Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka ZIRID
Etken Madde Kodu SGKFYJ-ITOPRID HCLAğızdan katı
Ambalaj Miktarı 40
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03FA
ATC Açıklaması Propülsifler
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A13605
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 13,37 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,93 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
PVC / PVDC / Al blister, kutu
Ambalaj büyüklüğü:40 film tablet (4 x 10 tablet),100 film tablet (10 x 10 tablet)
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
ZİRİD’in motorlu taşıt ya da makine kullanma yetisi üzerinde bir etkisi bulunmamış olmakla birlikte, dikkatin toplanmasında azalma olmayacağı söylenemez. Nadiren sersemlik hissi ve iritabilite ortaya çıkabilir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
ZİRİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • İtoprid ya da ürünün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa, (aşırı duyarlılık)
 • Sindirim sisteminden kanama, tıkanma ya da delinme gibi mide boşalmasının hızlanmasının zararlı olabileceği bir durumunuz varsa.
Çocuk, gebe veya emziriyorsanız kullanmayınız.
 
ZİRİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
ZİRİD’i kullanan hastalar dikkatle izlenmeli ve advers bir olay (beklenmeyen bir yan etki)görüldüğünde dozun azaltılması ya da tedaviye son verilmesi gibi uygun önlemler hekiminiz tarafından alınmalıdır.
 
İtoprid kullanımı sırasında asetilkolinin etkisi artabilir ve buna bağlı olarak kolinerjik yan etkilere (ishal, aşırı idrar yapma, kusma, nefes darlığı, aşırı gözyaşı salgılanması, aşırı tükrük salgılanması, göz bebeklerinde küçülme) neden olabilir.
 
Uzun dönemli kullanım ile ilgili veri bulunmamaktadır.
 
ZİRİD’in yiyecek ya da içeceklerle alınması
ZİRİD yemeklerden önce alınmalıdır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebelik süresince ya da gebe olduğunuzdan kuşkulanıyoranız ZİRİD kullanmayınız..
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme döneminde ZİRİD kullanmayınız.
 
Araç ve makine kullanımı
ZİRİD’in motorlu taşıt ya da makineleri kullanma yetisi üzerinde bir etkisi bulunmamış olmakla birlikte, uyanıklıkta azalmanın kesinlikle olmayacağı söylenemez. Araç ve makine kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
ZİRİD’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu ürün laktoz monohidrat içermektedir. Doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylediyse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 • Antikolinerjik maddeler (astım, kronik akciğer hastalığı, ishal, Parkinson hastalığı için ve – örneğin idrar kesesinde – düz kas spazmlarını azaltmak için kullanılırlar) itopridin etkisini azaltırlar.
 • İtoprid, gastrokinetik etkisi nedeniyle eş zamanlı olarak ağız yoluyla alınan diğer ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini etkileyebilir. Bu nedenle terapötik indeksi dar olan ilaçlar, uzatılmış salınımlı ilaçlar ve enterik kaplı ilaç formülasyonları ile birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır.
 • İtopridin diğer ilaçlar üzerinde ve diğer ilaçların itoprid üzerinde başka bir etkileşimi tespit edilmemiştir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, ZİRİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, ZİRİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ani gelişen hırıltılı solunum
 • Solunum güçlüğü
 • Göz kapaklarında
 • Yüz veya dudaklarda şişme,
 • Ciltte döküntü
 • Kızarıklık veya kaşıntı (özellikle tüm gövdeyi içeren).
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZİRİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Emzirme dönemi dışında meme bezleri tarafından süt üretilmesi ve salgılanması (galaktore)
 • Erkeklerde meme dokusunun büyümesi (jinekomasti)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Sarılık
 • Bel ve göğüs ağrısı
Laboratuar bulguları (klinik testlerdeki değişiklikler)
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
 • BUN ve kreatinin (böbrek fonksiyon testi değerleri) düzeylerinde artış
 • Prolaktin (süt hormonu) düzeyinde artış
 • AST (SGOT), ALT (SGPT), gama-GTP, alkalin fosfataz ve bilirubin değerlerinde (karaciğer fonksiyon testi değerleri) artış
Asagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozuklukları
 • Sersemlik hissi
 • Titreme (tremor)
 • İshal,
 • Mide ağrısı
 • Artmış salgı ve tükrük salgılanması (salivasyon),
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Yorgunluk
 • İritabilite (kişinin dış etkenlere karşı aşırı reaksiyon göstermesi)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ZİRİD’in uygun dozu ve tedavi süresine hekiminiz karar verecektir.
Erişkinler için olağan günlük doz yemeklerden önce günde üç kez bir tablettir.
Hastalığın seyrine göre bu doz azaltılabilir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
ZİRİD'i yemeklerden önce bir bardak su ile alınız.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
Itopridin etkisi ve güvenliliği çocuklarda kanıtlanmadığı için, ZİRİD çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda, erişkinler için belirtilen doz kullanılmalıdır. Herhangi bir istenmeyen etkide ilacın günlük dozu azaltılmalı ya da tedavi sonlandırılmalıdır. .
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda ZİRİD kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmeli ve herhangi bir istenmeyen etki görüldüğünde, ilacın dozu azaltılmalı ya da tedavi sonlandırılmalıdır. .
 
