Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka VOTRIENT
Etken Madde Kodu SGKFWP-PAZOPANIB HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01XE11
ATC Açıklaması Pazopanib
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A12803
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 10865,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9695,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

30 veya 60 tabletlik, çocuk emniyetli polipropilen kapaklı yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) şişeler.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. Pazopanib farmakolojisi göz önüne alındığında bu aktiviteler üzerinde zararlı bir etki beklenemez. Hastanın muhakeme, motor veya kognitif yetenekler gerektiren işleri yerine getirme yeteneği incelenirken hastanın klinik durumu ve pazopanibin yan etki profili göz önünde bulundurulmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
VOTRIENT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 
Eğer,
 • VOTRIENT'in etkin maddesi pazopanibe veya içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Hamileyseniz.
VOTRIENT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
VOTRIENT 18 yaşın altındaki hastalar için önerilmemektedir. 18 yaşın altındaki hastalarda etkisi bilinmemektedir.
 
VOTRIENT kullanmadan önce doktorunuzun aşağıdaki durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Eğer;
 • kalp hastalığınız varsa,
 • kan basıncınız yüksekse,
 • karaciğer hastalığınız varsa,
 • kanama, kanda pıhtılaşma veya arterlerde daralma gibi sorunlar yaşadıysanız,
 • perforasyon (delinme) veya fistül (bağırsaktan çıkan anormal delik veya kanallar) gibi mide veya bağırsak sorunları yaşadıysanız,
 • bir ameliyat geçirecekseniz veya yakın zamanda ameliyat olduysanız,
 • yüksek kan basıncınız varsa,
 • tiroid sorunlarınız varsa
doktorunuza bildiriniz. Kalp ve karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi için ekstra testler yapılması gerekebilir. Doktorunuzun bu testlerin sonuçlarına göre dozu ayarlaması veya tedaviyi kesmesi gerekebilir.
 
VOTRIENT kan basıncınızı yükseltebilir. VOTRIENT kullanırken doktorunuz bu konuda kontroller yapacaktır. Bu etki görüldüğü takdirde kan basıncınızın düşürülmesi için başka ilaçlar kullanacaktır.
 
VOTRIENT vücudunuzdaki tiroid hormonu miktarını düşürebilir. VOTRIENT kullanırken doktorunuz bu konuda kontroller yapacaktır.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
VOTRIENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
 
VOTRIENT gıdalardan etkilenmektedir. VOTRIENT'i öğünler arasında, yani öğünlerden en az iki saat sonra veya en az bir saat önce alınız.
 
Yan etki ihtimalini artırabildiğinden VOTRIENT tedavisi sırasında greyfurt suyu tüketmeyiniz.
 
Hamilelik
 • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik döneminde, klinik durumunuz VOTRIENT ile tedaviyi gerektirmedikçe VOTRIENT kullanmamalısınız. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hamilelik sırasında VOTRIENT kullanmaya ilişkin riskler ve potansiyel yararlar konusunda doktorunuza danışınız.
 • VOTRIENT kullanırken hamilelikten korunmak için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VOTRIENT kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. VOTRIENT içeriğindeki maddelerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden bebeğinize zarar verebilir. Bu konuda doktorunuza danışınız.
 
Araç ve makine kullanımı
 
VOTRIENT araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilen yorgunluk, güçsüzlük ve enerji kaybı gibi yan etkilere neden olabilir.
 
VOTRIENT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 
VOTRIENT 0.80 mg sodyum nisasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz
 
VOTRIENT diğer ilaçları etkileyebilir veya diğer ilaçlardan etkilenebilir. Bazı ilaçların birlikte alınması yan etki yaşama olasılığını artırabilir. Bu ilaçlar aşağıdakileri içermektedir:
 • klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampisin, telitromisin, vorikonazol (enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
 • atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (HIV tedavisinde kullanılır)
 • nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • lapatinib (meme kanseri tedavisinde kullanılır) ve paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
 • simvastatin (yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılır) ve OATP1B1 substratları (örneğin kolesterol tedavisinde kullanılan rosuvastatin)
 • dekstrometorfan (öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)
 • midazolam (anestezide kullanılır)
 
