Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka VOLTAREN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj ŞERİT/AMBALAJ
ATC Kodu M02AA15
ATC Açıklaması Diklofenak
NFC Kodu WA
NFC Açıklaması Topikal Harici İlaçlı Flasterler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 34,68 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 30,97 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Ürün hatasız bir şekilde uygulandığında, bugüne kadar hiçbir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.Voltaren % 1 Flaster’in uygun olmayan bir şekilde kullanılmasından veya kaza sonucu (örneğin çocuklarda) gerçekleşen doz aşımından sonra ciddi sistemik etkilerin ortaya çıktığı dikkati çekerse; nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların yol açtığı entoksikasyonlarda başvurulan karşı önlemlerin alınması önerilir.

Endikasyonlar
  • Semptomik diz osteoartritinin (gonartroz)akut lokal tedavisi
  • Tendon, ligament, kas ve eklem travmalarının neden olduğu enflamasyonların lokal tedavsi; burkulmalardan, kontüzyonlardan ve kas incinmelerinden sonra.
Farmakodinamik Özellikler

Voltaren %1 Flaster'deki etken madde antienflamatuvar ve analjezik özellikleri bulunan nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar grubuna mensup bir fenilasetik asit türevi olan diklofenaktır. Prostaglandin biyosentezinin diklofenak tarafından, deneysel çalışmalarda gösterilen inhibisyonu, diklofenakın etki mekanizmasında önemli bir faktör olaak kabul edilmektedir. Prostaglandinler enflamasyonların, ağrının ve ateşin başlamasında belirgin rol oynar.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Voltaren %1 Flaster'in lokal olarak uygulanmasından sonra, etken madde emilerek deriden geçer.

Dağılım: Karalı düzeylerdeki plazma diklofenak konsantrasyonları incelendiğinde; flasterin uygulanmasından sonra maksimal konsantrasyonların ikinci-on ikinci saatler arasında (Tmax) devam ettiği, ortalama maksimal konsatrasyonların (Cmax) 17.4 ± 13.5 ng/ml olduğu ve bu düzeylere ortalama 5.4 ± 3.7 saatte ulaşıldığı (Tmax) görülmüştür. Diklofenak yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanır.(%99)

Metabolizma ve Eliminasyon: Lokal uygulama sonrası diklofenak metabolizma mekanizması ve eliminasyon kinetiği, oral uygulama sonrasından farklı değildir. Diklofenakın metabolizması, kısmen esas molakülün, glukuronidasyonu, fakat esas olarak, glukuronid konjugatlarına dönüşen, çeşitli fenolik metabolitlerin elde edildiği, tek veya multipl hidroksilasyon ve metoksilasyon ile olur. diklofenak ve metabolitleri başlıca idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Flaster

Formülü

100 g jel, 1 g diklofenak (%1)'a eş değer diklofenak epolamin ve diğer yardımcı maddeler yanında ağır kaolin, titanyum, dioksit, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat içerir. 10 cm x 14 cm ebatındaki herbir flaster 14 g jel içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Bugüne kadar hiçbir etkileşim bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Diklofenak, asetilsalisilikasit veya diğer nonsterodial antienflamatuvar ilaçlara, flaster komponentlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık. Voltaren %1 Flaster, açık yaralarda (kesik, çizik, yanık gibi) veya deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda (egzema, eritem vs.) uygulanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yapışkan flaster, tedavi edilecek bölgeye, sabahve akşam olmak üzere günde 2 defa uygulanır.Tedavi kürünün süresi, endikasyonlara ve semptomların şiddetine bağlıdır, fakat 14 günü aşma-malıdır.Diz osteoartritinin (gonartroz) tedavisinde Voltaren% 1 Flaster kullanılması, hastalığın semptomatikdönemiyle sınırlı olduğundan; 2 haftalık uygulamadan sonra tedavinin yeniden değerlendirilmesiönerilir.

Çocuklar: Voltaren % 1 Flaster’in çocuklardakikullanımı ve güvenliliği, sistematik olarak testedilmemiştir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Voltaren 25 mg Tablet; blister ambalajda 30 ve 60tablet,
Voltaren 50 mg Tablet; blister ambalajda 20 tablet,
Voltaren SR 75 Tablet; blister ambalajda 20 tablet,
Voltaren 100 mg Retard Tablet; blister ambalajda 10 ve 30 tablet,
Voltaren 100 mg Süpozituvar; 5 ve 10 süpozituvar,
Voltaren 75 mg/3 ml Ampul; 4 ve 10 ampul,
Voltaren Emulgel; 50 gramlık tüpte.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Voltaren % 1 Flaster; 2 ve 5 flaster içeren poşetler ile karton kutularda.

Uyarılar/Önlemler

Voltaren %1 Flasterin osteoartritinin kronik tedavisinde kullanılması önerilmez.

Voltaren %1 Flaster gözler ve mukozolarla temas etmemelidir. Uzun süreli kullanım konusunda tecrübe mevcut olmadığından, Voltaren %1 Flaster ile tadevi kürü 14 günle sınırlıdır.

Emilmeye uygun pansuman ile birlikte kullanılmamalıdır. Flaster uygulandıktan sonra deride kızarıklık görülürse, flaster hemen çıkarılmalı ve tedavi sonlandırılmalıdır. Fotosensitivite riskini azaltmak amacıyla çok fazla güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.

Voltaren %1 Flaster bileşimindeki yardımcı maddelere bağlı olarak deri reaksiyonları ya da alerjik reaksiyonların görülme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Hamilelik ve Emzirme:

Hamilelik kategorisi: Birinci ve ikinci trimesterde kategori B, üçüncü trimesterde kategori D'dir.

Voltaren %1 Flaster hamileliğin birinci ve ikinci trimesterlerinde ihtiyatla kullanılmalıdır. Ductus arteriosus'un zamanından önce kapanma veya inertia urteri riskleri ve maternal kanama riskiyle yenidoğanda kanama riskinin artmış olması nedeniyle Voltaren %1 Flaster, hamileliğin son 3 aylık döneminde kullanılmamamlıdır. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar anne sütüne geçtiğinden, Voltaren %1 Flaster'in emzirme sırasında kullanılmaması tavsiye olunur.

Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etki:

Voltaren %1 Flaster'in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genel reaksiyonlar ve uygulama yerindeki lokal reaksiyonlar: Sıklıkla bildirilen yan etkiler; uygulama yeri reaksiyonları, kontakt dermatit, eritem(kızarıklık),kaşıntı, deri döküntüsü gibi lokal deri reaksiyonlarıdır.Asetilsalisilik asidi veya diğer yardımcı maddeleritolere edemeyen, özellikle de intrensek astımıveya kronik ürtikeri olan hastalarda aşırı duyarlılıkreaksiyonları (Örn: ürtiker, astım, anjiyoödem,anafilaktik reaksiyonlar, fotosensitivite) nadirenbildirilmiştir.Voltaren % 1 Flaster geniş bölgelere ve uzuncabir süre uygulandığında, sistemik reaksiyonlarıngelişme olasılığı göz ardı edilemez.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.