Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka VOLTAREN
Etken Madde Kodu SGKEXX-DIKLOFENAK SODYUM Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01BC03
ATC Açıklaması Diklofenak
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A08501
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,77 TL (14 Eylül 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,77 TL (1 Nisan 2016)
Kurumun Ödediği 3,25 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E014I
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Kaza ile yutma durumunda pratik olarak yan etki riski mevcut değildir, çünkü bir şişe 5 ml göz damlası çözeltisinde sadece 5 mg diklofenak sodyum vardır. Bu da oral alınmasından sonra tavsiye edilen maximum VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası yetişkin dozunun %3’ üne tekabül eder.Mukayese yolu ile çocuklar için öngörülen maksimum günlük oral diklofenak sodyum dozu 2 mg/kg/vücut ağırlığıdır.
Endikasyonlar
  • Katarakt ameliyatı esnasında operatif miyozisin engellenmesi,
  • Katarakt ameliyatı ve diğer cerrahi müdahalelerde ameliyat sonrası enflamasyon,
  • Katarakt lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu ile ilişkili kistoid maküler ödemin ameliyat öncesi ve sonrası profilaksisi,
  • Travmaya bağlı enflamasyon : nüfuz eden ve etmeyen incinmeler (lokal antienfektif tedavi ile birlikte),
  • Oküler ağrının ve fotofobinin giderilmesinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası belirgin antienflamatuar ve analjezik özelliklere sahip bir non-steroidal bileşik olan diklofenak sodyum içerir.
 
Deneysel olarak gösterilen prostaglandin biyosentezinin engellenmesi, etki mekanizması ile önemli ölçüde ilgili görülmektedir.Prostaglandinler enflamasyon ve ağrı oluşumunda önemli bir rol oynamaktadırlar.
 
Klinik çalışmalarda, VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası’nın katarakt ameliyatı esnasında miyozisi engellediği ve cerrahi müdahaleler ve travmayı takiben veya diğer enfekte olmayan enflamatuar durumlarda enflamasyonu azalttığı görülmüştür. Ayrıca, klinik çalışmalar, intraoküler lens implantasyonu ile birlikte katarakt lens ekstrasyonu yapılan hastalarda, profilaktik olarak uygulanan VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası’nın, kistoid maküler ödemin görülme sıklığını ve yoğunluğunu azalttığını göstermiştir.
 
Diklofenak’ın yara iyileşmesi üzerinde herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir.
 
VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası bir siklodekstrin olan, hidroksipropil Υ- siklodekstrin (HPΥ-CD) ihtiva eder.
 
Siklodekstrinler, bazı lipofilik suda çözünmeyen ilaçların suda çözünürlüğünü arttırır. Siklodekstrinlerin solüsyondaki hidrofobik ilaç moleküllerini tutan ve onları biyolojik membran yüzeylerine taşıyan gerçek taşıyıcılar olduğu düşünülmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
Tavşanlarda uygulamadan 30 dakika sonra 14C- işaretli diklofenak'ın azami konsantrasyonları kornea ve konjunktivada gösterilebilmiştir.Dışarı atım hızla gerçekleşmiş ve 6 saat sonra hemen hemen tümü atılmıştır.
 
Diklofenakın gözün ön kamarasına nüfuz ettiği insanlarda teyid edilmiştir.
 
%0.1 diklofenak sodyum göz damlasının oküler uygulanmasından sonra insanlarda ölçülebilir diklofenak plazma seviyeleri bulunamamıştır.
Farmasötik Şekli
Steril göz damlası
Formülü
1 ml göz damlası :
    
         Bileşen
Formül (mg/ml)
Diklofenak sodyum
       1.00
Benzalkonyum klorür
       0.05
Disodyum edetat
       1.00
Hidroksipropil Υ- siklodekstrin
       20.00
1 M Hidroklorik asit
  ~   0.88
Propilen glikol
       19.00
Trometamol
       1.00
Tiloksapol
       1.00
Enjeksiyonluk su                  y.m.
       1.00 ml
 
içermektedir.
İlaç Etkileşmeleri
Diğer ilaçlar ile herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
 
Klinik bulgular, gerekli durumlarda VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası’ nın steroid, antibiyotik ve beta bloker içeren göz damlaları ile birlikte kullanılabileceğini göstermektedir.
Kontraendikasyonlar
Diklofenak veya formülde yer alan maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Diğer non-steroidal antienflamatuar maddeler gibi, VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası da astım krizi, ürtiker veya akut riniti, asetilsalisilik asit veya prostaglandin sentezini engelleyici etkisi olduğu bilinen diğer ilaçlarla, hızlanan hastalarda kullanılmamalıdır. Asetilsalisilik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlara çapraz duyarlılık olasılığı mevcuttur. Bu nedenle daha önce bu ilaçlara duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde dikkatle uygulanmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Haricen kullanılır.
 