Bu ürünlerden birini kullanırsanız doktorunuza veya eczacınıza bunu bildiriniz. Bazı ilaçlar VOTRIENT ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğerleri için ilacının dozu veya alma zamanının değiştirilmesi gerekebilir.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi VOTRIENT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 
Çok yaygın görülen yan etkiler
 • İştah azalması6
 • Tad alma duyusunda bozukluk (disguzi)0
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • İshal (diyare), bulantı, kusma, karın ağrısıa
 • Saç renginde değişiklik
 • Yorgunluk
 • Alanin aminotransferaz artışı, aspartat aminotransferaz artışı
Yaygın görülen yan etkiler
 • Trombosit- kan pulcuğu- sayısında azalma (trombositopeni), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Tiroid bezlerinin yetersiz salgı meydana getirişi sonucu ortaya çıkan patolojik durumlar (hipotiroidizm)
 • Baş ağrısı, sersemlik, halsizlik (letarji), uyuşma (parestezi)
 • Sıcak basması
 • Burun kanaması (epistaksis), konuşmanın bozulması (disfoni)
 • Hazımsızlık (dispepsi), ağız içinde iltihap (stomatit), gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans), karın şişkinliği (abdominal distansiyon)
 • Anormal karaciğer fonksiyonu, kanda bilirubin düzeyinin yükselmesi (hiperbilirubinemi)
 • Döküntü, kellik (alopesi), el-ayak sendromu (palmar-plantar eritrodizestezi sendromu), deriye rengini veren maddenin deride azalması (deride hipopigmentasyon), deri yüzeyinde oluşan kızarıklık (eritem), kaşıntı (pruritus), deride renk kaybı (deride depigmentasyon), ciltte kuruluk, aşırı terleme (hiperhidroz)
 • Kas ağrısı (miyalji), kas spazmları
 • İdrarda protein tespit edilmesi (proteinüri)
 • Kuvvetsizlik (asteni), mukoza iltihabı (mukozal inflamasyon), ödemb, göğüs ağrısı
 • Kilo kaybı, kanda kreatinin artışı, kanda bilirubin artışı, beyaz kan hücresi sayısında azalmad, lipaz artışı, kan basıncında artış, kanda tiroidi uyaran hormon artışı, gama-glutamiltransferaz artışı, hepatik enzim artışı
Yaygın olmayan yan etkiler
 • Kanda fosfat bileşiklerinin düşük olması (hipofosfatemi), kanda magnezyum düzeyinin düşük olması (hipomagnezemi)
 • Beyin ile organlar, kan damarları, kaslar ve deri arasındaki iletişimi sağlayan sinirlerde rahatsızlık (sensör periferik nöropati), vücut yüzeyine uygulanan belirli uyarıları algılama yeteneğinde azalmayla beliren duyarlılık bozukluğu (hipoestezi), beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak), beyin damarları ile ilgili olay (serebrovasküler olay), beyine giden damarların tıkanması sonucu oluşan bir tür felç (iskemik inme)
 • Kirpikte renksizleşme
 • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi), kalp rahatsızlığı (kardiyak disfonksiyon), kalp krizi (miyokard infarktüsü), kalp kasının kansız kalması (miyokard iskemisi)
 • Al basması, kanama (hemoraji), aşırı duyarlılık krizi (hipersensitiv kriz)
 • Akciğer damarlarından birinin tıkanması (pulmoner emboli), kan tükürme (hemoptizi), akciğer kanaması (pulmoner hemoraji)
 • Ağızda ülser, sık barsak hareketleri, mide-barsak kanaması (gastrointestinal hemoraji), dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama (rektal hemoraji), geniş barsak delinmesi (geniş barsak perforasyonu), ağızda kanama (ağızda hemoraji), cilt ile barsak arasında oluşan anormal bağlantılar (enterokutan fistül), kan kusma (hematemez), alt mide-barsak sisteminin kanamalarını gösteren kanlı dışkılama (hematokezi), basur kanaması (hemoroidal hemoraji), ince barsağın son bölümünde delinme (ileum perforasyonu), kanamaya bağlı katran renkli dışkı (melena), yemek borusunda kanama, pankreas iltihabı (pankreatit), karın zarı iltihabı (peritonit), karın zarının dışında kanama (retroperitoneal hemoraji), üst mide-barsak kanaması (üst gastrointestinal hemoraji) Karaciğer hücreleri üzerinde toksik etki oluşumu (hepatotoksisite), sarılık, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Işığa karşı duyarlı olma hali (fotosensitivite reaksiyonu), deride pul pul dökülme (eksfolyasyon), kabarcıklı döküntü, genel kaşıntı (jeneralize pruritus), kabartılardan oluşan döküntü (papüler döküntü), ayak tabanında kızarıklık (plantar eritema), deri üzerinde kızarıklık (eritematöz döküntü), genel döküntü (jeneralize döküntü), sınırlı bir alanda derinin rengindeki herhangi bir anormal değişim (maküler döküntü), kaşıntılı döküntü (pruritik döküntü)
 • İdrar yollarında kanama (üriner sistemde hemoraji)
 • Miktar ve süre olarak aybaşı kanamasının fazla olması (menoraji), adet dışı görülen kanama (metroraji), vajinal kanama
 • Mukoza zarında bozukluk (mukoz membran bozukluğu)
 • Aspartat aminotransferaz, kanda üre artışı, elektrokardiyogram QT uzaması, kanda amilaz artışı, kanda glukoz artışı, alanin aminotransferaz, transaminaz artışı, diastolik kan basıncında artış, anormal tiroid fonksiyon testi, sistolik kan basıncında artış, anormal karaciğer fonksiyon testi
Aşağıdaki terimler yukarıda birleştirilerek sunulmuştur.
 
a Karın ağrısı, üst karın ağrısı ve alt karın ağrısı
b Ödem, periferal ödem, gözde ödem, lokalize ödem ve yüzde ödem
c Disguzi, aguzi ve hipoguzi
d Beyaz hücre sayısında azalma, nötrofil sayısında azalma ve lökosit sayısında azalma e İştah azalması ve anoreksi
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
Normal doz günde bir kez alınan 800 mg VOTRIENT (4 tablet VOTRIENT 200 mg ya da 2 tablet VOTRIENT 400 mg) şeklindedir.
 
VOTRIENT'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Miktar konusunda emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
 
Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz dozu ayarlayabilir veya geçici şekilde VOTRIENT tedavisini kesebilir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 
Tabletleri teker teker, su ile birlikte ve her günün yaklaşık aynı saatinde alınız.
 
VOTRIENT'i öğünlerden en az iki saat sonra ve en az bir saat önce olmak üzere öğünler arasında alınız. Örneğin ilacınızı sabah ile öğle arasında alabilirsiniz: kahvaltıdan iki saat sonra ve öğle yemeğinden bir saat önce. VOTRIENT gıdalardan etkilendiğinden ilacınızı ne zaman aldığınız önemlidir.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:18 yaş altı adolesan ve çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
 
Yaşlılarda kullanımı:65 yaş ve üstündeki hastalarda VOTRIENT kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Ancak, bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği göz ardı edilmemelidir.
 
Özel kullanım durumları :
 
Böbrek yetmezliği:Doktorunuz, gerekli testleri yaparak dozaj ayarlaması gerekli olup omadığına karar verecektir.
Karaciğer yetmezliği: Hafif şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda eldeki veriler yeterli olmadığından doz ayarlaması için tavsiye sunulamamaktadır.
 
Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 200 mg'a düşürülmüş VOTRIENT dozu önerilmektedir.
 
VOTRIENT, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir
 
Eğer VOTRIENT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla VOTRIENT kullandıysanız
VOTRIENT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
VOTRIENT'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Normal zamanında ilacınızı almaya devam ediniz.
 
VOTRIENT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuz önerdiği sürece VOTRIENT kullanmaya devam ediniz. Doktorunuz önermedikçe ilacı kullanmayı kesmeyiniz.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

VOTRIENT protein kinaz inhibitörleri grubundan pazopanib hidroklorür adlı etkin maddeyi içeren bir kanser ilacıdır.

VOTRIENT, 400 mg bir yüzünde GS JT işareti bulunan değiştirilmiş kapsül şeklinde pembe renkli tabletlerdir. 30 veya 60 tabletlik şişelerde ambalajlanmıştır.

VOTRIENT, biyolojik tedaviler (interferon ya da interlökin) sonrasında progresyon gelişmiş (ilerleme görülmüş) ileri evredeki veya diğer organlara yayılma evresindeki böbrek kanseri tedavisinde kullanılır. Bu ilaç etkisini kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasında etkili olan proteinlerin aktivitelerini önleyerek göstermektedir.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

VOTRIENT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOTRIENT'i kullanmayınız.

