Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka ZOVIRAX
Etken Madde Kodu SGKES6-ASIKLOVIR Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06BB03
ATC Açıklaması Asiklovir
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A08733
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 0,67 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E007D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

500mg asiklovir içeren 10g'lık bir Zovirax krem tüpünün tamamı ağızdan alınacak olsa bile, bundan dolayı herhangi bir ters etki beklenmez.

Endikasyonlar

Zovirax Krem, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes simplex deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Etki şekli:
Asiklovir, Herpes simplex (HSV) tip I ve II ile Varicella zoster virüsüne karşı in vitro son derece etkili olan antiviral bir ajandır. Memeli konak hücreleri üzerinde toksisitesi düşüktür. Asiklovir, Herpes enfeksiyonu bulunan hücreye girdikten sonra fosforillenerek aktif bileşik asiklovir trifosfata dönüşür. Bu sürecin ilk aşaması, virüsün kodladığı timidin kinazın mevcut olmasına bağlıdır. Asiklovir trifosfat, herpese özel DNA polimeraza bir inhibitör ve substrat etkisi gösterip, normal hücresel olayları etkilemeden viral DNA sentezinin ilerlemesini engeller.
 
Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik çalışmalar, Zovirax kremin haricen uygulanmasını takiben minimal sistemik emilim olduğunu göstermiştir.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü
Suyla karışabilen, dimetikon içeren propilen glikollü bazda %5 a/a asiklovir içeren bir kremdir.
Her 1 g krem 50 mg asiklovir içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Klinik olarak önemli hiçbir etkileşim saptanmamıştır.

Kontraendikasyonlar

Zovirax Krem, asiklovire veya propilen glikole karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
 
Erişkinler ve çocuklar: Zovirax Krem, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Zovirax Krem lezyonlara veya enfeksiyonun başlamasından sonra belirmesi beklenen lezyonlara mümkün olduğu kadar erken uygulanmalıdır. Tekrarlayan vakalarda tedaviye lezyonlar ilk belirdiği zaman veya ön belirti döneminde başlanması özellikle önemlidir. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Eğer bu süre içinde iyileşme olmazsa, tedaviye 10 güne kadar devam edilebilir.
 
HARİCEN KULLANILIR. GÖZE SÜRÜLMEMELİDİR.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Zovirax Göz Merhemi, 4.5 g, aluminyum tüpte
Zovirax Flakon, 5 adet
Zovirax 200 mg Tablet, 25 adet, blisterde
Zovirax 800 mg Tablet, 20 adet, blisterde
Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Zovirax %5 Krem, 2 g, plastik pompalı tüp

Uyarılar/Önlemler

Zovirax kremin örneğin ağız, göz veya vajina gibi muköz alanlara uygulanması tahriş edici olabileceğinden uygun değildir. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Şiddetli bağışıklık yetmezliği olan hastalarda (örneğin; AIDS hastları veya kemik iliği nakli hastaları) oral Zovirax dozları düşünülmelidir. Bu tip hastalar herhangi bir enfeksiyon tedavisi için hekime danışmaya teşvik edilmelidirler.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:

Gebelik kategorisi B. Asiklovir pazara çıktıktan sonra herhangi bir Zovirax formülasyonu kullanan bayanlarda gelişen gebelikler, gebelik kayıtları halinde dökümente edilmiştir. Bu kayıtlardan elde edilen bulgular, tüm populasyon ile Zovirax kullanan hastalarda görülen doğum kusurları sayısı karşılaştırıldığında bir artış olmadığını göstermiştir ve herhangi bir doğum kusuru genel bir neden öne sürmek için daha önce rastlanmamış bir özellik veya tutarlı bir patern göstermemiştir. Zovirax kremin kullanımı ancak potansiyel yararların bilinmeyen muhtemel risklere ağır bastığı durumlarda düşünülmelidir.

Emzirme: İnsanlarla ilgili olarak elde edilen sınırlı veriler, sistemik olarak alındığı zaman ilacın anne sütüne geçtiğini göstermektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Ancak Zovirax Krem şeklinde emziren annelerde kullanıldığında bebeğin alacağı dozaj önemsenmeyecek oranda olacaktır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşağıdaki sıklık tanımları yan etkilerin rastlanma sıklığını belirtmek için kabul edilen tanımlardır:Çok sık1/10, sık1/100 ve < 1/10, sık değil1/1000 ve <1/100, seyrek1/10000 ve <1/1000, çok seyrek<1/10000

Deri ve subkutan doku bozuklukları

Sık değil 

  • Zovirax krem uygulamasını takiben yanma veya batma
  • Deride hafif kuruma ve pullanma
  • Kaşınma

Seyrek

  • Eritem
  • Uygulamayı takiben temas dermatiti. Duyarlılık testleri uygulandığı durumlarda reaktif maddelerin çoğunlukla asiklovirden çok krem bazındaki maddeler olduğu gösterilmiştir.

İmmun sistem bozuklukları

Çok seyrek 

  • Anjiyoödem dahil erken aşırıduyarlılık reaksiyonları

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.