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZİRİD kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmeli ve herhangi bir istenmeyen etki görüldüğünde, ilacın dozu azaltılmalı ya da tedavi sonlandırılmalıdır. .
 
Eğer ZİRİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİRİD kullandıysanız:
ZİRİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
Doktorunuzun size söylediğinden fazla tablet almamalısınız.
 
ZİRİD’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
ZİRİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Eğer ZİRİD ile tedaviyi zamanından önce keserseniz hastalığınız ile ilgili bulgular tekrar ortaya çıkabilir. Hastalığın belirtilerinde azalma/ortadan kalkma olsa dahi tedavinizi yarıda bırakmayınız.
 
Doktorunuza danışmadan ZİRİD kullanmayı sonlandırmayınız.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • ZİRİD beyaz ila beyazımsı renkte, ortası çentikli, iki yüzü dışbükey şeklinde film tablettir.
 • 40 ve 100 film tabletlik blister ambalajlarda bulunur.
 • ZİRİD aktif madde olarak sindirim kanalı hızını (besinsel içeriğin sindirim kanalı boyunca geçişi için vazgeçilmez olan otomatik mide ve barsak hareketleri) arttıran ve bulantı ile kusmayı önleyen itoprid içerir.
 • ZİRİD, karında şişlik, rahatsızlık ve midede aşırı dolgunluk hissi, mide ağrısı, iştahsızlık, göğüste yanma hissi, bulantı ve kusma gibi ülsere bağlı olmayan mide-barsak hızının azaldığı hazımsızlık belirti ve bulgularının giderilmesinde kullanılır.
 • ZİRİD yalnız erişkinlerin kullanımı içindir.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
ZİRİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
250C’nin altında, orijinal ambalajında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra ZİRİD’i kullanmayınız.
 
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ZİRİD’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİRİD’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ ne uygun olarak imha edilmelidir.
 
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
ZİRİD 50 mg film tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
İtoprid ile varfarin, diazepam, diklofenak, tiklopidin, nifedipin ve nikardipin birlikte verildiğinde herhangi bir etkileşim görülmemiştir.
 
İtoprid öncelikli olarak flavin monooksijenaz yoluyla metabolize olduğundan sitokrom P450 düzeyinde etkileşim beklenmez.
 
İtoprid, gastrokinetik etkisi nedeniyle eş zamanlı olarak ağız yoluyla alınan diğer ilaçların gastrointestinal sistemden emilimini etkileyebilir. Bu nedenle treapötik indeksi dar olan ilaçlar, uzatılmış salınımlı veya enterik kaplı ilaç formülasyonlarında birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır.
 
Antikolinerjik maddeler itopridin etkisini azaltırlar.
 
Simetidin, ranitidin, teprenon ve setraksat gibi maddeler itopridin prokinetik aktivitesini etkilemez.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Pediyatrik popülasyon:
Özel bir çalışma yoktur.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
İnsanlarda doz aşımı deneyimi mevcut değildir.. Doz aşımı durumunda alınan olağan önlemler gastrik lavaj ve semptomatik tedavidir. İtoprid QT intervalini uzatmaz.
Etkin Maddeler

Her bir film tablet 50 mg itoprid hidroklorür içerir

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Prokinetik ajanlar
ATC kodu: A03FA
 
Etki mekanizması:
İtoprid hidroklorür, dopamin D2 reseptörünü antagonize etme ve asetilkolinesteraz enzimini inhibe edici aktivitesi nedeniyle gastrointestinal sistemin peristaltik hareketini aktifleştirir. İtoprid asetilkolin salıverilmesine neden olur ve parçalanmasını engeller.
 
İtoprid hidroklorür kemoreseptör triger bölgesindeki D2 reseptörleri ile etkileşime girmesi sebebiyle antiemetik etkiye sahiptir. Bu olay, köpeklerde apomorfine bağlı kusmanın doza bağımlı engellenmesiyle gösterilmiştir.
 
İtoprid hidroklorür insanlarda gastrik boşaltmayı hızlandırır.
Köpeklerde yapılan tek doz çalışmalarında, itoprid hidroklorürün gastrik boşalmayı hızlandırdığı gösterilmiştir.
İtoprid hidroklorürün etkisi gastrointestinal sistemin üst kısmına özgüdür.
İtoprid hidroklorür serum gastrin düzeylerini etkilemez.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
İtoprid, gastrointestinal sistemden hızla ve tamama yakın emilir. Yaklaşık %60 olan bağıl biyoyararlanım karaciğerdeki ilk geçiş metabolizmasına bağlıdır (ilk geçiş metabolizması). Besinler biyoyararlanımını etkilemez. 50 mg itoprid hidroklorür uygulamasından 30-45 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonuna erişilir.
 
Dağılım:
İtoprid hidroklorürün yaklaşık %96’sı plazma proteinlerine bağlanır. Albumin en fazla bağlanılan protein olurken, alfa1-asit glikoproteine %15’den daha az bağlanılır. Maksimum plazma konsantrasyonuna (Cmax 0.73 mg/mL) 50 mg itoprid uygulamasından 30 dak. sonra ulaşılır.
 
İtoprid hidroklorür, sıçanlarda santral sinir sistemi dışındaki dokulara geniş bir dağılım gösterir (Vdbeta = 6.1 L/kg). İlaç uygulamasından sonra böbreklerde, ince bağırsakta, karaciğerde, böbrek üstü bezlerde ve midede yüksek konsantrasyonlara ulaşılmıştır. Sıçanlarda protein bağlanması insanlara göre daha düşüktür (%78’e karşı %96). Santral sinir sistemine nüfuz etme oranı ise düşüktür..
 
Biyotransformasyon:
İtoprid hidroklorür insanlarda kapsamlı bir hepatik metabolizmaya uğrar. Hepatik metabolizma sonrası üç metabolit tespit edilmiştir. Bunlardan biri farmakolojik özelliği olmayan minör aktiviteye sahiptir (itoprid hidroklorür bunun yaklaşık %2-3’dür). İnsanlardaki başlıca metaboliti tersiyer amin N-dimetil grubunun oksidasyonu ile meydana gelen N-oksittir.
 
İtoprid hidroklorür flavine bağlı monooksijenaz (FMO3) ile metabolize olur. İnsan FMO-izozimlerinin yoğunluğu ve etkililiği genetik polimorfizime, bu da seyrek otozomal çekinik bir durum olan trimetilaminüriye (balık kokusu sendromu) neden olur. Trimetilaminüri hastalarında itoprid hidroklorürün yarılanma ömrü daha uzundur.
 
CYP-aracılı reaksiyonlar üzerine yapılan in vivo farmakokinetik çalışmalarına göre itoprid hidroklorür CYP2C19 ve CYP2E1 üzerinde inhibe edici veya indükleyici bir etki göstermemiştir. İtoprid hidroklorür uygulamasıyla CYP ve üridin difosfat glükuronozil transferaz aktivitesi değişmemiştir.
 
Eliminasyon:
İtoprid hidroklorür ve metabolitleri %75 oranında idrar ile atılır. Sağlıklı deneklerde tek terapötik dozun ağız yoluyla uygulanmasından sonra itoprid ve N-oksitin üriner atılımı sırasıyla %3.7 ve %75.4’dür.
İtopridin yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Terapötik doz aralığında farmakokinetiği doğrusaldır. Günde 3 kez 50-200 mg çoklu oral dozlar sonrasında, itoprid hidroklorür ve metabolitleri 7 günlük tedavi süresinde en az birikimle doğrusal farmakokinetik gösterir.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
İtoprid karaciğerde metabolize olur ve itoprid ile metabolitlerinin başlıca itrah yolu böbreklerdir. Renal ya da hepatik bozukluluğu olan hastalarda bu ilaç kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmelidir.
  
Pediyatrik popülasyon:
Itopridin çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığı için, çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda sıklıkla fizyolojik hipofonksiyon olduğundan, advers reaksiyonlar görülebilir. Yaşlı hastalarda bu ilaç kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmeli ve herhangi bir advers reaksiyon görüldüğünde, ilacın dozu azaltılmalı ya da tedaviye son verilmelidir.
Farmasötik Form
Film Tablet.
Beyaz ila beyazımsı renkte, ortası çentikli, iki yüzü dışbükey film tablet.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü/ Kontrasepsiyon
İtoprid için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. ZİRİD mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi
Gebelik sırasında ürünün güvenilirliği test edilmemiştir, bu nedenle gebe ya da gebe olduğundan kuşkulanılan kadınlarda bu ürün ancak terapötik yararı muhtemel riskin belirgin biçimde önüne geçtiği takdirde kullanılabilir. Hayvanlarda ürünün teratojenik etkisi görülmemiştir.
 
Laktasyon dönemi
İtoprid hidroklorür emziren sıçanların sütüne geçmektedir. İnsanlarda emzirme sırasında itoprid kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Bu yüzden, emziren kadınlarda itoprid kullanımı önerilmemektedir.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Geçimsizlikler
Mevcut değil
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 04.10.2011
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
İtopiridin kullanımına ilişkin istenmeyen etkiler için aşağıdaki terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:
 
Çok yaygın (≥/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥ 1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Lökopeni*
Bilinmiyor: Trombositopeni
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Anafilaktoid reaksiyon
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Baş ağrısı, uyku bozuklukları, sersemlik hissi
Bilinmiyor: Tremor
 
Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın olmayan: İshal, abdominal ağrı, artmış salivasyon, kabızlık
Bilinmiyor: Bulantı
 
Hepatobilier hastalıkları
Bilinmiyor: Sarılık
 
Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın olmayan: BUN ve kreatin düzeylerinde artış
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek: Döküntü, eritem, kaşıntı
 
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan: Bel ve göğüs ağrısı
 
Endokrin hastalıkları
Yaygın olmayan: Prolaktin düzeyinde artış**
Bilinmiyor: Jinekomasti
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Bilinmiyor: Yorgunluk
 
Psikiyatrik hastalıkları
Yaygın olmayan: İritabilite
 
İncelemeler
Bilinmiyor: AST (SGOT), ALT (SGPT), gama-GTP, alkalin fosfataz ve bilirubin düzeylerinde artış
 
 
*Hastalara hematolojik değerlendirme yapılırken özel dikkat gösterilmelidir. Olağandışı semptomlar görülürse tedavinin kesilmesi gereklidir.
 
**Örn. galaktore ve jinekomasti ortaya çıkarsa tedaviye ara verilmesi ya da son verilmesi gereklidir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
İtoprid hidroklorür   50 mg
 
Yardımcı madde(ler):
Laktoz                  90 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Ağız yoluyla uygulanan letal doz (tek uygulamada) fare ve sıçanlarda 2000 mg/kg, köpeklerde ise 600 mg/kg’dır.
 
Klinik öncesi güvenlilik çalışmaları yalnızca insanlarda kullanılan terapötik dozları geçen yüksek dozlarda gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan etkiler açısından insanlarda itoprid kullanımı ile ilgili geçerliliği düşüktür. Bunun yanı sıra, insanlar hayvanlarda olduğundan daha az oranda hormonal etkiye uğramaktadır.
 
Yüksek dozlarda itoprid hidroklorür (30 mg/kg/gün) sıçanlarda hiperprolaktinemi ve sekonder tersinir endometriyel hiperplaziye sebep olur. Bu durum köpeklerde (100 mg/kg/gün doza kadar) veya primatlarda (300 mg/kg/gün doza kadar) gözlenmemiştir.
 
Köpeklerde yapılan 3 aylık toksisite çalışmaları ağız yoluyla alınan 30 mg/kg/gün itopridin prostat atrofisine sebep olduğu, ancak sıçanlarda yüksek dozlarda (100 mg/kg/gün) veya primatlarda daha da yüksek dozlarda (300 mg/kg/gün) bu durumun olmadığı görülmüştür. Bu dozlar 6 aya kadar uygulanmıştır.
 
Hayvanlarda itoprid hidroklorürün karsinojenik potansiyelini gösteren uzun süreli çalışmalar yapılmamıştır.
 
İn vitro ve in vivo testlerde itoprid hidroklorürün klastojenik ve mutajenik etkileri görülmemiştir.
 
Fertilite çalışmalarında dişi hayvanların 30 mg/kg/gün doz ve daha fazlasını almaları durumunda hiperprolaktinemi ve sekonder uzamış estron dönemi görülmüştür. 300 mg/kg/gün dozunda uzamış prekoital aralıkları görülmüştür. Kopülasyon veya fertilite ile ilgili yan etkiler görülmemiştir.
Kontrendikasyonlar
İtoprid ya da ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Sindirim sisteminden kanama, mekanik obstrüksiyon ya da perforasyon gibi mide boşalma hızının artması durumunda zararlı olabileceği hastalara verilmemelidir.
 
Çocuklar ve gebeler ile emziren kadınlarda kontrendikedir.
Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
ZİRİD 50 mg film tablet
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
ZİRİD’i kullanan hastalar dikkatle izlenmeli ve advers bir olay görüldüğünde dozun azaltılması ya da tedaviye son verilmesi gibi uygun önlemler alınmalıdır.
 
İtoprid kullanımı sırasında asetilkolinin etkisi artabilir ve buna bağlı olarak kolinerjik yan etkilere neden olabilir.
 
Uzun dönemli kullanım ile ilgili veri bulunmamaktadır.
 
Ürün laktoz monohidrat içermektedir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malapsorpsiyonu gibi herediter sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdırlar.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:
Erişkinler için olağan günlük doz yemeklerden önce günde üç kez bir tablettir.
Hastalığın seyrine göre bu doz azaltılabilir (örn. günde üç defa yarım tablete düşürülebilir).
ZİRİD’in ideal dozu ve tedavinin süresi hastanın klinik durumuna bağlıdır. Klinik çalışmalarda, itoprid hidroklorid 8 haftaya kadar uygulanmıştır.
 
Uygulama şekli:
ZİRİD ağız yoluyla alınır. Tablet yarım ya da bütün şekilde yemeklerden önce bir bardak su ile alınmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
İtoprid karaciğerde metabolize olur ve itoprid ile metabolitlerinin başlıca itrah yolu böbreklerdir. Renal ya da hepatik bozukluluğu olan hastalarda bu ilaç kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmelidir. Herhangi bir advers reaksiyon görüldüğünde, ilacın dozu azaltılmalı ya da tedaviye son verilmelidir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Itopridin çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığı için, çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda sıklıkla fizyolojik hipofonksiyon olduğundan, advers reaksiyonlar görülebilir. Yaşlı hastalarda bu ilaç kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmeli ve herhangi bir advers reaksiyon görüldüğünde, ilacın dozu azaltılmalı ya da tedaviye son verilmelidir. Klinik çalışmalarda, 65 yaş ve üstünde olan hastalarda görülen advers ilaç reaksiyonları daha genç olan hastalarda görülenden yüksek değildir.
Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
235/39
Ruhsat Sahibi
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:193  Levent
34394 İstanbul
Tel : (0212) 339 39 00
Faks: (0212) 339 11 99
Ruhsat Sahibi
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:193  Levent 34394  İstanbul
Tel : (0212) 339 39 00
Faks: (0212) 339 11 99
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
250C’nin altında, orijinal ambalajında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
ZİRİD, sindirim kanalından geçişte değişikliklere yol açan ülser hastalığı ya da organ hastalığı nedeniyle ortaya çıkmamış sindirim bozukluklarından kaynaklanan yavaşlamış gastrointestinal motiliteye bağlı midede dolgunluk hissi ve hatta epigastriumda ağrılı baskı, anoreksi, pirozis, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomların tedavisinde endikedir.
 
Erişkinlerde kullanılmalıdır.
Üretici Bilgileri
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz
Tel: (0 288) 427 10 00
Faks: (0 288) 427 14 55
Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, Prejelatinize nişasta, Kroskarmeloz sodyum, Koloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat, Sepifilm 752 Beyaz (Hidroksipropilmetilselüloz, Mikrokristalin selüloz, Polioksi 40 stearat, Titanyum dioksit E171)

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Laktoz monohidrat
 • Prejelatinize nişasta
 • Kroskarmeloz sodyum
 • Koloidal silikon dioksit
 • Magnezyum stearat
 • Sepifilm 752 Beyaz (Hidroksipropilmetilselüloz, Mikrokristalin selüloz, Polioksi 40 stearat, Titanyum dioksit E171)