 

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Tüm kullanılmayan ürün ve atık maddeler "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

VOTRIENT™ 400 mg film kaplı tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Diğer ilaçların pazopanib üzerindeki etkileri
 
İn vitro çalışmalar insan karaciğer mikrozomlarında pazopanibin oksidatif metabolizmasına temelde CYP3A4 enziminin aracılık ettiğini ve CYP1A2 ve CYP2C8 enzimlerinin minör katkıda bulunduğunu düşündürmüştür. Bu nedenle CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileri pazopanib metabolizmasını değiştirebilir.
 
CYP3A4, P-glikoprotein (Pgp), Meme Kanseri Direnç Proteini (BCRP) inhibitörleri: Pazopanib, CYP3A4, Pgp ve BCRP için bir subtrattır.
Pazopanib ile birlikte güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin kullanılması (örn, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromisin, vorikonazol) pazopanib konsantrasyonlarını artırabilir. Greyfurt suyu bir CYP3A4 inibitörü içermekte olup ayrıca plazmadaki pazopanib konsantrasyonlarını artırabilir.
 
1500 mg lapatinib (CYP3A4 ve Pgp'nin zayıf bir inibitörü ve BCRP'nin potent bir inhibitörü) ile 800 mg pazopanib uygulaması tek başına 800 mg pazopanib uygulamasına kıyasla ortalama pazopanib EAA(0-24) ve Cmaks değerlerinde yaklaşık %50 ila %60 artışa neden olmuştur.
 
Pgp ve/veya BCRP inhibitörünün lapatinib ile inhibisyonunun pazopanib maruziyetinde artışa neden olması beklenmektedir.
 
Eşzamanlı olarak tek doz pazopanib göz damlası (400 ug'lık düşük dozda (5 mg/mL'nin 80uL'si)) ile güçlü CYP3A4 inhibitörü ve Pgp inhibitörü ketokonazol'ün sağlıklı gönüllülerde uygulanması ortalama EAA(0-t) ve Cmaks değerlerinde sırasıyla 2.2 ve 1.5 kat artışa neden olmuştur. Pgp ve/veya BCRP inhibitörünün ketokonazol ile inhibisyonunun pazopanib maruziyetinde artışa neden olması beklenmektedir. Şu an için CYP3A4'ün potent spesifik inhibitörleri veya ketokonazol için doz tavsiyesi verilememektedir.
 
Pazopanibin lapatinib gibi CYP3A4, Pgp ve BCRP inhibitörleri ile birlikte uygulanması plazma pazopanib konsantrasyonlarında artışla sonuçlanacaktır. Potent Pgp veya BCRP inhibitörleriyle birlikte kullanım da pazopanib maruziyetini ve merkezi sinir sistemine (MSS) yayılma da dahil olmak üzere pazopanib dağılımını değiştirebilir.
 
Bu nedenle güçlü CYP3A4, Pgp veya BCRP inhibitörleri ile kombinasyondan kaçınılmalıdır veya CYP3A4, Pgp veya BCRP için minimum inhibisyon potansiyeli olan veya hiç olmayan alternatif eşzamanlı medikasyon seçilmesi önerilmektedir.
 
CYP3A4, Pgp, BCRP indükleyiciler:
Rifampin gibi CYP3A4 indükleyicileri plazma pazopanib konsantrasyonlarını düşürebilir. Pazopanibin potent Pgp veya BCRP indükleyiciler ile birlikte kullanımı pazopanib maruziyetini ve MSS'ne yayılma da dahil olmak üzere pazopanib dağılımını değiştirebilir.
Enzim indüksiyonu minimal olan veya hiç bulunmayan alternatif eşzamanlı medikasyon seçilmesi önerilmektedir.
 
Pazopanibin diğer ilaçlar üzerindeki etkileri
 
İnsan karaciğer mikrozomları ile yapılan in vitro çalışmalar pazopanibin CYP enzimleri 1A2, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 ve 2E1'i inhibe ettiğini göstermiştir. İnsan CYP3A4 enzimlerinin potansiyel indüksiyonu bir in vitro insan PXR testinde gösterilmiştir. Günde bir kez pazopanib 800 mg dozu ile yapılan klinik farmakoloji çalışmaları pazopanibin kanser hastalarında kafein (CYP1A2 prob substratı), warfarin (CYP2C9 prob substratı) veya omeprazol (CYP2C19 prob substratı) farmakokinetiğinde klinik açıdan anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. Pazopanib ortalama midazolam EAA ve Cmaks (CYP3A4 prob substratı) değerlerinde yaklaşık %30 artışa ve oral yolla dekstrometrofan (CYP2D6 prob substratı) uygulandıktan sonra idrardaki dekstrometorfan-dekstorfan konsantrasyonu oranında %33 ila %64 artışa neden olmuştur. Günde bir kez 800 mg pazopanib ve haftada bir kez 80 mg/m2 paklitaksel'in (CYP3A4 ve CYP2C8 substratı) birlikte uygulanması paklitaksel EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla ortalama %25 ve %31 artışa neden olmuştur.
 
In vitro IC50 ve in vivo Cmaks değerlerine dayanarak, pazopanibin GSK1268992 ve GSK1268997 metabolitleri, pazopanibin BCRP üzerinden net inhibitör etkisine katkı sağlayabilmektedirler. Ayrıca, gastrointestinal yolda BCRP ve Pgp'nin pazopanib ile inhibisyonu göz ardı edilemez. Pazopanibin diğer oral BCRP ve Pgp substratları ile birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır.
 
In vitro olarak, pazopanib insan organik anyon transport polipeptidini (OATP1B1) inhibe etmiştir. Pazopanibin OATP1B1 substratlarının farmakokinetiğini etkileyeceği göz ardı edilemez.
 
Pazopanib ve simvastatinin eşzamanlı kullanımının etkileri
 
Pazopanib ve simvastatinin eşzamanlı kullanımı, ALT değerlerinde yükseliş insidansını artırmaktadır.
 
Yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yüksek oranda veya düşük oranda yağ içeren öğünlerle birlikte pazopanib uygulanımı EAA ve Cmaks değerlerinde yaklaşık 2 kat artışa neden olmuştur. Bu nedenle pazopanib öğünlerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
2.000 mg'a kadarki pazopanib dozları klinik çalışmalarda değerlendirilmiştir. Günde 2000 mg ve 1000 mg doz verilmiş 3 hastadan 1'inde sırasıyla Derece 3 yorgunluk (doz sınırlayıcı toksisite) ve Derece 3 hipertansiyon gözlenmiştir.
 
Semptomlar ve belirtiler
Pazopanib doz aşımı ile sınırlı tecrübe mevcuttur.
 
Tedavisi
Pazopanib dozaşımı için spesifik antidot mevcut değildir ve doz aşımı vakalarında genel destekleyici önlemlerle tedavi uygulanmalıdır.
 
Pazopanib önemli ölçüde böbrekler yoluyla atılmadığından ve plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından hemodiyalizin pozopanib eliminasyonunu artırması beklenmemektedir.
 
Etkin Maddeler

Her film kaplı tablet, 400 mg pazopanibe eşdeğer pazopanib hidroklorür içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antineoplastik ajanlar - Protein- kinaz inhibitörü, ATC kodu: L01XE11

Etki mekanizması
Pazopanib oral yolla uygulanıma yönelik, sırasıyla 10, 30, 47, 71, 84 ve 74 nM'lik IC50 değerleri ile Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Reseptörleri (VEGFR)-1, -2 ve -3, platelet-kaynaklı büyüme faktörü (PDGFR)-a ve -p\ ve kök hücre faktör reseptörünün (c-KIT) potent çok hedefli tirozin kinaz inhibitörüdür (TKI). Klinik dışı deneylerde pazopanib hücrelerde VEGFR-2, c-Kit ve PDGFR-P reseptörlerin ligand kaynaklı oto-fosforilasyonunu doza bağlı şekilde inhibe etmiştir. İn vivo, pazopanib fare akciğerlerinde VEGF-kaynaklı VEGFR-2 fosforilasyonu, çeşitli hayvan modellerinde anjiyogenezi ve farelerde çoklu insan tümör ksenogreftlerinin büyümesini inhibe etmiştir.

Klinik Çalışmalar
Pazopanibin güvenlilik ve etkililiği bir randomize, çift kör, plasebo kontrollü çok merkezli çalışmada renal hücre kanserinde (RCC) değerlendirilmiştir. Lokal olarak ilerlemiş ve/veya metastatik RCC hastaları (N= 435) günde bir kez pazopanib 800 mg veya plasebo uygulanmak üzere randomize edilmiştir. Bu çalışmadaki temel amaç ilerlemesiz sağkalım (PFS) ve temel sekonder sonlanma noktası olarak genel sağkalım (OS) için iki tedavi kolunun değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıydı. Diğer amaçlar genel yanıt oranı ve yanıt süresinin değerlendirilmesiydi.

Bu çalışmadaki toplam 435 hastadan 233'üne daha önce tedavi uygulanmamış olup 202 hastada daha önce bir IL-2 veya INFa-bazlı tedavi uygulanmıştır. Performans durumu (ECOG) pazopanib ile plasebo grupları arasında benzerdi (ECOG 0: %42'ye karşı %41, ECOG 1: %58'e karşı %59). Hastaların tümünde berrak hücre histolojisi veya ağırlıklı berrak hücre histolojisi mevcuttu. Hastaların yaklaşık yarısında 3 veya daha fazla organda hastalık tutulumu mevcut olup başlangıçta en çok akciğer kanseri (%74) ve/veya lenf nodülleri (%54) hastalık için metastatik bölge olarak belirlenmiştir.
Her kolda hastaların benzer oranı daha önce tedavi uygulanmamış ve sitokin uygulanmış hastalardan oluşmaktaydı (pazopanib kolunda %53 ve %47, plasebo kolunda %54 ve %46). Daha önce sitokin uygulanan alt grupta hastaların büyük bir bölümüne (%75) interferon bazlı tedavi uygulanmıştır.

Her bir kolda benzer oranda hastaya daha önce nefrektomi (pazopanib ve plasebo kolunda sırasıyla %89 ve %88) ve/veya radyoterapi (pazopanib ve plasebo kollarında sırasıyla %22 ve %15) uygulanmıştır.

Primer sonlanma noktası PFS'nin primer analizi tüm çalışma popülasyonunda (tedavi uygulanmamış ve sitokin uygulanmış) bağımsız radyolojik inceleme ile incelenen hastalık değerlendirmesine dayanmaktadır.

Tablo 1: Bağımsız değerlendirme ile genel etkililik bulguları

Sonlanma Noktaları/Çalışma
Pazopanib
Plasebo
HR (%95 CI)
P değeri (tek
Popülasyonu
 
 
 
yönlü)
PFS
 
 
 
 
Genel * ITT
N = 290
N = 145
 
 
Ortalama (ay)
9.2
4.2
0.46 (0.34, 0.62)
<0.0000001
Yanıt oranı
N = 290
N = 145
-
<0.001
% (%95 CI)
30 (25.1, 35.6)
3 (0.5, 6.4)
 
 

HR = Risk oranı; ITT = Tedavi amaçlı; PFS = İlerlemesiz sağkalım. * - Tedavi Uygulanmamış ve Sitokin Uygulanmış Popülasyonlar

 

Şekil 1: Genel popülasyon için (tedavi uygulanmamış ve sitokin uygulanmış popülasyonlar) bağımsız değerlendirme ile ilerlemesiz sağkalım için Kaplan-Meier eğrisi

Şekil 2: Tedavi uygulanmamış popülasyon için bağımsız değerlendirme ile ilerlemesiz sağkalım için Kaplan-Meier eğrisi


Şekil 3: Sitokin uygulanmış popülasyon için bağımsız değerlendirme ile ilerlemesiz sağkalım için Kaplan-Meier eğrisi

 

Tedaviye yanıt veren hastalar için yanıt elde edilene kadar geçen ortalama süre bağımsız incelemeye göre 11.9 hafta ve ortalama yanıt süresi 58.7 haftaydı.

Primer sonlanma noktası için analiz tarihinde genel sağkalım verileri yeterli değildi.

EORTC QLQ-C30 ve EuroQoL EQ-5D kullanılarak tedavi grupları arasında istatistiksel açıdan fark gözlenmemiştir.

Lokal reküren veya metastatik berrak hücreli renal hücre kanserli 225 hastada yapılan bir Faz 2 çalışmada bağımsız incelemeye göre objektif yanıt % 35 olup ortalama yanıt süresi 68 haftaydı. Ortalama PFS 11.9 aydı.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
800 mg tek doz pazopanibin solid tümörlü hastalara oral yoldan uygulanmasını takiben, ortalama 3.5 saat sonra (1.0 ila 11.9 saat aralığında) yaklaşık 19 ± 13 ug/mL'lik maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ve yaklaşık 650 ± 500 ug/mL'lik EEA„ elde edilmiştir. Günlük dozlama EAA'da 1.23- ila 4-kat artışa neden olmaktadır.

EAA veya Cmaks değerlerinde 800 mg'ın üstündeki pazopanib dozlarında tutarlı artış mevcut değildir.

