Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka XALATAN
Etken Madde Kodu SGKFAM-LATANOPROST Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01EE01
ATC Açıklaması Latanoprost
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A08519
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 25,37 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,66 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 15,21 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E489A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Xalatan aşırı dozda verildiğinde, göz iritasyonu ve konjunktiva hiperemisi dışında göze ait herhangi bir yan etki oluşturmamaktadır.

Xalatan'ın yanlışlıkla ağızdan alınması durumunda, aşağıdaki bilgiler faydalı olabilmektedir:

Bir şişe Xalatan 125 mcg latanoprost içerir. Bunun % 90'dan fazlası karaciğerden ilk geçişte metabolize olur. Sağlıklı gönüllülere intravenöz olarak verilen 3 mcg/kg latanoprost her hangi bir belirti oluşturmamıştır, ancak 5.5-10 mcg/kg'lık dozlar, bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, sıcak basmaları ve terlemeye neden olmuştur.

Orta derecede bronşial astımı olan hastalara Xalatan'ın klinik kullanım dozunun 7 katı verildiğinde bile, solunum sistemi, kalp atışı veya kan basıncı üzerine belirgin etkisi olmamıştır.

Xalatan'ın aşırı dozda alımı söz konusu olduğunda, tedavi semptomatik olmalıdır.

Endikasyonlar

Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoküler basıncı düşürmede endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Bir prostaglandin F analoğu olan latanoprost, aköz hümörün dışarıya akışını artırarak göz içi basıncını azaltan selektif bir prostanoid FP reseptör  agonistidir. Hayvanlar ve insanlarda yapılan çalışmalar basınç düşürücü etkinin ana mekanizması olarak, uveoskleral dışa akımın artması olduğunu, bu mekanizmanın yanında insanlarda yapılan çalışmaların sonucunda da, aköz hümörün dışa akımını kolaylaştırıcı faktörlerin etkisini artırdığı (dışa akım direncinin azalması) gözlenmiştir. 

Önemli çalışmalar Xalatan’ın tek dozluk tedavisinin etkin olduğunu göstermiştir. Kombine kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar tam kesinlik kazanmamış olsa da, 3 aylık bir çalışma latanoprostun beta-adrenerjik antagonistleriyle (timolol) kombinasyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Kısa süreli çalışmalar(1 veya 2 hafta), latanoprostun adrenerjik agonistler (dipivalil, epinefrin), oral karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid) ile kombinasyonunun aditif, kolinerjik agonistlerle (pilokarpin) ise kısmen aditif etkileri olduğunu düşündürmektedir. 

Klinik çalışmalar, latanoprostun aköz hümörun üretiminde herhangi bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Latanoprostun kan-aköz bariyeri üzerine de herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

Topikal uygulama sırasında az ya da orta derecede bir konjunktival veya episkleral hiperemi ortaya çıkabilmektedir.

Psödofakik hastalarda uygulanan kısa süreli latanoprost tedavisi sonucunda arka  segmente herhangi bir fluoresein sızması söz konusu olmamıştır.

Klinik dozlarda latanoprost, kardiyovasküler veya solunum sistemi üzerinde belirgin herhangi bir farmakolojik etki yaratmamıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Kimyasal yapısı bir izopropilester olan latanoprost bir ön ilaçtır, bu hali ile etkili değildir, ancak hidroliz sonucu asit formuna dönüşen latanoprost biyolojik olarak aktif hale geçer.

Prodrug latanoprost, korneadan kolayca absorbe edilir ve aköz hümöre geçen ilacın tamamı, korneayı geçerken hidrolize olur.

İnsanlarda yapılan çalışmalar, ilacın, topikal olarak uygulanmasından 2 saat sonra, aköz hümörde maksimum konsantrasyonuna eriştiğini göstermektedir.

Pratik olarak, latanoprostun aktif hali olan asit formunun göz içinde herhangi bir metabolizması söz konusu değildir. Asıl metabolizma karaciğerde oluşur.

İnsanlarda, plazma yarı-ömrü 17 dakikadır. Başlıca metabolitleri 1,2-dinor ve 1, 2, 3, 4-tetranor metabolitleri olup, hayvan çalışmalarında, biyolojik aktivitesi olmayan ya da çok az olan metabolitler olduğu ve başlıca idrarla atıldığı gösterilmiştir.

Farmasötik Şekli

Damla

Formülü

Bir ml, 50 mcg latanoprost, ayrıca 4.1 mg sodyum klorür, 4.6 mg sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, 4.74 mg disodyum fosfat anhidr, 0.2 mg benzalkonyum klorür ve enjeksiyonluk su (km 1 ml) içerir.

Bir damla yaklaşık 1.5 mcg latanoprost içerir.