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Yetişkinler:
 
Oküler cerrahi ve komplikasyonları
 
Ameliyat öncesi   :   Ameliyattan önce 3 saat içinde en fazla 5 kez 1 damla
Ameliyat sonrası :   Ameliyattan sonra başlangıçta 3 kez 1 damla sonra gerekli olduğu müddetçe günde 3-5 kez 1 damla
 
Ağrı ve fotofobinin önlenmesi; post-travmatik enflamasyon
 
Günde 4-6 defa birer damla.
 
Ağrı, cerrahi müdahaleye (refraktif cerrahi gibi) bağlı ise, ameliyattan bir saat önce 1 veya 2 damla, müdahaleden sonraki 15 dakika içinde 1 veya 2 damla ve ondan sonraki 3 gün 4 ila 6 saatte bir 1 damla damlatılır.
 
Yaşlılar: Yaşlılarda doz ayarlamayı gerektirecek herhangi bir endikasyon yoktur.
 
Çocuklar: Çocuklarda VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası ile ilgili olarak spesifik bir çalışma yapılmamıştır.
 
Orjinal kapak açılıncaya kadar sterilitesini korur.Hastalar, damlalık ucuna dokunulmasının solüsyonu kontamine edebileceği konusunda uyarılmalıdırlar.
 
İlave bir oftalmik ilaç kullanıldığında, aktif maddelerin yıkanarak dışarı atılmasını önlemek için, her uygulama arasında en az 5 dakika süre bırakılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Voltaren 25, enterik kaplı 30 ve 60 tabletlik blister ambalaj,
Voltaren 50, enterik kaplı 20 tabletlik blister ambalaj,
Voltaren Retard 100, 10 ve 30 tabletlik blister ambalaj,
Voltaren Süpozituvar 100 mg, 5 ve 10 süpozituvar,
Voltaren 75mg/3ml Ampul, 5 ve 10 ampul,
Voltaren Emulgel, 50 g tüpte
Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacakları yerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altındakioda sıcaklığında saklayınız.
Kullandıktan sonra hemen kapağını kapatınız.
 
Şişe açıldıktan sonra bir aydan fazla kullanmayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
5 ml’lik damlalıklı plastik şişelerde bulunur.
Uyarılar/Önlemler
Oftalmik nonsteroidal antienflamatuar ilaçların antienflamatuar etkisi oküler enfeksiyonların başlangıç ve/veya ilerlemelerini maskeleyebilir. Enfeksiyon mevcutsa ya da enfeksiyon riski varsa, VOLTAREN OPHTHA ile beraber uygun tedavi yapılmalıdır.
 
Hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen, kanama zamanını uzatabilen ilaçlar alan veya bilinen hemostatik defektleri olan hastalar teorik olarak,  VOLTAREN OPHTHA ile bu etkilerde şiddetlenme yaşayabilirler.
 
Göz damlaları enjeksiyon için değildir. Asla subkonjunktival olarak enjekte edilmemeli ve gözün ön kamarasına direkt uygulanmamalıdır. 
 
VOLTAREN OPHTHA koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür ihtiva etmektedir. Bu nedenle yumuşak kontakt lensler gözde iken asla kullanılmamalıdır. Lensler göz damlası kullanılmadan önce çıkarılmalı ve ilaç damlatıldıktan en az 15 dakika sonra tekrar takılmalıdır.
 
Hamilelik ve emzirme:
 
Birinci ve ikinci 3 ay: Gebelik kategorisi: B
 
Bugüne kadar hayvanlarda yapılan çalışmalar fetüs üzerinde hiçbir risk olmadığını göstermekle beraber, insanlarda gebelik döneminde yapılmış kontrollü çalışmalar mevcut değildir.
 
Üçüncü 3 ay: Gebelik kategorisi: D
 
VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası, ductus arteriosus’un erken kapanması olası riski ve kontraksiyonların inhibisyonu olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır.
 
50 mg kaplı tabletin oral yolla alımını takiben ( 10 şişe VOLTAREN OPHTHA Steril Göz Damlası içeriği), anne sütünde çok düşük miktarda etken madde saptanmıştır ve miktarlar bebek üzerinde o kadar düşüktür ki; beklenen hiçbir yan etki yoktur.
 
Araba sürme veya makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri:
Bulanık gören hastalar araba sürmek veya makine kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
En sık bildirilen yan etki gözde hafif-orta şiddette geçici yanma hissidir.
 
Daha az sıklıkta ise, göz damlasının damlatılmasından hemen sonra gözde kaşıntı, kızarma ve bulanık görme bildirilmiştir.
 
Genellikle sık uygulamaları takiben, keratitis punktata ya da korneal epiteliyal defektler gözlenmiştir.
 
Kortikosteroid kullanan ya da enfeksiyonlar veya romatoid artrit gibi hastalıkları olan, korneal ülser ve incelme risk faktörleri olan hastalara, diklofenak verildiğinde, ender olarak korneal ülser ve incelme bildirilmiştir.Hastaların çoğu, uzun süreli tedavi gören hastalardır.
 
Ender vakalarda, dispne ve alevlenen astım bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