteye sahip, antiviral sentetik bir pürin nükleozid analoğudur.

Asiklovir, enfekte olmuş hücrelerde HSV veya VZV tarafından kodlanan timidin kinaz enzimi tarafından önce asiklovir monofosfat’a ve daha sonra diğer hücre enzimleri tarafından difosfat ve son olarak da aktif şekli olan asiklovir trifosfat’a dönüşür. Asiklovir trifosfat virüs DNA’sına girerek DNA zincirinin sonlanmasını sağlar ve viral DNA replikasyonunu durdurur.

Epstein-Barr virüs (EBV) ve Citomegalovirüs (CMV)’e karşı daha düşük bir antiviral aktiviteye sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Asiklovir oral yolla alındıktan sonra %15-30 oranında emilir. En yüksek serum konsantrasyonuna 1,5-2 saat sonra ulaşır.

Asiklovir, beyin, böbrekler, karaciğer, akciğerler, dalak, adale, uterus, vajinal mukoza ve sekresyonları, tükürük, serebro spinal sıvı ve herpetik veziküler sıvı da dahil olmak üzere vücut doku ve sıvılarında yaygın bir şekilde dağılır. %9-33 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Asiklovir böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda terminal yarı ömrü 2-3 saattir. Kronik böbrek yetmezliğinde bu süre uzar, anürili hastalarda 19,5 saat’e kadar çıkabilir

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet, 800 mg. asiklovir içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, asiklovir’in üriner atılımını azaltarak, yarı ömrünün artmasına sebep olur. Asiklovir, zidovudine veya probenesid ile birlikte alındığında MSS yan etkileri artar. Yiyecekler asiklovirin absorbsiyonunu etkilemez.

Kontraendikasyonlar

Asiklovir, valasiklovir veya formülasyon içerisinde yer alan maddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Herpes zoster (zona) tedavisinde :
Günde 5 defa 4 saat ara ile 800 mg. (1 tablet) 5-7 gün boyunca ağız yolu ile alınır.
 
Su çiçeği:
2 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 4 defa 80 mg./ kg doza 5 gün boyunca verilir. 40 kg’ın üzerindeki çocuklarda yetişkin dozu uygulanır.
 
Yetişkinlerde ve 40 kg’ın üzerindeki çocuklarda:
Günde 4 defa 800 mg. (1 tablet) dozda 5 gün boyunca kullanılır.
Virosil 800 mg. tablet ile tedaviye hastalığın ilk işaret veya hastalığın ilk işaret veya semptomları ortaya çıkar çıkmaz ilk 72 saat içinde başlanmalıdır.
 
Akut veya kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda:
Doz aşağıdaki şekilde azaltılmalıdır:
  • Ciddi böbrek yetmezliği durumunda (kreatinin klirensi 0-10 ml/dak.) 12 saatte bir 800 mg (günde 2 kez 1 tablet)
  • Orta dereceli böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi 10-25 ml/dak.) 8 saatte bir 800 mg (günde 3 kez 1 tablet.)
Bağışıklık sistemi ciddi şekilde baskılanmış olgularda (örneğin kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda intravenöz uygulamaya geçilmesi düşünülmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Virosil tablet 200 mg. blister ambalaj içinde 25 tablet
Virosil % 5 Krem. aluminyum tüp içinde 10 g.
Saklama Koşulları
250C altındaki oda sıcaklığında rutubet ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Blister ambalaj içinde 25 tablet.

Uyarılar/Önlemler
Böbrek fonksiyonları yetersiz olan hastalarda dozun azaltılması gerekir. Nörolojik bozukluklar, ciddi hepatik bozukluk veya ağır elektrolit dengesizliği olanlarda, hipoksi durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.
 
ÇOCUKLARDA KULLANIM: 2 yaşın altındaki çocuklarda güvenli kullanımı tespit edilmemiştir.
 
YAŞLILARDA KULLANIMI: Böbrek fonksiyonu azalmış yaşlı hastalarda dozun azaltılması gerekir. Yaşlı hastalarda aynı zamanda renal veya MSS yan etkilerinin ortaya çıkma ihtimali daha fazladır.
 
GEBELERDE VE EMZİRENLERDE KULLANIMI:
Hamilelerde ancak çok gerekli olduğu zaman ve hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
Sistematik uygulama ile anne sütüne geçmesi muhtemel olan asiklovir’in emziren kadınlarda kullanılması sakıncalı olabilir.
 
GEBELİK KATEGORİSİ: B
 
ARAÇ VE TAŞIT KULLANIMINA ETKİLERİ: Yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Oral asiklovir kullanılması ile en sık rastlanan yan etkiler; halsizlik, ışığa hassasiyet, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve diyaredir.
Çok nadir olarak baş dönmesi, konfüzyon somnolens gibi nörolojik yan etkilere rastlanabilir. Bu etkiler tedavinin durdurulması ile ortadan kalkar.
Daha seyrek görülen yan etkiler ; alopesi, anaflaksi, anjioödem, anemi, deri döküntüsü, hiperbilirübinemi, ödem, halüsinasyonlar, titreme ve ataksi’dir.
 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