Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ZINVITAL
Etken Madde Kodu SGKFVR-ZINC SULFATE
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A12CB01
ATC Açıklaması Çinko sülfat
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A10022
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,06 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 0,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E345A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Hipotansiyon (sersemlik hali veya bayılma), sarılık, pulmoner ödem (göğüste ağrı veya nefes darlığı), kusma yüksek doz halinde oluşabilecek muhtemel bulgu ve semptomlardır. Doz aşımı halinde süt veya su ile kan konsantrasyonu seyreltilebilir. İntramusküler veya intravenöz kalsiyum disodyum edetat’ın 5 gün boyunca 3 veya 6’ya bölünen dozlarda günde 50-75 (mg/kg) olarak kulllanılması doz aşımının spesifik tedavisidir.
Endikasyonlar

Zinvital Şurup, akrodermatitis enteropatika ve çinko eksikliğinin giderilmesinde veya önlenmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Çinko; karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmasında önemli rolleri bulunan çeşitli dehidrogenaz, aldolaz, peptidaz, fosfotaz, izomeraz, fosfolipaz enzimlerinin yapısında bulunan bir metaldir. Ayrıca piridin nükleotidlerine bağlı enzimlerde de fazla miktarda bulunduğu gibi birçok enzimlerde de kofaktör olarak rol oynar. Organizmadaki çinko eksikliği sonucunda protein ve karbonhidrat metabolizması bozulur, öğrenme kapasitesi engellenir, büyümede yavaşlama olur. Beta-Talasemili çocuklarda serum çinko seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiş ve uygulanan çinko tedavisiyle bu çocukların sağlıklı çocuklarla eşit gelişme gösterdikleri gözlenmiştir. Çinko DNA, RNAve protein sentezi; insulin aktivasyonu, yaraların iyileşmesi, hücre bölünmesi, tat alma, sperm yapımı, bağışıklık gibi çok yönlü fonksiyonlara sahiptir. Önerilen günlük elemental çinko miktarları;
 
Kişiler
Önerilen günlük
Kişiler
Önerilen günlük
 
 
çinko miktarı (mg)
 
 
çinko miktarı (mg)
0-10 yaş grubu:
 
Genç erişkin ve erişkin erkek
15
0-3 yaş
5-10
Genç erişkin ve erişkin kadın
12
4-6 yaş
10
Gebeler
15
7-10 yaş
10
Emzirme döneminde kadınlar
16-19
Farmakokinetik Özellikler

Çinkonun metabolizmasını incelediğimizde, oral olarak verildikten sonraki absorbsiyonu tam değildir. Gastrointestinal sistemden kısmen emilir (%20-30). Kepek ekmeği (fitik asit fiber (lif) fosfat, Cu2+, Fe2+, Cd2+, Sn2+ toprak), süt, peynir gibi yiyecekler ve kahve, absorpsiyonu azaltır. Bu durum akrodermatit enteropatisi olan kişilerde görülür. Kan konsantrasyonu; normal plazma konsantrasyonu 0.7 ile 1.5 µg/ml arasındadır. Oral olarak 50 mg çinko (220 mg çinko sülfata eşdeğerdir) alan hastanın plazma konsantrasyonu 2-3 saatte yaklaşık 2.5 µg/ml’ye ulaşmaktadır. Plazma yarı ömrü 3 saattir.

Çinkonun % 60’ı albumine, % 30-40’ı alfa-2-makroglobuline veya transferrine ve % 1’i de amino asitlere bağlanır. Çinkonun atılımı feçes yolu ile olur. İdrarla atılan miktarı azdır. Normal bir erişkinin bir günde gıda ile aldığı 13.2 mg çinkonun, 5.6 mg’ı dışkıyla, 0.1-0.9 mg’ı idrarla atılır. Böbreklerin normal olarak serum çinkosunun regulasyonunda etkisi yoktur ve atılım kapasitesi son derece sınırlıdır. Çinkonun ağızdan alınma miktarı artsa bile idrarla atılımı değişmez, ancak intravenöz çinko verildiğinde, idrarla atılımında belirgin bir artış olur. Çinko safra atılımı ise, idrarla atılımına göre çok azdır. Çinko ter ile de kaybedilebilir. Sıcak iklimlerde 2-3 mg kadar çinkonun ter ile kaybedildiği bildirilmiştir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
Her 5 ml ölçekte;
66 mg ZnSO4.7H2O (15 mg elementel çinkoya eşdeğer) içerir.
Yardımcı maddeler:şeker, metil paraben, portakal esansı, sunset yellow (FD&C Yellow No:6)
İlaç Etkileşmeleri