İlaç Etkileşmeleri

XALATAN ile spesifik ilaç etkileşimi bilgisi bulunmamaktadır.

 

Kombine kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar tam kesinlik kazanmamış olsa da, 3 aylık bir çalışmada, latanoprostun göz içi basıncını düşürücü etkisinin, beta-adrenerjik antagonistler (timolol), adrenerjik agonistler (dipivalil, epinefrin), karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid) ve en azından kısmi olarak da kolinerjik agonistlerle (pilokarpin) aditif olduğu kısa süreli klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

İki prostaglandin analoğunun birlikte oftalmik uygulanmasını takiben intraoküler basınçta çelişkili yükselmeler olduğuna dair raporlar mevcuttur.  Dolayısıyla, iki veya daha fazla prostaglandinin, prostaglandin analoğunun veya prostaglandin türevlerinin kullanımı önerilmez.

 

GEÇİMSİZLİK

İn vitro olarak yapılan çalışmalar, tiomersal içeren göz damlalarının Xalatan ile karıştırılması sonucu çökeltiler oluşabileceğini göstermiştir. Bu tür göz damlaları Xalatan ile birlikte kullanıldığında, damlaların en az 5 dakika aralıklarla uygulanması gerekir.

Kontraendikasyonlar

Latanoprost veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler için önerilen dozaj (yaşlılar dahil)

Önerilen tedavi şekli günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır.

Optimal etki Xalatan akşamları uygulandığında elde edilir.

Eğer bir doz atlanırsa tedavi bir sonraki dozun zamanında uygulanmasıyla devam ettirilir.

 

Uygulama

Klinik çalışmalar Xalatan'ın tek dozluk tedavisinin etkin olduğunu göstermiştir. Kombine  kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar tam kesinlik kazanmamış olsa da , 3 aylık bir çalışma, latanoprostun beta-adrenerjik antagonistleriyle (timolol) kombinasyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Kısa süreli çalışmalar ( 1 veya 2 hafta ), latanoprostun adrenerjik agonistler (dipivalil, epinefrin) oral karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid) ile kombinasyonunun aditif, ve kolinerjik agonistlerle (pilokarpin) ise kısmen aditif etkileri olduğunu düşündürmektedir. Kombine tedavi durumunda, tatbik edilecek her iki ilacın göze damlatılmaları arasında en az 5 dakika zaman aralığı olmalıdır.

Günde bir defadan daha sık yapılan uygulamaların ilacın intraoküler basıncı düşürücü etkisini azalttığı görüldüğünden, Xalatan'ın önerilen günlük tatbik sayısı günde 1 defadan fazla olmamalıdır. 

 

Xalatan'ın kullanımı ile ilgili bilgiler

1. Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız.

 

2. Şişenin iç kapağını döndürerek açınız.   

                  

3. Parmağınızın uç bölümünü kullanarak, hasta gözünüzün alt göz kapağını aşağıya doğru yavaşça çekiniz.

 

4. Damlatıcının ucunu gözünüze yaklaştırıp damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve gözünüze sadece bir damla damlatınız .

 

5. Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.

Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.05.2006 - 119/100

Saklama Koşulları

2-8 C° arasında buzdolabında ışıktan koruyarak saklayınız.

Şişe bir kez açıldıktan sonra ilaç 4 hafta içinde kullanılmalıdır; bu süre içinde  25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanabilir.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Yaklaşık 80 damla solüsyona tekabül eden 2.5 ml göz damlası solüsyonu içeren 1  şişelik ambalajlarda .

Uyarılar/Önlemler

XALATAN iris içindeki kahverengi pigmenti artırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Tedavi başlatılmadan önce hastalar gözlerinin renginde kalıcı bir değişiklik olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Tek taraflı tedavide kalıcı heterokromi oluşabilir.

 

Bu etki özellikle mavi-kahverengi, gri-kahverengi, yeşil-kahverengi  veya  sarı-kahverengi gibi karma renkli irisleri olanlarda daha çok görülür. İki yıl boyunca yapılmış çalışmalarda hastalardan gözleri homojen olarak mavi olanlarda renk değişikliği gözlenmezken, göz rengi homojen gri, yeşil veya kahverengi olanlarda ise bu değişiklik nadiren görülmüştür. Latanoprost ile yapılan çalışmalarda iris rengindeki değişimin başlangıcı genellikle tedavinin ilk 8 ayı içinde, nadiren de ikinci veya üçüncü yılı içinde görülür; tedavinin dördüncü yılından sonra ise değişim görülmemiştir. İris pigmentasyonunun progresyon hızı zamanla azalır ve beş yıl süreyle stabil kalır. Artan pigmentasyonun etkisi beş yıldan sonraki dönemde değerlendirilmemiştir. Açık etiketli, 5 yıllık bir latanoprost güvenlilik çalışmasında hastaların %33’ünde iris pigmentasyonu gelişmiştir (bkz. Yan etkiler). Olguların çoğunluğunda iristeki renk değişimi hafif olup, çoğu zaman klinik olarak gözlenmemiştir. Karma renkli irisleri olan hastalardaki insidans %7 ile %85 arasında değişirken, en yüksek insidans sarı-kahverengi irislerde görülmüştür.

 

Bu etki melanosit sayısının artmasından ziyade iristeki stromal melanositlerin melanin içeriğinin artmasına bağlıdır.  Tipik olarak, pupilin etrafındaki kahverengi pigmentasyon etkilenen gözde merkezden perifere doğru olur fakat iris veya irisin bir kısmı daha kahverengimsi görünebilir. Tedavi kesildikten sonra renk değişikliği ilerlememektedir, ancak o ana kadar oluşan değişiklikler kalıcı olabilmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda, söz konusu renk değişikliği herhangi bir semptom ilişkilendirilememiştir.

 

Beş sene süreyle iris pigmentasyonunu değerlendirmek için yapılan yapılan klinik çalışmada, iris pigmentasyonundaki artış herhangi bir negatif klinik sekele yol açmamıştır ve iris pigmentasyonu oluşursa XALATAN kullanmaya devam edilebilir.  Bu sonuçlar 1996’dan itibaren elde edilen pazarlama sonrası deneyimle uyumludur.

 

Ayrıca, artmış iris pigmentasyonundan bağımsız olarak intraoküler basınçtaki düşmeler benzer olmuştur. Böylelikle, artmış iris pigmentasyonu gelişen hastalarda latanoprost ile tedaviye devam edilebilir.  Bu hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve klinik duruma göre gerekirse tedavi kesilmelidir.

 

Tedavi, iristeki ben ya da benekleri etkilemez. Klinik çalışmalarda, ön kamaranın trabeküler ağında ya da başka bir yerinde pigment birikimine rastlanmamıştır. Ancak, irisin pigmentasyonu hakkında daha uzun süreli deneyimler elde edilmedikçe, hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve iris pigmentasyonunda artış olduğunda klinik durum değerlendirilerek gerekirse tedavi kesilmelidir.

 

Kronik açı kapanması glokomu, psödofakik hastalarda açık açılı glokom ve pigmenter glokomda XALATAN ile ilgili deneyim sınırlıdır. Enflamatuvar ve neovasküler glokom, enflamatuvar oküler koşullar veya konjenital glokom için XALATAN ile ilgili bir deneyim yoktur. XALATAN’ın gözbebeği üzerinde etkisi yoktur ya da çok az bir etkisi vardır; ancak, kapalı açılı glokomun akut atakları konusunda deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, daha fazla deneyim edinilene kadar, XALATAN’ın bu koşullarda dikkatle kullanılması önerilmektedir.

XALATAN’ın, katarakt ameliyatının peri-operatif döneminde kullanımıyla ilgili çalışma verileri sınırlıdır. XALATAN bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Esas olarak afakik hastalarda, posterior lens kapsülünde veya ön kamara lenslerinde yırtığı olan psödofakik hastalarda, veya kistoid maküler ödem (diyabetik retinopati ve retinal ven oklüzyonu gibi) için risk faktörü  olduğu bilinen hastalarda maküler ödem görülmüştür ( bkz.  İstenmeyen etkiler). Afakik hastalarda, posterior lens kapsülünde veya ön kamara lenslerinde yırtığı olan psödofakik hastalarda, veya kistoid maküler ödem için risk faktörü olduğu bilinen hastalarda XALATAN dikkatle kullanılmalıdır.

 

İrit/üveit için predispozan risk faktörlerine sahip olduğu bilinen hastalarda XALATAN dikkatle kullanılmalıdır.

Astımı olan hastalarda deneyim sınırlıdır, ancak pazarlama sonrası deneyimde bazı astım ve/veya dispne alevlenmesi olguları rapor edilmiştir. Bu nedenle, yeterli deneyim edinilinceye kadar astım hastaları dikkatle tedavi edilmelidir (bkz. Yan etikiler).

Raporların çoğunluğu Japon hastalarda olmak üzere, periorbital cilt rengi değişikliği gözlenmiştir. Bugüne kadarki deneyimler periorbital cilt rengi değişikliğinin kalıcı olmadığını göstermektedir ve bazı olgularda XALATAN tedavisi devam ettiği sırada normale dönmüştür.

 

XALATAN, tedavi edilen gözde ve çevresindeki kirpiklerde ve ayva tüylerinde tedrici değişikliklere neden olabilir; bu değişiklikler uzunluk, kalınlık, pigmentasyon ve kirpik veya ayva tüylerinin sayısında artış olması, kirpiklerin yanlış yönde büyümesidir.  Kirpik değişiklikleri tedavi kesildikten sonra geri dönüşümlüdür.  

 

XALATAN, oftalmik ürünlerde koruyucu madde olarak yaygın kullanılan benzalkonyum klorür içerir.. Benzalkonyum klorür gözde iritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerde renk kaybına neden olabilir. Kontakt lensler benzalkonyum klorürü absorbe edebilir. Uygulamadan önce kontakt lensler çıkartılmalı ve en az 15 dakika sonra takılmalıdır. Benzalkonyum klorürün punktat keratopati ve/veya toksik ülseratif keratopatiye yol açtığı rapor edilmiştir. Göz kuruluğu olan hastalarda veya korneanın risk altında olduğu koşullarda sık veya uzun süreli XALATAN kullanımı yakından izleme gerektirir.

           

Çocuklar

Çocuklarda güvenilirlik ve etkinlik çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle, XALATAN’ın çocuklarda kullanımı önerilmez.

 

Gebelerde kullanımı

 

Gebelik kategorisi C’dir.

Latanoprost intravenöz olarak insanlara uygulanan dozdan yaklaşık 100 misli yüksek dozda tavşanlara uygulandığında, geç rezorpsiyon, düşük ve fetus ağırlığında düşüş gibi anlamlı embriyo-fetal toksisite belirtilerinin artışına neden olabilmektedir. Teratojenik potansiyele sahip olduğu görülmemiştir.

 

Hamile kadınlarda yürütülmüş uygun ve iyi kontrol edilmiş çalışmalar yoktur.

Xalatan, ancak hastaya sağlayacağı yarar, fetus üzerinde oluşturabileceği muhtemel riski haklı kılıyorsa, kullanılmalıdır.

 

Emzirme dönemi

Xalatan'ın aktif maddesi ve metabolitleri anne sütüne geçebilir. Bu nedenle Xalatan emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

 

Araç ve makina kullanmaya etkisi

Tüm diğer göz preparatlarında olduğu gibi, Xalatan'ın da göze damlatılması geçici görme bulanıklıklarına yol açabilir.

Üretim Yeri

Pfizer Manufacturing Belgium, N.V./S.A., Puurs - BELÇİKA

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Advers olayların çoğunluğu oküler sistemle ilgilidir. Açık etiketli, 5 yıllık bir latanoprost güvenlilik çalışmasında hastaların %33’ünde iris pigmentasyonu gelişmiştir (bkz.Uyarılar/Önlemler). Diğer oküler advers olaylar genellikle geçicidir ve dozun uygulanması sırasında meydana gelir.

 

Advers olaylar sistem organ sınıfı ve sıklık gruplandırmasına göre şu şekilde verilmiştir: Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (1/1.000 ila <1/100);seyrek (1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000);  bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Sinir sistemi bozuklukları:

Baş ağrısı, baş dönmesi

 

Göz bozuklukları:

Çok yaygın: İriste pigmentasyon artışı; hafif ve orta şiddette konjunktiva hiperemisi, gözde iritasyon ( yanma, batma, kaşıntı ve yabancı cisim hissi); göz kirpiği ve ayva tüylerinde değişiklik (kalınlık, uzunluk, pigmentasyon ve sayısında artış)

Yaygın: Geçici noktalı epitel erozyonları, daha çok belirtileri olmaksızın; blefarit; göz ağrısı.

Yaygın olmayan: Göz kapağında ödem: gözde kuruluk; kornea iltihabı (keratit); bulanık görme; konjonktivit.

Seyrek: İritis/üveit (daha çok, birlikte zemin hazırlayıcı faktörleri olan hastalarda kullanımı sırasında bildirilmiştir); kistoid maküla ödemini de kapsayan maküler ödem ; semptomatik korneal ödem ve erozyonlar; periorbital ödem; yanlış yönlü kirpiklerin bazen göz iritasyonuna neden olması; meibom bezlerinin açıldığı yerlerde ekstra kirpik sırası oluşması (distikiyazis)

 

Kardiyak bozukluklar:

Çok seyrek: Önceden mevcut hastalığı olan hastalarda anjinanın şiddetlenmesi

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

Seyrek: Astım, astımın alevlenmesi, akut astım atakları ve dispne.

 

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Yaygın olmayan: Deri döküntüsü

Seyrek: Göz kapağında lokalize olmuş deri reaksiyonu, göz kapağının palpebral derisinin koyulaşması.

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Çok seyrek: Göğüs ağrısı

 

Pazarlama sonrası deneyimler:

 

Kardiyak bozuklukları:

Palpitasyonlar

 

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Kas  ağrısı, eklem ağrısı

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.