Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka ZYMAFLUOR
Etken Madde Kodu SGKFPM-SODYUM FLORUR
Ambalaj Miktarı 400
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A01AA01
ATC Açıklaması Sodyum florür
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A08742
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,69 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kronik aşırı doz: Kronik olarak yüksek dozda kullanıma (örn. diş minesi kalsifikasyonu için uzun yıllar günde 2 mg flor kullanma) bağlı başlıca belirti, diş minesinde oluşan lekelerdir.

Akut aşırı doz: Yetişkin bir kişi tarafından kazara 250 mg’dan daha yüksek dozda sodyum florür (0.25 mg’lık tabletlerden yaklaşık 400 adet) alındığında akut aşırı doz belirtileri kaydedilmiştir.

Aşırı doz belirtileri: Zehirlenmenin ilk belirtileri gastrointestinal şikayetlerdir; aşırı tükrük sekresyonu, bulantı, karın ağrısı, kusma ve diyare. Bu belirtileri kas zayıflığı, kronik konvülsiyonlar, solunum, kalp ve böbrek yetmezliği takip edebilir. Hipokalsemi ve hipoglisemi sık görülen bulgulardır.

Tedavisi:

Eğer bir çocuk kazara 0.25 mg’lık tabletlerden yaklaşık 100–200 adet yutmuş ise (10 kg ağırlığındaki bir çocuk için 200 tabletten daha az 0.25 mg’lık Zymafluor Tablet); Gastrointestinal semptomları gidermek için ağızdan kalsiyum (süt) verilir ve hasta birkaç saat gözetim altında tutulur.

Eğer 10 kg ağırlığındaki bir çocuk 200 tabletten daha fazla 0.25 mg’lık Zymafluor Tablet almış ise; kusturulur, ağızdan herhangi bir kalsiyum çözeltisi (örn. süt, %5’lik kalsiyum glukonat veya kalsiyum laktat solüsyonu) uygulanır, özel bir yerde birkaç saat gözetim altında tutulur.

Eğer 10 kg ağırlığındaki bir çocuk 600 tabletten daha fazla 0.25 mg’lık Zymafluor Tablet almış ise; derhal bir hastaneye yatırılmalıdır.

Endikasyonlar

Diş çürümelerinin önlenmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Flor dişlerin çürümeye karşı direncini artırır. Flor iyonları dişteki apatit kristallerinin yapısına girerek bunları daha stabil bir hale getirir. Diş minesi üzerinde birikerek dental plakta bulunan bakteriler tarafından oluşturulan aside karşı dişleri daha dirençli hale getirir. Aynı zamanda dekalsifiye hale gelmiş diş minesindeki remineralizasyonu artırır, dental plakta bulunan ve diş çürüklerine yol açan mikrobiyal süreci baskı altına alır. Diş çıkarmadan önce alınan flor kan dolaşımı ile gelişmekte olan dişlere taşınır ve böylece etkin preerüptif bir florlama sağlar. Diş çıktıktan sonra dişler floru sistemik yolla ve özellikle de tükürükte bulunan flor ile direkt temas yoluyla alırlar. Bu nedenle tabletler bütün olarak yutulmamalıdır; ağızda yavaşça erimesini sağlamak oldukça önemlidir.

Farmakokinetik Özellikler

Sodyum florür, mide-bağırsak sisteminden hızla ve tam olarak emilir. Biyoyararlanımı hemen hemen %100’dür. Flor, vücut sıvılarının ve yumuşak dokuların doğal bir bilşenidir. Vücutta bulunan florun çoğu kemiklerde ve dişlerde depolanır. Ayrıca, flor feçes, ter, tükrük, süt, gözyaşı ve saçlarda da bulunur. Sodyum florür metabolize edilmez ve başlıca idrar yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 0.25 mg flor’a eşdeğer sodyum florür ve diğer yardımcı maddeler yanında nane esansı, sorbitol (E 420) içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Zymafluor, emilimi azalacağından, süt ve süt ürünleri ile birlikte ve kalsiyum, alüminyum ve magnezyum tuzları içeren antiasitlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Tabletin bileşenlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor ve diş hekimi tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.

Yerel içme sularında bulunan flor miktarı dikkate alınarak aşağıdaki dozlar uygulanmalıdır:

 

İçme Sularındaki Flor Konsantrasyonu mg/l (= ppm)

 

<0.3

 

0.3–0.6

 

>0.6

 

Yaş

 

Tavsiye Edilen Flor Dozu (mg/F/gün

 

 

6 ay – 3 yaş

 

0.25 (1 tablet)

 

0.00

 

0.00

 

3 – 6 yaş

 

0.50 (2 tablet)

 

0.25 (1 tablet)

 

0.00

 

6 – 16 yaş

 

1.00 (4 tablet)

 

0.50 (2 tablet)

 

0.00

 

 

Eğer hamilelik ve emzirme sırasında Zymafluor kullanımına karar verilmiş ise, anne için önerilen doz,günde 1 mg (4 tablet)’dır. Anne sütüne geçiş ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, emzirilen bebeğe günde 1 adet 0.25 mg Zymafluor verilmelidir.

 

Çocuk uygun yaşa geldiğinde, çocuğun Zymafluor Tablet’i ağzında, yanak ile diş eti arasında, bazen sağ bazen de sol tarafta tutarak yavaş yavaş emmesi sağlanır. Akşamları gece yatmadan önce verilmesi uygundur. Uygulamadan sonra 30 dakika süre ile yiyecek-içecek verilmemelidir. Daha küçük bebeklerde, Zymafluor Tablet kırılıp çok az miktar suda çözündürülmeli ve bir biberon ile veya mamaya karıştırılarak uygulanmalı (süt ve sütlü mamalarla birlikte verilmemelidir) ya da tek başına verilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

25°C `nin üzerinde saklamayınız. Orjinal ambalaji içinde saklayınız. İlaç tüpünü sıkıca ve iyi kapatınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Zymafluor 0.25 mg Tablet; 400 tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Flor takviyesi yaparken, diğer kaynaklarda bulunan (başlıca içme suyu, sofra tuzu, florürlü diş macunları) flor miktarı dikkate alınmalı ve doz aşımından kaçınılmalıdır. Dış kaynaklardan alınan flor miktarına göre Zymafluor dozu ayarlanmalıdır. İçme suyu 0.6 mg/l (= ppm)’den daha fazla flor içeriyorsa, Zymafluor kullanımı tavsiye edilmez. Zymafluor 6. aydan itibaren 16 yaşına kadar düzenli bir şekilde aralıksız olarak verilmelidir. Flor profilaksisi daha sonra en çok dış kaynaklardan sağlanır.

Hamilelik ve Emzirme:

Hamilelik kategorisi: B

Zymafluor’un insanlarda önerilen günlük dozlarda kullanımında herhangi bir problem bildirilmemiştir. Flor, plasentaya geçer. Doğacak çocukta diş çürümelerini önlemek amacıyla, hamile kadınlara flor verilmesinin yararı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle, hamilelikte profilaktik amaçlı kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve Makine Kullanımı:

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çürük profilaksisi için önerilen dozlarda, sodyum florürün anlamlı bir yan etkisi gösterilmemiştir. Bununla birlikte, nadiren, deride hafif döküntüler (eritem, ürtiker) kaydedilmiştir. Bu döküntüler tedavi kesilince hızla kaybolur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.