Pazopanib için sistemik maruziyet gıdalarla birlikte uygulandığında artmaktadır. Yüksek oranda veya düşük oranda yağ içeren öğünlerle birlikte pazopanib uygulanımı EAA ve Cmaks değerlerinde yaklaşık 2 kat artışa neden olmuştur. Bu nedenle pazopanib öğünlerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Bütün olarak uygulanan tablet ile kıyaslandığında, parçalanmış bir pazopanib 400 mg tabletin uygulanması, EAA(0-72)'yı %46 ve Cmax'ı yaklaşık 2 kat artırmış ve tmax'ı yaklaşık 2 saat azaltmıştır. Bu sonuçlar, tabletlerin bütün uygulanmasına kıyasla tabletlerin parçalanarak uygulanmasının ardından biyoyararlanımın ve pazopanibin oral absorpsiyon hızının arttığını göstermektedir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Dağılım:
Pazopanibin insan plazma proteinine in vivo dağılımı %99'un üstünde olup 10-100 ug/mL aralığında konsantrasyona bağlı değildir. İn vitro çalışmalar pazopanibin P-glikoprotein (Pgp) ve meme kanseri dirençli protein (BCRP) için bir substrat olduğunu düşündürmektedir.

Metabolizma:
İn vitro çalışmalar pazopanib metabolizmasına temelde CYP3A4'ün aracılık ettiğini ve CYP1A2 ve CYP2C8 enzimlerinin minör katkıda bulunduğunu göstermiştir. Dört temel pazopanib metaboliti plazmadaki maruziyetin sadece % 6'sını oluşturmaktadır. Bu metabolitlerden biri, VEGF ile uyarılan insan umblikal ven endotel hücrelerinin çoğalmasını pazopanibinkine benzer bir potens ile inhibe ederken diğerleri 10 ila 20 kat daha az aktiftirler. Bu nedenle, pazopanibin aktivitesi temel olarak parent pazopanib maruziyetine dayanmaktadır.

Eliminasyon:
Pazopanib önerilen 800 mg dozunun uygulanmasından sonra ortalama 30.9 saatlik yarı ömür ile yavaş elimine edilmektedir. Eliminasyon temelde feçes aracılığıyla gerçekleşmekte olup, renal eliminasyon yolu uygulanan dozun < % 4'ünü oluşturmaktadır.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Böbrek yetmezliği: Sonuçlar, oral uygulanmış pazopanib dozunun %4'ünün pazopanib ve metabolitleri şeklinde idrar ile atıldığını göstermektedir. Popülasyon farmakokinetik modellemesinden elde edilen sonuçlar (başlangıç CLCR değerleri 30.8 mL/dak ila 150 mL/dak aralığında değişen deneklerden elde edilen veriler) böbrek yetmezliğinin pazopanib farmakokinetiği üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Kreatinin klirensi 30 mL/dak'nın üzerinde olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak'nın altında olan hastalarda deneyim bulunmadığından bu popülasyonda dikkatli olunmalıdır (bkz.Pozoloji ve uygulama şekli).

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer parametrelerinde hafif anormallik bulunan (normal bilirubin ve herhangi düzeyde alanin aminotransferaz (ALT) artışı veya ALT değerinden bağımsız olarak üst normal sınırın (ULN) 1.5 katına kadar yükselmiş bilirubin olarak tanımlanmaktadır) hastalarda günde bir kez 800 mg/gün dozunun uygulanmasını takiben medyan kararlı durum pazopanib Cmaks ve EAA (0-24) değerleri (30.9 ug/ml, aralık 12.5-47.3 ve 841.8 ug.s/ml, aralık 600.4-1078), karaciğer fonksiyonu normal hastalardaki medyan değerlerle benzerdir (49.4 ug/ml, aralık 17.1-85.7 ve 888.2 ug.s/ml, aralık 345.5-1482). Karaciğer parametrelerinde hafif anormallik bulunan hastalarda tedaviye günde bir kez 800 mg pazopanib dozu ile başlanması önerilir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli). Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan (deneklerde, günde 800 mg'lık doza normalize edildiğinde ortalama pazopanib Cmax'ı ve EEA(0-6 sa)'sı, normal karaciğer fonksiyonuna sahip olan deneklerindekilere kıyasla 2 kat artmıştır. Güvenlilik, tolerabilite ve farmakokinetik verilere dayanarak, orta şiddette karaciğer yetmezliği (ALT değerlerinden bağımsız olarak bilirubinde > 1.5 x ila 3 x ULN kat artış olarak tanımlanır) olan hastalarda pazopanib dozu günde 200 mg'a düşürülmelidir (bkz.Pozoloji ve uygulama şekli). Pazopanib, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (bkz.Kontrendikasyonlar).

Farmasötik Form

Film kaplı tablet.

Bir yüzünde GS UHL işareti bulunan beyaz, değiştirilmiş kapsül şeklinde film kaplı tablet

 

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: D
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü
Doğurganlık çağındaki kadınlar, pazopanib tedavisi sırasında yeterli kontrasepsiyon kullanmaları ve gebelikten kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.
 
Gebelik Dönemi
Gebe kadınlarda pazopanib kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda üreme toksisitesi görülmüştür (Bkz: bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Pazopanibin gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Pazopanib gebelik döneminde kullanıldığında veya hasta tedavi sırasında gebe kaldığında hasta fetüs için potansiyel risk konusunda uyarılmalıdır.
VOTRIENT, hastanın klinik durumu pazopanib ile tedaviyi gerektirmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon
Pazopanibin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Pazopanibin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. VOTRIENT emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Fertilite
Hayvanlarda yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir (Bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.
Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 05.05.2011
Ruhsat yenileme tarihi: -

İstenmeyen Etkiler
Öncü RCC çalışması (VEG105192, n=290), uzatma çalışması (VEG107769, n=71) ve destekleyici Faz II çalışma (VEG102616, n=225) RCC'li deneklerde (total n=586) pazopanib'in genel güvenlilik ve tolerabilite incelemesinde değerlendirilmiştir (bkz.Farmakodinamik özellikler).
 
Pazopanib tedavisi ile ilişkili en önemli yan etkiler geçici iskemik atak, iskemik inme, miyokard iskemisi, gastrointestinal perforasyon ve fistül, QT uzaması ve pulmoner, gastrointestinal ve serebral hemoraji olup bu olayların tümü tedavi uygulanan hastaların %1'inden daha azında bildirilmiştir.
 
Pazopanib ile olasılıkla ilişkili olduğu düşünülen ölümcül olaylar gastrointestinal hemoraji, pulmoner hemoraji/hemoptizi, anormal hepatik fonksiyon, intestinal perforasyon ve iskemik inmeyi içermiştir.
 
Tedavi ile ilişkili herhangi bir graddaki en yaygın yan etkiler (hastaların en az %10'unda meydana gelen) aşağıdakileri içermiştir: diyare, saç renginde değişiklik, hipertansiyon, bulantı, yorgunluk, anoreksi, kusma, disguzi, alanin aminotransferaz düzeyinde artış ve aspartat aminotransferaz düzeyinde artış.
RCC hastalarında bildirilen tedavi ile ilişkili yan etkiler aşağıda MedDRA vücut organ sistemi sınıfına göre liste halinde sunulmaktadır. Frekansın sınıflandırılması için aşağıdaki sınıflandırma ölçeği kullanılmıştır:
 
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Kategoriler klinik çalışma verilerindeki mutlak frekanslara göre atanmıştır.
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın:Trombositopeni, nötropeni, lökopeni
 
Endokrin hastalıkları
Yaygın:Hipotiroidizm
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Çok yaygın:İştah azalmasıe
Yaygın olmayan:Hipofosfatemi, hipomagnezemi
 
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın:Disguzic
Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik, letarji, parestezi
Yaygın olmayan: Sensör periferik nöropati, hipoestezi, geçici iskemik atak, serebrovasküler olay, iskemik inme
 
Göz hastalıkları
Yaygın olmayan:Kirpikte renksizleşme
 
Kardiyak hastalıklar
Yaygın olmayan:Bradikardi, kardiyak disfonksiyon, miyokard infarktüsü, miyokard iskemisi
 
Vasküler hastalıklar
Çok yaygın:Hipertansiyon
Yaygın:Sıcak basması
Yaygın olmayan:Al basması, hemoraji, hipersensitiv kriz
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın:Epistaksis, disfoni
Yaygın olmayan:Pulmoner emboli, hemoptizi, pulmoner hemoraji
 
Gastrointestinal hastalıklar
Çok yaygın:Diyare, bulantı, kusma, karın ağrısıa
Yaygın: Dispepsi, stomatit, flatulans, abdominal distansiyon
Yaygın olmayan: Ağızda ülser, sık barsak hareketleri, gastrointestinal hemoraji, rektal hemoraji, geniş barsak perforasyonu, ağızda hemoraji,
enterokutan fistül, hematemez, hematokezi, hemoroidal hemoraji, ileum perforasyonu, melena, yemek borusunda hemoraji, pankreatit, peritonit,
retroperitoneal hemoraji, üst gastrointestinal hemoraji
 
Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın:Anormal hepatik fonksiyon, hiperbilirubinemi
Yaygın olmayan:Hepatotoksisite, sarılık, karaciğer yetmezliği, hepatit
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Çok yaygın:Saç renginde değişiklik
Yaygın:Döküntü, alopesi, palmar-plantar eritrodizestezi sendromu, deridehipopigmentasyon, eritem, pruritus, deride depigmentasyon, ciltte kuruluk, hiperhidroz
Yaygın olmayan: Fotosensitivite reaksiyonu, deride eksfolyasyon, kabarcıklı döküntü, jeneralize pruritus, papüler döküntü, plantar eritema,
eritematöz döküntü, jeneralize döküntü, maküler döküntü, pruritik döküntü
 
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın:Miyalji, kas spazmları
 
Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın:Proteinüri
Yaygın olmayan:Üriner sistemde hemoraji
 
Gebelik, pueperiyum durumları ve perinatal hastalıklar
Yaygın olmayan:Menoraji, metroraji, vajinal hemoraji
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Çok yaygın:Yorgunluk
Yaygın:Asteni, mukozal inflamasyon, ödemb, göğüs ağrısı
 
Yaygın olmayan:Mukoz membran bozukluğu

Araştırmalar
Çok yaygın: Alanin aminotransferaz artışı, aspartat aminotransferaz artışı
Yaygın:Kilo kaybı, kanda kreatinin artışı, kanda bilirubin artışı, beyaz kan hücresi sayısında azalmad, lipaz artışı, kan basıncında artış, kanda tiroidi uyaran hormon artışı, gama-glutamiltransferaz artışı, hepatik enzim artışı
Yaygın olmayan:Aspartat aminotransferaz, kanda üre artışı, elektrokardiyogram QT uzaması, kanda amilaz artışı, kanda glukoz artışı, alanin aminotransferaz, transaminaz artışı, diastolik kan basıncında artış, anormal tiroid fonksiyon testi, sistolik kan basıncında artış, anormal karaciğer fonksiyon testi
 
Aşağıdaki terimler birleştirilerek sunulmuştur.
 

a Karın ağrısı, üst karın ağrısı ve alt karın ağrısı

b Ödem, periferal ödem, gözde ödem, lokalize ödem ve yüzde ödem

c Disguzi, aguzi ve hipoguzi

d Beyaz hücre sayısında azalma, nötrofil sayısında azalma ve lökosit sayısında azalma e İştah azalması ve anoreksi

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her film kaplı tablette:
Pazopanib (pazopanib hidroklorür olarak)............. 400 mg.
 
Yardımcı maddeler:
Sodyum nişasta glikolat................................... 0.80 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Pazopanibin klinik dışı güvenlilik profili fare, sıçan, tavşan ve maymunlarda değerlendirilmiştir. Kemirgenlerde yapılan tekrarlı doz çalışmalarında çeşitli dokulardaki (kemik, dişler, tırnak yatakları, üreme organları, hematolojik dokular, böbrek ve pankreas) etkilerin VEGFR inhibisyon farmakolojisi ve/veya VEGF sinyal ileti yolağının bozulması ile ilişkili olduğu düşünülmekte olup bu etkilerin büyük bir bölümü klinikte gözlenenin altındaki plazma maruziyet düzeylerinde meydana gelmiştir Diğer gözlemlenmiş etkiler, kilo kaybı, yüksek lokal mukozal ilaç maruziyetinin (maymunlarda) veya farmakolojik etkilerin (sıçanlarda) neden olduğu lokal gastrointestinal etkilere bağlı ikincil sonuçlar olan diyare ve/veya morbiditeyi içermektedir. EEA'ya göre insan maruziyetinin 2.5 katı maruziyetlerde dişi farelerde çoğalan hepatik lezyonlar (eozinofilik odak ve adenom) görülmüştür.

Üreme, fertilite ve teratojenik etkiler
Pazopanibin sıçanlara ve tavşanlara, insan maruziyetinden > 300 kat daha düşük maruziyetlerde (EAA'ya göre) uygulandığında embriyotoksik ve teratojenik olduğu gösterilmiştir. Bu etkiler dişilerde azalan fertilite, artan preimplantasyon ve postimplantasyon kaybı, erken rezorpsiyon, embriyoletalite, ölümcül düzeyde azalan vücut ağırlığı ve kardiyovasküler malformasyonu içermiştir. Ayrıca, kemirgenlerde azalan korpora lutea, artan kistler ve over atrofisi gözlenmiştir. Sıçanlarda yapılan bir erkek fertilite çalışmasında fertilite veya çiftleşme üzerinde bir etki görülmemekle birlikte EAA'ya göre insanlardaki maruziyetin 0.3 katı maruziyetlerde gözlenen sperm üretim oranları, sperm motilitesi ve epididimal ve testiküler sperm konsantrasyonlarındaki azalmalar ile testiküler ve epididmal ağırlıkta azalma saptanmıştır.
Genotoksisite

Pazopanib genotoksisite testlerinde (Ames testi, insan periferik lenfosit kromozom aberasyon testi ve sıçanlarda in vivo mikronükleus testi) genetik hasara neden olmamıştır.

Karsinojenisite
Pazopanib ile karsinojenisite çalışması yapılmamış ise de 13 hafta süreyle 1,000 mg/kg/gün (EAA'ya göre insanlardaki klinik maruziyetin 1.5 katı) pazopanib verilen farelerden 2 dişi farede karaciğerde eozinofilik odaklı çoğalan lezyon ve diğer bir dişide tek bir adenom vakası gözlenmiştir.

Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

VOTRIENT gebelik döneminde kullanılmamalıdır (bkz. Gebelik ve laktasyon).

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

VOTRIENT™ 400 mg film kaplı tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Hepatik Etkiler:
Pazopanib kullanımı sırasında karaciğer yetmezliği vakaları (ölümle sonuçlananlar dahil) raporlanmıştır. Önceden mevcut karaciğer yetmezliği olan hastalarda pazopanibin güvenliliği ve farmakokinetiği tam olarak tespit edilmemiştir. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalara pazopanib uygulaması dikkatle ele alınmalı ve yakinen izlenmelidir. Karaciğer parametrelerinde hafif anormallik bulunan hastalarda tedaviye günde bir kez 800 mg pazopanib dozu ile başlanması önerilir. Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 200 mg'a düşürülmüş pazopanib dozu önerilmektedir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli). Pazopanib, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (bkz.Kontrendikasyonlar).
 
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda serum transaminaz (ALT, AST) ve bilirubin değerlerinde artış gözlenmiştir (bkz.İstenmeyen etkiler). Vakaların çoğunda alkalen fosfataz veya bilirubinde eşzamanlı artışlar olmaksızın ALT ve AST değerlerinde izole artışlar bildirilmiştir.
 
Pazopanib tedavisinden önce ve tedavinin ilk 4 aylık süresinde en az 4 haftada bir ve klinik açıdan endike olduğunda serum karaciğer test bulguları izlenmelidir. Bu periyottan sonra periyodik izlem devam ettirilmelidir.
 • İzole transaminaz düzeylerinde Normalin Üst Sınırı (ULN)'nın 8 katına kadar artış görülen hastalarda pazopanib tedavisi sürdürülebilir ancak transaminaz değerleri Derece 1 veya başlangıç düzeylerine dönene kadar karaciğer fonksiyonu haftada bir kez olmak üzere izlenmeye devam edilmelidir.
 • Transaminaz değeri ULN'nin 8 katının üzerinde olan hastalarda Derece 1 veya başlangıç düzeyine dönene kadar pazopanib tedavisi kesilmelidir. Pazopanib tedavisinin yeniden başlatılmasıyla elde edilecek potansiyel yararın hepatotoksisite riskinden daha fazla olduğu düşünülüyorsa pazopanib tedavisi daha düşük dozda yeniden başlatılmalı ve 8 haftalık sürede haftada bir kez serum karaciğer tetkikleri yapılmalıdır (bkz.Pozoloji ve uygulama şekli). Pazopanib uygulamasına yeniden başlanmasını takiben transaminaz değerleri ULN'nin 3 katının üzerine yeniden çıkarsa pazopanib kesilmelidir.Transaminaz düzeyleri ULN'nin 3 katının üzerine ve bilirubin düzeyleri ULN'nin 2 katının üzerine çıkarsa bilirubin fraksiyonasyonu yapılmalıdır. Direkt (konjuge) bilirubin, total bilirubinin %35'inden yüksek ise ise pazopanib tedavisi kesilmelidir.
Hipertansiyon:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda, yeni tanı konmuş semptomatik yükselmiş kan basıncı epizodları (hipertansif krizler) dahil olmak üzere hipertansiyon olayları meydana gelmiştir. Pazopanib tedavisinden önce kan basıncı iyi kontrol edilmelidir. Hastalar hipertansiyon için izlenmeli ve gerektiğinde standart antihipertansif tedavi uygulanmalıdır (bkz.İstenmeyen etkiler). Tedavinin erken dönemlerinde (vakaların %39'u 9. günde meydana gelirken %88'i ilk 18 haftada meydana gelmiştir) kan basıncında yükselmeler (sistolik kan basıncı > 150 veya diyastolik kan basıncı > 100 mmHg) meydana gelmektedir. Antihipertansif tedaviye karşın devam eden hipertansiyon vakalarında pazopanib dozu azaltılmalıdır (bkz.Pozoloji ve uygulama şekli). Kan basıncı (140/90 mmHg) değerlerinde persistan yükselmeler varsa veya hipertansiyon şiddetliyse ve antihipertansif tedavisine ve pazopanib dozunun azaltılmasına karşın devam ediyorsa pazopanib kesilmelidir.
 
QT uzaması ve torsade de pointes:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda QT uzaması ve Torsade de Pointes vakaları meydana gelmiştir (bkz.İstenmeyen etkiler). Pazopanib QT aralığı uzaması olan hastalarda, antiaritmikler veya QT aralığında uzamaya neden olabilen diğer ilaçları kullanan veya önceden mevcut önemli kardiyak hastalığı olan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 
Pazopanib kullanımı sırasında EKG parametrelerinin başlangıçta ve periyodik olarak izlenmesi ve elektrolit dengesinin (örn, kalsiyum, magnezyum, potasyum) normal aralık dahilinde tutulması önerilmektedir.
 
Arteriyel trombotik olaylar:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda miyokard enfarktüsü, iskemik inme ve geçici iskemik atak gözlenmiştir (bkz.İstenmeyen etkiler). Pazopanib bu olaylar için yüksek risk bulunan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır. Hastanın bireysel yarar/risk durumu değerlendirilerek bir tedavi kararı verilmelidir.
 
Hemorajik olaylar:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda hemorajik olaylar bildirilmiştir (bkz.İstenmeyen etkiler). Pazopanib son altı ay içerisinde hemoptizi, serebral veya klinik açıdan anlamlı gastrointestinal (GI) hemoraji öyküsü bulunan hastalarda önerilmemektedir. Pazopanib anlamlı hemoraji riski bulunan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 
Gastrointestinal perforasyon ve fistül:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda gastrointestinal (GI) perforasyon ve fistül meydana gelmiştir (bkz.İstenmeyen etkiler). Pazopanib GI perforasyonu veya fistül için yüksek risk bulunan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 
Yara iyileşmesi:
Yara iyileşmesinde pazopanibin etkisine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) inibitörü yara iyileşmesini geciktirebildiğinden pazopanib tedavisi planlanan cerrahiden en az 7 gün önce kesilmelidir. Cerrahiden sonra pazopanib tedavisine devam edilmesi kararı yeterli yara iyileşmesine ilişkin klinik karara göre verilmelidir. Yara açılması bulunan hastalarda pazopanib kesilmelidir.
 
Kalp krizi:
Orta şiddet ila şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda pazopanibin güvenliliği ve farmakokinetiği çalışılmamıştır.
 
Hipotiroidizm:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda hipotiroidizm olayları bildirilmiştir (bkz.İstenmeyen etkiler). Klinik açıdan gerektiğinde tedavi ile tiroid fonksiyon testlerinin proaktif olarak izlenmesi önerilmektedir.
 
Proteinüri:
Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda proteinüri rapor edilmiştir. Tedavi süresince, başlangıçta ve periyodik olarak idrar analizleri önerilmektedir ve hastalar proteinürinin kötüleşmesi açısından izlenmelidir. Hastada Derece 4 proteinüri gelişmesi durumunda pazopanib kesilmelidir.
 
Yardımcı maddeler:
VOTRIENT 0.80 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
VOTRIENT tedavisi ancak kanser ilaçlarının uygulamasında deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalıdır.
Önerilen pazopanib dozu günde bir kez alınan 800 mg'dır.
 
Dozun Değiştirilmesi
Yan etkilerin kontrolü için doz bireysel tolerabiliteye göre kademeli şekilde 200 mg'lık dozlarla değiştirilmelidir. Pazopanib dozu 800 mg'ı aşmamalıdır.
 
CYP3A4 inhibitörü: Güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörünün birlikte uygulanması gerekliyse farmakokinetik çalışmalara göre dozun 400 mg pazopanib şeklinde düşürülmesi önerilmektedir. Bu dozun pazopanib EAA değerini inhibitörler olmaksızın gözlenen aralığa ayarlaması beklenmektedir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Bununla birlikte eşzamanlı olarak güçlü CYP3A4 inhibitörleri kullanan hastalarda bu doz ayarlamasına ilişkin klinik veri mevcut değildir.
 
Uygulama şekli:
Pazopanib aç karnına (yemeklerden en az bir saat önce veya iki saat sonra) uygulanmalıdır (bkz. Farmakokinetik özellikler). Tabletler, bölünmeden ve parçalanmadan, bütün olarak su ile alınmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Pazopanib ve metabolitlerinin düşük renal atılımı göz önüne alındığında böbrek yetmezliğinin pazopanib farmakokinetiğinde klinik açıdan anlamlı bir etkisinin olması mümkün değildir (bkz.Farmakokinetik özellikler). Bu nedenle, kreatinin klirensi 30 mL/dak'nın üzerinde olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak'nın altında olan hastalarda yeterli veri bulunmadığından bu hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.
 
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda pazopanib farmakokinetiği ve güvenilirliği tam olarak gösterilmemiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj önerileri, değişik derecelerde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda pazopanib ile yapılan farmakokinetik çalışmalara dayanmaktadır (bkz. Farmakokinetik özellikler). Hafif ila orta şidette karaciğer yetmezliği olan hastalar, potansiyel olarak artan ilaca maruziyet sebebiyle dikkatle ele alınmalı ve izlenmelidirler. Karaciğer parametrelerinde hafif anormallik bulunan (normal bilirubin ve herhangi bir düzeyde alanin aminotransferaz (ALT) artışı veya ALT değerinden bağımsız olarak üst normal sınırın (ULN) 1,5 katı bilirubin (> %35 direkt) artışı olarak tanımlanan) hastalarda tedaviye günde bir kez 800 mg pazopanib dozu ile başlanılması önerilir. Orta şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (ALT değerlerinden bağımsız olarak bilirubinde > 1.5 x ila 3 x ULN kat artış olarak tanımlanır) pazopanib dozunun günde bir kez 200 mg'a düşürülmesi önerilmektedir (bkz. Farmakokinetik özellikler).
Pazopanib, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).
 
Pediatrik popülasyon:
Pazopanibin güvenlilik ve etkililiğine ilişkin yeterli veri bulunmadığından 18 yaş altı adolesan ve çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
 
Geriyatrik popülasyon:
65 yaş ve üstündeki hastalarda pazopanib kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Pazopanib ile yapılan klinik çalışmalarda en az 65 yaşındaki hastalar ile daha genç hastalar arasında pazopanibin güvenliliğine ilişkin klinik açıdan anlamlı fark mevcut değildi. Bildirilen diğer klinik deneyimde yaşlı hastalar ile genç hastalar arasında yanıt açısından bir fark tanımlanmamakla birlikte bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği göz ardı edilemez.
 
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

131/36

Ruhsat Sahibi
Adı:GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi:Büyükdere cad. No:173 l.Levent Plaza B Blok
34394, 1.Levent - İSTANBUL
Tel no: 0 212 339 44 00
Faks no:0 212 339 45 00
Ruhsat Sahibi

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173,
l.Levent Plaza B Blok 34394
l.Levent/İstanbul

 

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Pazopanib, biyolojik tedaviler (interferon ya da interlökin) sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ya da metastatik evredeki renal hücreli kanserli hastalarda endikedir.

Üretici Bilgileri

Glaxo Operations UK Ltd, İngiltere

Yardımcı Maddeler

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, povidon (K30), polisorbat, makrogol 400, titanyum dioksit (E171), hipromelloz

Yardımcı Maddelerin Listesi

Mikrokristalin selüloz

Sodyum nişasta glikolat

Magnezyum stearat

Povidon (K30)

Hipromelloz

Polisorbat

Makrogol 400

Titanyum dioksit (E171)