Tiyazid diüretikleri, idrar çinko atılımını arttırır.

Oral çinko sülfat bakır preperatları, tetrasiklin veya fluorokinolonlar ile birlikte alındığında, bu preperatların emilimini azaltabilir. Birlikte kullanım gerekiyorsa, çinko sülfatın en az 2 saat sonra alınması önerilir. Penisilamin, muhtemelen diğer ağır metal şelatörlerini içeren preperatlar; yüksek dozda demir preperatları, yapısında fosfor içeren preperatla çinko sülfatın emilimini azatabilir. Bu etkileşimi önlemek için bu preperatlar çinko alımından 2 saat sonra kullanılmalıdır. Kepek, tam buğday ekmeği ve tahıllarda bulunan fitatlar çinko emilimini azaltabilir. Çinko sülfat alımından 2 saat sonra kullanılmaları önerilir. Yapısında çinko içeren ilaçlar, serum çinko konsantrasyonunu arttırabilir.

Kontraendikasyonlar

Bilinen bir kontrendikasyonu olmamakla birlikte çinko sülfat ve bileşimindeki maddelerden birisine karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından önerilmedikçe;

0-5 yaş
5-10 mg/gün (1,7 ml-3,33 ml/gün)
 
Diyare
30 mg/gün (10 ml/gün)
6-14 yaş
10-15 mg/gün (3,33 ml - 5 ml/gün)
 
Akrodermatitis enteropathica Protein
45 mg/gün (15 ml/gün
Yetişkinlerde
15-30 mg/gün (5ml -10 ml/gün)
Enerji Malnütrisyonu (PEM)
30 mg/gün (10 ml/gün)
Hamilelerde
20 mg/gün (6,66 ml /gün)
VVilson'lu çocuklar          
1 -5 yaş
45 mg/gün (15 ml/gün)
Emzirenlerde
30 mg/gün (10 ml/gün)
6 -15 yaş
75 mg/gün (25 ml/gün)

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml'lik cam şişelerde, plastik şurup ölçeği ile birlikte

Uyarılar/Önlemler
Çinko tuzları, penisilin türevleri ile birlikte alınmamalıdır. Yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Uzun süreli çinko kullanımı sideroblastik anemi ve nötropeni ile birlikte bakır eksikliğine yol açabilir. Akut yüksek dozlarında mide asidi ile çinko klorid oluşturduklarından çinko tuzları koroziftir. Tedavisi, süt veya alkali karbonatları veya aktif kömür kullanımı ile olur. Emetikler veya gastrik lavaj uygulanmamalıdır. Çinkonun yüksek serum konsantrasyonları, kalsiyum disodyum edetat gibi şelat oluşturucu ilaçlar ile düşürülebilir.
 
Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelikte kullanım kategorisi C’dir.
Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü klinik çalışmalar yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çinko sülfat’ın yüksek dozlarda alınmı mide barsak şikayetleri oluşturabilir. 0.6-2 g dozunda kusma görülebilir. Oral çinko sülfatın en sık yan etkileri abdominal ağrı, dispepsi, bulantı, kusma, ishal, gastrik irritasyon ve gastrittir. Bu yan etkiler, özellikle çinko tuzları boş mideye alındığında yaygındır, yemeklerle birlikte kullanıldıklarında bu etkiler azaltılabilir.

“ BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ ”